Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2019, 2:a kvartalet

Skuldsaneringar 2014, 4:e kvartalet

2014
4:e kvartalet
Offentliggöranden