Julkaistu: 7.6.2017

Vuonna 2016 loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden määrä kasvoi 5,3 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2016 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 5 225 velkajärjestelyasiaa. Määrä on 262 asiaa (5,3 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Käsitellyistä asioista velkajärjestelyhakemuksia oli 4 410, maksuohjelman muuttamisia 552, lisäsuoritusten vahvistamisia 219 kappaletta ja loppuun käsiteltyjä velkajärjestelyjen raukeamisia 40 kappaletta.

Vahvistettujen maksuohjelmien mediaanivelka 2007–2016, 1 000 euroa

Vahvistettujen maksuohjelmien mediaanivelka 2007–2016, 1 000 euroa

Loppuun käsitellyistä velkajärjestelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 3 752 tapauksessa. Vahvistettujen maksuohjelmien määrä kasvoi 294 tapauksella. Vuonna 2016 vahvistetuissa maksuohjelmissa velkojen määrä oli yhteensä 293 miljoonaa euroa. Velat ilmoitetaan osittamattomina, joten yhteishakemuksissa velkojen määrä voidaan jakaa ainakin kahdella riippuen kanssavelallisten ja takaajien määrästä. Vuonna 2016 yhteishakemuksia, joissa maksuohjelma vahvistettiin oli 272 kappaletta (7,3 prosenttia). Mediaanivelka vuonna 2016 vahvistetuissa maksuohjelmissa oli 36 700 euroa.

Tilastokeskuksen velkajärjestelytilastossa loppuun käsitellyillä velkajärjestelyasioilla tarkoitetaan asioita, jotka on käsitelty käräjäoikeudessa ja joista on tehty käräjäoikeuden ratkaisu. Tietoihin sisältyvät velkajärjestelyhakemusten lisäksi myös muut käräjäoikeuksissa käsitellyt velkajärjestelysasiat.

Loppuun käsitellyt velkajärjestelyasiat 2010-2016

Asian laatu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muutos 2015-2016 (%)
Velka-asiat yhteensä 3 692 4 289 4 539 4 810 4 817 4 963 5 225 5,3
Velkajärjestelyhakemus 2 951 3 460 3 648 3 845 4 018 4 129 4 410 6,8
Maksuohjelman muuttaminen 417 435 480 550 506 553 552 -0,2
Velkajärjestelyn raukeaminen 98 64 45 65 44 49 40 -18,4
Lisäsuoritusten vahvistaminen 218 324 366 343 245 225 219 -2,7
Muu velkajärjestelyasia 8 6 0 7 4 7 4 -42,9

Lähde: Loppuun käsitellyt velkajärjestelyasiat, 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (204,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velj/2016/velj_2016_2017-06-07_tie_001_fi.html