Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2020, 3:e kvartalet

Skuldsaneringar 2020, 2:a kvartalet

2020
2:a kvartalet
Offentliggöranden