Liitetaulukko 1. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö koulutusalan, koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2014

Koulutusala Koulutusaste
Yhteensä Keskiaste Korkea-aste
yhteensä
Alin
korkea-aste
Alempi
korkeakoulu
aste
Ylempi
korkeakoulu
aste
Tutkija
koulutus-
aste
Koulutusalat yhteensä Yhteensä 3 213 533 1 853 693 1 359 840 456 611 467 711 393 861 41 657
Naiset 1 662 307 884 756 777 551 279 490 261 834 218 309 17 918
Yleissivistävä koulutus Yhteensä 317 794 317 794 - - - - -
Naiset 155 025 155 025 - - - - -
Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus Yhteensä 94 964 2 268 92 696 11 659 37 947 41 099 1 991
Naiset 73 776 772 73 004 10 554 28 555 32 564 1 331
Humanistinen ja taidealan koulutus Yhteensä 164 309 40 830 123 479 6 968 42 695 68 836 4 980
Naiset 116 239 25 782 90 457 4 416 31 670 51 794 2 577
Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus Yhteensä 610 528 174 604 435 924 206 153 112 152 110 102 7 517
Naiset 410 485 123 713 286 772 147 308 72 864 63 091 3 509
Luonnontieteellinen koulutus Yhteensä 77 119 17 770 59 349 5 704 8 148 36 966 8 531
Naiset 32 173 4 467 27 706 2 370 3 736 18 391 3 209
Tekniikan koulutus Yhteensä 952 560 652 836 299 724 83 740 133 998 74 051 7 935
Naiset 152 174 110 929 41 245 6 036 18 846 14 716 1 647
Maa- ja metsätalousalan koulutus Yhteensä 138 520 98 570 39 950 14 718 13 094 10 885 1 253
Naiset 47 226 32 766 14 460 3 433 5 106 5 338 583
Terveys- ja sosiaalialan koulutus Yhteensä 454 822 213 729 241 093 98 949 92 297 40 877 8 970
Naiset 402 628 193 813 208 815 91 655 83 192 29 095 4 873
Palvelualojen koulutus Yhteensä 392 748 330 768 61 980 27 737 25 091 8 939 213
Naiset 267 737 235 394 32 343 13 248 16 771 2 245 79
Muu tai tuntematon koulutusala Yhteensä 10 169 4 524 5 645 983 2 289 2 106 267
Naiset 4 844 2 095 2 749 470 1 094 1 075 110
1) Taulukossa käytetty symboli: – Ei yhtään havaintoa

Lähde: Koulutustilastot 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 5.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2014, Liitetaulukko 1. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö koulutusalan, koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkour/2014/vkour_2014_2015-11-05_tau_001_fi.html