Publicerad: 10.5.2016

Medianlönen för månadsavlönade statsanställda 3 513 euro år 2015

Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid bland heltidsanställda löntagare inom staten 3 513 euro i månaden år 2015. Den genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid var 3 806 euro. Lönen för ordinarie arbetstid innehåller förutom den uppgiftsbaserade lönen och de individuella tilläggen arbetstidstillägg och naturaförmåner, men inte lön för övertid, semesterpenning eller resultatpremier.

Medianlönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom staten efter yrkesgrupp år 2015

Medianlönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom staten efter yrkesgrupp år 2015

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jaana Huhta 029 551 2632, sampo.pehkonen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (204,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 10.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2015/vkp_2015_2016-05-10_tie_001_sv.html