Julkaistu: 4.5.2017

Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 539 euroa vuonna 2016

Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion mediaani oli 3 539 euroa kuukaudessa vuonna 2016. Säännöllisen työajan ansioiden keskiarvo oli 3 826 euroa. Säännöllisen työajan ansio sisältää tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisten lisien lisäksi työaikalisät ja luontoisedut, mutta ei ylityöpalkkoja, lomarahoja tai tulospalkkioita.

Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion mediaani ammattiryhmän (Ammattiluokitus 2010) mukaan vuonna 2016

Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion mediaani ammattiryhmän (Ammattiluokitus 2010) mukaan vuonna 2016

Säännöllisen työajan mediaaniansio oli suurin johtajilla, 6 577 euroa kuukaudessa. Erityisasiantuntijoiden mediaaniansio oli toiseksi suurin, 4 257 euroa kuukaudessa.

Pienin mediaaniansio oli toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöillä 2 741 euroa ja muiden ammattiryhmien palkansaajilla 2 595 euroa. Muiden ammattiryhmien yleisimpiä ammatteja valtiolla olivat siivoojat, varastomiehet ja tekniset asentajat.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Mikäli palkansaajat järjestetään jonoon ansioiden suuruusjärjestyksessä, keskimmäisen palkansaajan palkka on mediaaniansio.

Erityisasiantuntijoiden ansiot korkeimmillaan 50–54 vuotiaina

Alla olevassa kuviossa esitetään asiantuntijoiden sekä erityisasiantuntijoiden säännöllisten ansioiden mediaanit ikäryhmittäin. Erityisasiantuntijoilla säännölliset ansiot nousevat iän myötä, ollen korkeimmillaan ikäryhmässä 50–54 vuotta (4 420 euroa). Tämän jälkeen mediaaniansio laskee hieman. Asiantuntijoilla korkein mediaaniansio on ikäryhmässä 40–44 vuotta (3 247 euroa). Tämän jälkeen vanhemmissa ikäryhmissä mediaaniansio laskee.

Erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden säännöllisen ansion mediaani ikäryhmittäin vuonna 2016 (euroa/kk)

Erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden säännöllisen ansion mediaani ikäryhmittäin vuonna 2016 (euroa/kk)

Erityisasiantuntijoiden määrä lisääntyy iän myötä tasaisesti. Eniten palkansaajia on ikäryhmässä 50-54 vuotiaat, noin 3 900 palkansaajaa. Ikäryhmissä 20–24 vuotta ja 25–29 vuotta erityisasiantuntijoiden määrä on verrattain alhainen. Asiantuntijoita on eniten ikäryhmässä 50–54 vuotta, noin 4 300 palkansaajaa.

Valtion palkansaajista kaksi kolmasosaa asiantuntijatehtävissä

Valtion kuukausipalkkatilasto kuvaa valtion budjettitalouden piirissä työskenteleviä palkansaajia. Tilaston mukaan valtiolla työskenteli vuoden 2016 marraskuussa noin 72 000 palkansaajaa, joista kokoaikaisia oli 67 000. Suurimmat ammattiryhmät olivat erityisasiantuntijat, noin 24 900 palkansaajaa ja asiantuntijat, noin 24 600 palkansaajaa. Noin 69 prosenttia henkilöstöstä työskenteli asiantuntija-ammateissa.

Tilastokeskus muodostaa valtion kuukausipalkat -tilaston Valtiokonttorin Tahti-henkilöstötietojärjestelmän aineistosta.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Petri Ruohonen 029 551 3465, Sampo Pehkonen 029 551 3452, petri.ruohonen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (239,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 4.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2016/vkp_2016_2017-05-04_tie_001_fi.html