Publicerad: 4.5.2017

Medianlönen för månadsavlönade statsanställda 3 539 euro år 2016

Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid bland heltidsanställda löntagare inom staten 3 539 euro i månaden år 2016. Den genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid var 3 826 euro. Lönen för ordinarie arbetstid innehåller förutom den uppgiftsbaserade lönen och de individuella tilläggen arbetstidstillägg och naturaförmåner, men inte lön för övertid, semesterpenning eller resultatpremier.

Medianlönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom staten efter yrkesgrupp (Yrkesklassificeringen 2010) år 2016

Medianlönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom staten efter yrkesgrupp (Yrkesklassificeringen 2010) år 2016

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Ruohonen 029 551 3465, Sampo Pehkonen 029 551 3452, petri.ruohonen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (205,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 4.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2016/vkp_2016_2017-05-04_tie_001_sv.html