Tabellbilaga 2. Investeringar gjorda av företag i näringsgrenar inom miljöaffärsverksamhet år 2009

Företagets storlek Företag
(st.)
Fasta nettoinvesteringar
(mn €)
Fasta nettoinvesteringar /
omsättning (%)
Mikro (under 10 anställda) 596 29 9
Små (10–49 anställda) 103 44 12
Medelstora (50–249 anställda) 8 6 3
       
sme-företag totalt 707 79 9
Stora (250 och fler anställda) 14 87 12
       
Totalt 721 166 10
Fasta investeringar = investeringar i mark- och vattenområden, byggnader och konstruktioner, maskiner och utrustning.
Källa: Bokslutsstatistik.

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Annika Miettinen +358-9-1734 3228, ymparistoliiketoiminta@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 21.12.2010

Webbläsarevänlig version

Statistikcentralen