Finlands officiella statistik

Miljöskyddsutgifter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Miljöskyddsinvesteringarna inom industrin ökade år 2017
31.10.2019
Korrigering 15.1.2020. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Nästa offentliggörande:
29.10.2020

Beskrivning: Statistiken över miljöskyddsutgifter beskriver de utgifter som miljöskyddet medför för industrin, ser-vicenäringarna och hushållen samt för staten och kommunerna. I statistiken presenteras storleken på investeringarna i miljöskydd samt på verksamhetsutgifterna för miljöskydd efter näringsgren och an-vändningsändamål (miljösegmentsvis).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfallshantering, investeringar, luftvård, miljöskydd, miljöskyddsinvesteringar, miljöskyddsutgifter, offentlig sektor, offentlig ekonomi, offentliga utgifter, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskyddsutgifter [e-publikation].
ISSN=2489-6063. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ympsm/index_sv.html