Tabellbilaga 1. Avlagda universitetsexamina efter utbildningsnivå och utbildningsområde (undervisningsförvaltningens klassificering 1995) 2013

Utbildningsnivå Avlagda examina Avlagda examina, män Avlagda examina, kvinnor
Utbildningsområde totalt 30 322 12 536 17 786
  Naturbruk 3 839 1 876 1 963
Teknik och kommunikation 5 263 3 948 1 315
Handel och administration 8 323 3 443 4 880
Social- och hälsovård 3 154 880 2 274
Kultur 949 317 632
Humanistisk och pedagogisk utbildning 8 489 1 782 6 707
Övrig utbildning 305 290 15
Lägre högskoleexamen Utbildningsområde totalt 13 157 5 468 7 689
Naturbruk 1 574 741 833
Teknik och kommunikation 2 295 1 759 536
Handel och administration 3 833 1 676 2 157
Social- och hälsovård 771 139 632
Kultur 362 123 239
Humanistisk och pedagogisk utbildning 4 182 894 3 288
Övrig utbildning 140 136 4
Högre högskoleexamen Utbildningsområde totalt 14 603 5 896 8 707
Naturbruk 1 854 904 950
Teknik och kommunikation 2 520 1 874 646
Handel och administration 4 182 1 622 2 560
Social- och hälsovård 1 378 392 986
Kultur 550 179 371
Humanistisk och pedagogisk utbildning 3 960 775 3 185
Övrig utbildning 159 150 9
Specialiseringutbildning för läkare Utbildningsområde totalt 653 229 424
Social- och hälsovård 653 229 424
Licentiaexamen Utbildningsområde totalt 179 72 107
Naturbruk 28 13 15
Teknik och kommunikation 39 27 12
Handel och administration 50 17 33
Social- och hälsovård 2 1 1
Kultur 4 2 2
Humanistisk och pedagogisk utbildning 56 12 44
Doktorexamen Utbildningsområde totalt 1 730 871 859
Naturbruk 383 218 165
Teknik och kommunikation 409 288 121
Handel och administration 258 128 130
Social- och hälsovård 350 119 231
Kultur 33 13 20
Humanistisk och pedagogisk utbildning 291 101 190
Övrig utbildning 6 4 2

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 11.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. Universitetsstuderande 2013, Tabellbilaga 1. Avlagda universitetsexamina efter utbildningsnivå och utbildningsområde (undervisningsförvaltningens klassificering 1995) 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/2013/02/yop_2013_02_2014-06-11_tau_001_sv.html