Tabellbilaga 4. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och kön år 2017

Utbildningsnivå Antal Medellön för ordinarie arbetstid, euro/månad
Totalt Män Kvinnor Medeltal 1. desil Medianen 9. desil
Totalt 726 447 370 752 355 695 3 631 2 149 3 220 5 563
Grundnivå / okänd 54 058 31 790 22 268 3 074 1 918 2 647 4 739
Andra stadiet 234 131 118 328 115 803 2 942 1 980 2 620 4 248
Specialyrkesutbildningsnivå 12 753 7 236 5 517 3 453 2 292 3 220 4 870
Lägsta högre nivå 102 199 40 318 61 881 3 695 2 400 3 321 5 408
Lägre högskolenivå 171 531 93 322 78 209 3 666 2 360 3 359 5 322
Högre högskolenivå 135 269 70 579 64 690 4 785 2 838 4 347 7 150
Forskarutbildningsnivå 16 506 9 180 7 327 5 161 3 499 4 770 7 247

Källa: Löner inom den privata sektorn 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Olli Ruuska 029 551 3274, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2017, Tabellbilaga 4. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och kön år 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2017/yskp_2017_2018-06-28_tau_004_sv.html