Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin tuntipalkkaiset ammattiluokituksen 2010 kaksinumerotason mukaan vuonna 2018

Ammattiryhmä Lukumäärä Säännöllisen työajan keskiansio, euroa/tunti
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Yhteensä 320 692 255 649 65 043 16,28 16,79 13,81
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat 996 633 362 23,31 24,22 21,67
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat 655 534 121 17,33 17,34 17,27
26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat 1 020 373 647 23,31 24,96 22,32
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat 1 198 1 108 90 18,30 18,41 16,41
32 Terveydenhuollon asiantuntijat 667 212 455 18,42 20,65 17,13
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat 525 170 355 15,82 14,90 16,46
34 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat 2 249 778 1 472 15,96 16,69 15,38
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat 605 542 63 17,42 17,66 14,57
41 Toimistotyöntekijät 706 113 594 15,26 15,15 15,28
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 1 992 557 1 436 11,36 11,02 11,50
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät 837 552 284 14,33 14,50 13,85
51 Palvelutyöntekijät 2 095 1 163 932 14,17 14,95 12,78
52 Myyjät, kauppiaat ym. 2 382 1 140 1 243 13,60 14,56 12,46
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 879 103 777 13,88 14,56 13,77
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 6 415 4 865 1 550 13,11 13,23 12,68
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 3 832 1 782 2 051 10,80 11,40 10,25
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 1 475 1 131 344 13,18 13,84 11,29
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 55 481 53 079 2 402 17,39 17,48 15,28
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 42 001 40 133 1 868 16,83 16,89 15,53
73 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät 3 136 2 181 955 16,13 16,71 14,76
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 14 434 13 780 654 17,73 17,83 14,42
75 Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym. 8 600 6 469 2 130 16,62 17,12 15,04
81 Prosessityöntekijät 57 045 44 619 12 426 17,18 17,71 15,16
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 11 185 8 102 3 083 15,56 15,90 14,61
83 Kuljetustyöntekijät 44 479 43 328 2 151 16,48 16,50 15,99
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 23 715 6 584 17 130 11,51 11,85 11,38
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 422 134 288 10,36 10,47 10,32
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 14 909 11 961 2 948 15,55 15,81 14,39
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. 5 898 4 311 1 587 12,41 12,51 12,11

Lähde: Yksityisen sektorin tuntipalkat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila 029 551 3235, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 15.8.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin tuntipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3916. 2018, Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin tuntipalkkaiset ammattiluokituksen 2010 kaksinumerotason mukaan vuonna 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ystp/2018/ystp_2018_2019-08-15_tau_001_fi.html