Tilastokeskuksen etusivulle
HakuPalauteHakemisto
 

Kotitalouksien määrä ja rakenne

Taulu 1.1 Kotitalouksien määrä ja keskikoko Suomessa, 1966-2001
Table 1.1 Number and average size of households in Finland, 1966-2001

   Vuosi     Kotitalouksien
määrä, 1 000
Kotitalouksien
keskikoko, henkilöä
Henkilöiden
määrä, 1 000
Year Number of
households, 1 000
Average size of
households, persons
Number of
persons,1 000
1966 1 385 3,34 4 626
1971 1 495 2,99 4 476
1976 1 636 2,86 4 676
1981 1 919 2,46 4 727
1985 2 045 2,36 4 833
1990 2 171 2,29 4 974
1995 2 290 2,21 5 053
1998 2 355 2,16 5 086
1999 2 365 2,15 5 097
2000 2 373 2,15 5 105
2001 2 382 2,15 5 120

Lähde: Tilastokeskus, kulutustutkimus, tulonjakotilasto - Source: Statistics Finland, Finnish Household Budget Survey, Income Distribution Statistics

Henkilöt, jotka asuvat laitoksissa tai ulkomailla eivät kuulu kotitalousväestöön. Kotitalouden muodostavat henkilöt, joilla on kokonaan tai osittain yhteinen ruokatalous tai jotka muuten käyttävät tulojaan yhdessä.

Persons who reside permanently in institutions or live abroad are exluded from household population. A household consists of persons who mainly live and either have their meals together or otherwise use their income together.


Last modified 27.3.2003

Tilastokeskus
Airi Pajunen
Puhelin: (09) 1734 3408
Sähköposti: airi.pajunen@tilastokeskus.fi



 
Tulostettava versio