Statistikcentralen
S�ningKommentarerInneh�l
 

16.5.2000

Statistisk analys

Statistikcentralen sammanställde under valkvällen en analys av bakgrunden till valframgången i förhållanden till det föregående riksdagsvalet. Analysen beställdes separat. Med hjälp av sex bakgrundsvariabler beskrevs 'orsaken' till ett partis vinst eller förlust efter valkrets, t.ex. ökat understöd inom områden med svår arbetslöshet.

De regionala bakgrundsvariablerna var:

En analys av samma typ gjordes av europaparlamentsvalet 1999 och presidentvalet 2000.


Ytterligare upplysningar:
Risto Lättilä
E-post: risto.lattila@tilastokeskus.fi 
Utskrivbar version