TK logo

Koulutusastejaottelu - avain


Koulutusluokitus 1994 (vanha)


Koulutusluokitus 1997 vuoden 2006 tilanteen mukaisena

ESIASTE
  0 Esiaste
   Esikoululuokat
  0 Esiaste
   Peruskoulun esiopetus
   Päiväkodin esiopetus
PERUSASTE
  1 Alempi perusaste
   Kansakoulu
   Kansalaiskoulu
  2 Ylempi perusaste
   Peruskoulu
   Keskikoulu
  1 Alempi perusaste
   Kansakoulu
   Kansalaiskoulu
  2 Ylempi perusaste
   Peruskoulu
   Keskikoulu
KESKIASTE
  3 Alempi keskiaste
   Perushoitaja
   Sähköasentaja 2 v.
  4 Ylempi keskiaste
   Sähköasentaja 3 v.
   Teknikko (-1988)
   Ylioppilastutkinto
  3 Keskiaste
   Lähihoitaja
   Sähköasentaja
   Liiketalouden perustutkinto
   (merkantti, merkonomi)
   Ammattitutkinnot
   Erikoisammattitutkinnot
   Ylioppilastutkinto
KORKEA-ASTE
  5 Alin korkea-aste
   Teknikko (1989-)
   Insinööri (-1989)
  6 Alempi kandidaattiaste
   Humanististen tieteiden kandidaatti
   Insinööri (1990-)
   Valtiotieteiden kandidaatti (alempi)
  7 Ylempi kandidaattiaste
   Valtiotieteiden kandidaatti (ylempi)
   Diplomi-insinööri
  8 Tutkijakoulutus tai vastaava
   Lisensiaatti- ja tohtoritutkinnot
  5 Alin korkea-aste
   Teknikko
   Merkonomi (opisto)
  6 Alempi korkeakouluaste
   Alemmat yliopistotutkinnot
   Ammattikorkeakoulututkinnot
   Insinööri
   Valtiotieteiden kandidaatti (alempi)
  7 Ylempi korkeakouluaste
   Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
   Valtiotieteiden maisteri
   Diplomi-insinööri
   Erikoislääkäri
  8 Tutkijakoulutusaste
   Lisensiaatti- ja tohtoritutkinnot
  9 Koulutusaste tuntematon
  9 Koulutusaste tuntematon


Koulutusastekohtaiset muutokset uudistetun koulutusluokituksen mukaisessa koulutusastejärjestyksessä

0 Esiaste

Pääsisältö lähes entinen.

Lisätty

 • päiväkodin esiopetus

1 Alempi perusaste

Pääsisältö lähes entinen.

2 Ylempi perusaste

Pääsisältö lähes entinen.

3 Keskiaste

Pääsisältö sama kuin 3 Alempi keskiaste ja 4 Ylempi keskiaste (KOL97) yhdistettynä. Kaikki samansisältöiset tutkintonimikkeet, jotka koulutusluokituksessa ovat sijainneet kahdella eri koulutusasteella on uudistetussa luokituksessa sijoitettu vain yhdelle koulutusasteelle nykyisen tai viimeisimmän koulutuspituuden mukaan. Tällaisia ovat esim. 2- ja 3-vuotiset ammattikoulutusnimikkeet, jotka on yhdistetty yhdeksi tutkintonimikkeeksi, mm. aikaisemmat 34521 Sähköasentaja (alle 3-v.) ja 44551 Sähköasentaja (yli 3-v.) on yhdistetty nimikkeeksi 351459 Sähköasentaja.

 • merkonomikoulutus siirretty koulutusasteelle 5
 • teknikkokoulutus (-1989) siirretty koulutusasteelle 5
 • sairaanhoitaja- ym. hoitoalojen koulutuksia siirretty koulutusasteelle 5
 • maa- ja metsätalouden teknikkokoulutus siirretty koulutusasteelle 5

5 Alin korkea-aste

Pääsisältö sama kuin KOL97.

Poistettu

 • insinöörikoulutus (-1989) siirretty koulutusasteelle 6

Lisätty

 • merkonomikoulutus koulutusasteelta 4 (KOL97)
 • teknikkokoulutus (-1989) koulutusasteelta 4 (KOL97)
 • sairaanhoitaja- ym. hoitoalojen koulutuksia koulutusasteelta 4 (KOL97)
 • maa- ja metsätalouden teknikkokoulutus koulutusasteelta 4 (KOL97)

6 Alempi korkeakouluaste

Pääsisältö sama kuin KOL97.

Lisätty

 • insinöörikoulutus (-1989) koulutusasteelta 5 (KOL97)

7 Ylempi korkeakouluaste

Pääsisältö sama kuin KOL97.

Lisätty

 • lääkäreiden erikoistumiskoulutus koulutusasteelta 8 (KOL97)
 • yleisesikuntaupseeri koulutusasteelta 8 (KOL97)

8 Tutkijakoulutusaste

Pääsisältö sama kuin KOL97.

Poistettu

 • lääkäreiden erikoistumiskoulutus koulutusasteelta 8 (KOL97)
 • yleisesikuntaupseeri koulutusasteelta 8 (KOL97)