' Statistikcentralen -- Företagsstrukturer -- PRODCOM-listan 2013 © Statistikcentralen

PRODCOM-listan 2013 / A. Produkter

Näringsgren 28 Tillverkning av övriga maskiner


I kolumnen 'Typ av produktion' definieras den information som förfrågas:

S = såld produktion, T = såld produktion och mängden av totalproduktion
                                Antal            Typ
 PRODCOM                          CN  mot-  Mått-    Mått-  av
  kod     Beskrivning                kod svarande enhet1   enhet2  produk-
                                koder            tion

2344.1230.   Permanentmagneter samt varor avsedda   85051910  1  kg           S
        att tjänstgöra som permanentmagneter,  85051990  1
        ej av metall
2521.1100.   Radiatorer för centraluppvärmning,    73221100  1  -            S
        inte försedda med elektrisk       73221900  1
        uppvärmningsanordning, och delar till
        sådana radiatorer, av järn eller stål
2521.1200.   Värmepannor för centraluppvärmning exkl. 84031010  1  kpl           S
        sådana enligt HS 84.02          84031090  1
2521.1300.   Delar till värmepannor för        84039010  1  kpl           S
        centraluppvärmning            84039090  1
2573.1010.   Spadar och skyfflar           82011000  1  kg      kpl    S
2573.1030.   Hackor, korpar, krattor, räfsor och   82013000  1  kg      kpl    S
        rakor
2573.1040.   Yxor, röjknivar och liknande       82014000  1  kg      kpl    S
        huggverktyg (utom ishackor)
2573.1050.   Sekatörer och liknande klippverktyg av  82015000  1  kg      kpl    S
        alla slag (inkl. fjäderfäsaxar), som
        kan användas med en hand (utom
        sekatörliknande saxar med sekatörblad
        med ringar för fingrarna,
        beskärningsknivar)
2573.1055.   Grepar och andra handverktyg och     82019000  1  kg      kpl    S
        handredskap (exkl. fällknivar) av
        sådant slag som används inom jordbruk,
        trädgårdsskötsel eller skogsbruk
2573.1060.   Häcksaxar, beskärningssaxar och     82016000  1  kg      kpl    S
        liknande saxar för två händer
2573.2010.   Handsågar (utom med inbyggd motor)    82021000  1  kg      kpl    S
2573.2020.   Bandsågsblad               82022000  1  kg      kpl    S
2573.2030.   Cirkelsågblad, med verksam del av stål  82023100  1  kg      kpl    S
        (inkl. slitsfräsar och spårfräsar)
2573.2050.   Cirkelsågblad, med verksam del av    82023900  1  kg      kpl    S
        annan metall än stål (inkl.
        slitsfräsar och spårfräsar samt delar)
2573.2093.   Raka sågblad för metallbearbetning    82029100  1  kg      kpl    S
2573.2097.   Sågblad med verksam del av oädel     82024000  1  kg      kpl    S
        metall (exkl. blad för bandsåg,     82029920  1
        cirkelsåg, musiksåg)           82029980  1
2573.3013.   Filar, raspar och liknande verktyg    82031000  1  kg      kpl    S
        (exkl. punsar och filar till
        verktygsmaskiner)
2573.3016.   Tänger, inkl. avbitartänger samt     82032000  1  kg      kpl    S
        pincetter för icke-medicinskt bruk och
        liknande handverktyg, av oädel metall
2573.3023.   Plåtsaxar och liknande handverktyg    82033000  1  kg      kpl    S
2573.3025.   Röravskärare, bultsaxar, huggpipor och  82034000  1  kg      kpl    S
        liknande verktyg, exkl. punsar och
        filar till verktygsmaskiner, plåtsaxar
        av maskintyp, hålslag för kontorsbruk,
        biljettänger
2573.3033.   Skruvnycklar (inkl. momentnycklar)    82041100  1  kg      kpl    S
2573.3035.   Skiftnycklar (inkl. momentnycklar)    82041200  1  kg      kpl    S
2573.3037.   Utbytbara hylsor till hylsnycklar    82042000  1  kg      kpl    S
2573.3053.   Borr- och gängverktyg, exkl.       82051000  1  kg      kpl    S
        handverktyg med utbytbara verktyg,
        verktygsmaskiner eller maskindrivna
        handverktyg, tryckluftsmaskiner eller
        handverktyg med inbyggd motor
2573.3055.   Hammare och släggor med verksam del av  82052000  1  kg      kpl    S
        metall
2573.3057.   Hyvlar, stämjärn, skölpar och liknande  82053000  1  kg      kpl    S
        skärande verktyg för träbearbetning
2573.3063.   Skruvmejslar               82054000  1  kg      kpl    S
2573.3065.   Verktyg och redskap för hushållsbruk   82055100  1  kg      kpl    S
2573.3073.   Andra verktyg för murare, formare,    82055910  1  kg      kpl    S
        cementarbetare, gipsarbetare och målare
2573.3077.   Andra handverktyg och handredskap inkl. 82055980  1  kg      kpl    S
        patrondrivna apparater för nitning,
        pluggning etc.
2573.3083.   Blåslampor                82056000  1  kg      kpl    S
2573.3085.   Skruvstycken, skruvtvingar o.d.     82057000  1  kg      kpl    S
2573.3087.   Städ, transportabla smidesässjor,    82059010  1  kg      kpl    S
        hand- eller pedaldrivna slipstenar och
        slipskivor med ställning (utom
        separata slipstenar o.d.)
2573.4014.   Gängtappar, för metallbearbetning    82074010  1  kg      kpl    S
2573.4016.   Andra gängverktyg, för metallbearbetning 82074030  1  kg      kpl    S
2573.4019.   Andra gängverktyg eller gängtappar än  82074090  1  kg      kpl    S
        för metallbearbetning (exkl. hållare
        för arbetsstycken eller verktyg till
        maskiner eller handverktyg)
2573.4023.   Verktyg för borrning, exkl. för     82075010  1  kg      kpl    S
        bergborrning, med verksam del av
        diamant eller agglomererad diamant
        (exkl. hållare för arbetsstycken eller
        verktyg till maskiner eller handverktyg)
2573.4025.   Mur- och betongborrar med verksam del  82075030  1  kg      kpl    S
        av annat material än diamant eller
        agglomererad diamant (exkl. hållare
        för arbetsstycken eller verktyg till
        maskiner eller handverktyg, för
        bergborrning)
2573.4027.   Verktyg för borrning, för        82075050  1  kg      kpl    S
        metallbearbetning, med verksam del av
        sintrad metallkarbid, utom omonterade
        plattor, skär, stavar och liknande
        delar av sintrad metallkarbid till
        verktyg
2573.4031.   Verktyg för borrning, för        82075060  1  kg      kpl    S
        metallbearbetning med verksam del av
        snabbstål (exkl. hållare för
        arbetsstycken eller verktyg till
        maskiner eller handverktyg, för
        bergborrning)
2573.4033.   Verktyg för borrning, för        82075070  1  kg      kpl    S
        metallbearbetning med verksam del av
        annat material än diamant,
        agglomererad diamant eller sintrad
        metallkarbid, ej med verksam del av
        snabbstål
2573.4035.   Verktyg för borrning (exkl. hållare   82075090  1  kg      kpl    S
        för arbetsstycken eller verktyg till
        maskiner eller handverktyg, med
        verksam del av diamant eller
        agglomererad diamant, för bergborrning,
        mur- och betongborrar, för
        metallbearbetning)
2573.4037.   Verktyg för arborrning o.d. eller    82076010  1  kg      kpl    S
        driftning med verksam del av diamant
        eller agglomererad diamant (exkl.
        hållare för arbetsstycken eller
        verktyg till maskiner eller handverktyg,
        för jordborrning)
2573.4044.   Verktyg för arborrning, för       82076030  1  kg      kpl    S
        metallbearbetning, med verksam del av
        annat material än diamant eller
        agglomererad diamant
2573.4045.   Andra verktyg för arborrning eller    82076050  1  kg      kpl    S
        brotschning (exkl. hållare för      82076090  1
        arbetsstycken eller verktyg till
        maskiner eller handverktyg, med
        verksam del av diamant eller
        agglomererad diamant, för
        metallbearbetning, för jordborrning)
2573.4048.   Verktyg för brotschning, för       82076070  1  kg      kpl    S
        metallbearbetning, med verksam del av
        annat material än diamant eller
        agglomererad diamant
2573.4050.   Verktyg för fräsning, för        82077010  1  kg      kpl    S
        metallbearbetning, med verksam del av
        sintrad metallkarbid utom omonterade
        plattor, skär, stavar och liknande
        delar av sintrad metallkarbid till
        verktyg
2573.4061.   Skaftfräsar, för metallbearbetning,   82077031  1  kg      kpl    S
        med verksam del av annat material än
        sintrad metallkarbid
2573.4066.   Verktyg för fräsning, gängfräsar,    82077037  1  kg      kpl    S
        utbytbara, för metallbearbetning, med
        verksam del av andra material än
        sintrad metallkarbid eller cermet (exkl.
        skaftfräsar)
2573.4069.   Verktyg för fräsning, för annan     82077090  1  kg      kpl    S
        bearbetning än metallbearbetning
2573.4071.   Verktyg för svarvning, för        82078011  1  kg      kpl    S
        metallbearbetning, med verksam del av
        sintrad matallkarbid, utom omonterade
        plattor, skär, stavar och liknande
        delar av sintrad metallkarbid till
        verktyg
2573.4074.   Verktyg för svarvning, för        82078019  1  kg      kpl    S
        metallbearbetning, med verksam del av
        annat material än cermet
2573.4079.   Verktyg för svarvning (exkl. hållare   82078090  1  kg      kpl    S
        för arbetsstycken eller verktyg till
        maskiner eller handverktyg, för
        metallbearbetning)
2573.4081.   Andra utbytbara verktyg enligt KN 8207, 82079010  1  kg      kpl    S
        med verksam del av diamant
2573.4083.   Klingor till skruvmejslar, med verksam  82079030  1  kg      kpl    S
        del av annat material än diamant eller
        agglomererad diamant (exkl. hållare
        för arbetsstycken eller verktyg till
        maskiner eller handverktyg)
2573.4085.   Verktyg för kuggskärning, med verksam  82079050  1  kg      kpl    S
        del av annat material än diamant eller
        agglomererad diamant (exkl. hållare
        för arbetsstycken eller verktyg till
        maskiner eller handverktyg)
2573.4087.   Utbytbara verktyg för handverktyg med  82079071  1  kg      kpl    S
        verksam del av sintrad metallkarbid,   82079078  1
        utom omonterade plattor, skär, stavar
        och liknande delar av sintrad
        metallkarbid till verktyg
2573.4089.   Utbytbara verktyg av annat material   82079091  1  kg      kpl    S
                             82079099  1
2573.5013.   Formflaskor för metallgjuterier,     84801000  1  kg      kpl    S
        bottenplattor till gjutformar samt    84802000  1
        gjutmodeller, ej av trä         84803090  1
2573.5015.   Gjutformar av trä            84803010  1  kpl           S
2573.5020.   Formar för sprutgjutning eller      84804100  1  kpl           S
        pressgjutning av metall eller
        hårdmetall (utom kokiller)
2573.5030.   Formar för metall eller hårdmetall    84804900  1  kpl           S
        (utom för sprut- eller pressgjutning)
2573.5050.   Formar för glas             84805000  1  kpl           S
2573.5060.   Formar för mineraliska ämnen       84806000  1  kpl           S
2573.5070.   Formar för sprutgjutning eller      84807100  1  kpl           S
        pressgjutning av gummi eller plast
2573.5080.   Formar för gummi eller plast (utom för  84807900  1  kpl           S
        sprut- eller pressgjutning)
2573.6013.   Verktyg för berg- eller jordborrning,  82071300  1  kg      kpl    S
        med verksam del av kermet
2573.6018.   Verktyg för berg- eller jordborrning,  82071910  1  kg      kpl    S
        utbytbara, och delar till dessa, med   82071990  1
        verksam del av andra material än
        sintrad metallkarbid eller kermet
2573.6023.   Dragskivor och matriser för dragning   82072010  1  kg      kpl    S
        eller strängpressning av metall, med
        verksam del av diamant eller
        agglomererad diamant (exkl. hållare
        för arbetsstycken eller verktyg till
        maskiner eller handverktyg)
2573.6024.   Dragskivor, för dragning eller      82072090  1  kg      kpl    S
        utvinning av metall, utom omonterade
        plattor, skär, stavar och liknande
        delar av sintrad metallkarbid eller
        kermet
2573.6033.   Verktyg för pressning eller stansning,  82073010  1  kg      kpl    S
        för metallbearbetning (exkl. hållare
        för arbetsstycken eller verktyg till
        maskiner eller handverktyg)
2573.6039.   Verktyg för pressning eller stansning  82073090  1  kg      kpl    S
        (exkl. hållare för arbetsstycken eller
        verktyg till maskiner eller handverktyg,
        för metallbearbetning)
2573.6043.   Knivar och skärstål för maskiner eller  82081000  1  kg      kpl    S
        mekaniska apparater, för
        metallbearbetning
2573.6045.   Knivar och skärstål för maskiner eller  82082000  1  kg      kpl    S
        mekaniska apparater, för träbearbetning
2573.6050.   Knivar och skärstål av oädel metall   82083000  1  kg      kpl    S
        för köksmaskiner eller för maskiner
        som används inom livsmedelsindustrin
2573.6063.   Knivar och skärstål för maskiner som   82084000  1  kg      kpl    S
        används inom jordbruk,
        trädgårdsskötsel eller skogsbruk (exkl.
        ristar för plogar, tallrikar för harvar)
2573.6065.   Knivar och skärstål för andra maskiner  82089000  1  kg      kpl    S
        eller mekaniska apparater
2573.6067.   Vändskär av hårdmetall eller annan    82090020  1  kg      kpl    S
        kermet, omonterade
2573.6090.   Plattor, skär, stavar och liknande    82090080  1  kg      kpl    S
        delar till verktyg, omonterade, av
        hårdmetall eller annan kermet (utom
        vändskär)
2599.2928.   Hårnålar, hårklämmor, papiljotter o.d., 96159000  2  kg      kpl    S
        av metall (exkl. elektriska
        värmeapparater för hårbehandling),
        samt delar till sådana artiklar
2599.2929.   Kammar, hårspännen o.d. av andra     96151900  1  kg      kpl    S
        material än hårdgummi eller plast (exkl.
        elektriska värmeapparater för
        hårbehandling)
2599.2995.   Permanentmagneter samt varor avsedda   85051100  1  kg           S
        att tjänstgöra som permanentmagneter,
        av metall
2611.1100.   Bildrör för televisionsmottagare; rör  85401100  1  kpl           S
        till televisionskameror; andra      85401200  1
        katodstrålerör              85402010  1
                             85402080  1
                             85404000  1
                             85406000  1
2611.1200.   Magnetroner, klystroner och andra    85407100  1  kpl           S
        mikrovågsrör samt mottagarrör och    85407900  1
        förstärkarrör              85408100  1
                             85408900  1
2611.2120.   Halvledardioder             85411000  1  kpl           S
2611.2150.   Transistorer, andra än ljuskänsliga   85412100  1  kpl           S
        transistorer               85412900  1
2611.2180.   Tyristorer, dubbeldioder (diacs) och   85413000  1  kpl           S
        dubbelriktade tyristorer (triacs) av
        halvledartyp
2611.2220.   Lysdioder                85414010  1  kpl           S
2611.2240.   Ljuskänsliga halvledarkomponenter    85414090  1  kpl           S
        eller halvledarelement, solceller,
        fotodioder, fototransistorer o.d.
2611.2260.   Halvledarkomponenter eller        85415000  1  kpl           S
        halvledarelement (utom ljuskänsliga
        halvledarkomponenter eller
        halvledarelement, fotovoltaiska celler,
        tyristorer, dubbeldioder (diacs) och
        dubbelriktade tyristorer (triacs),
        transistorer, dioder och lysdioder)
2611.2280.   Monterade piezoelektriska kristaller   85416000  1  kpl           S
        (inkl. kvarts, oscillatorer och
        resonatorer)
2611.3003.   Integrerade multichipkretsar:      85423110  1  kpl           S
        processorer och styrenheter, även
        kombinerade med minnen, omformare,
        logikkretsar, förstärkare, ur- och
        tidsinställningskretsar eller andra
        kretsar
2611.3006.   Elektroniska integrerade kretsar (utom  85423190  1  kpl           S
        multichipkretsar): processorer och
        styrenheter, även kombinerade med
        minnen, omformare, logikkretsar,
        förstärkare, ur- och
        tidsinställningskretsar eller andra
        kretsar
2611.3023.   Integrerade multichipkretsar: minnen   85423210  1  kpl           S
2611.3027.   Elektroniska integrerade kretsar (utom  85423231  1  kpl           S
        multichipkretsar): dynamiska       85423239  1
        direktminnen (D-RAM)
2611.3034.   Elektroniska integrerade kretsar (utom  85423245  1  kpl           S
        multichipkretsar): statiska
        direktminnen (S-RAM) inklusive
        direktbuffertminnen (cache-RAM)
2611.3054.   Elektroniska integrerade kretsar (utom  85423255  1  kpl           S
        multichipkretsar): UV-raderbara,
        programmerbara läsminnen (EPROM)
2611.3065.   Elektroniska integrerade kretsar (utom  85423261  1  kpl           S
        multichipkretsar): elektriskt raderbara, 85423269  1
        programmerbara läsminnen (E²PROM),    85423275  1
        inklusive flash E²PROM
2611.3067.   Elektroniska integrerade kretsar (utom  85423290  1  kpl           S
        multichipkretsar): andra minnen
2611.3080.   Elektroniska integrerade kretsar:    85423300  1  kpl           S
        förstärkare
2611.3091.   Övriga integrerade multichipkretsar   85423910  1  kpl           S
2611.3094.   Övriga elektroniska integrerade kretsar 85423990  1  kpl           S
2611.4010.   Pickuper för skivor eller mekaniskt   85221000  1  kpl           S
        inspelade ljudfilmer
2611.4040.   Delar till katodstrålerör; delar till  85409100  1  kpl           S
        glödkatodrör, kallkatodrör och      85409900  1
        fotokatodrör
2611.4070.   Delar till dioder, transistorer och   85419000  1  kpl           S
        liknande halvledarkomponenter eller
        halvledarelement, ljuskänsliga
        halvledarkomponenter eller
        halvledarelement och fotovoltaiska
        celler, lysdioder och monterade
        piezoelektriska kristaller
2611.4090.   Delar till integrerade kretsar och    85429000  1  kpl           S
        mikrokretsar (utom kretsar bestående
        enbart av passiva element)
2612.1020.   Mönsterkort (flerlagerskort)       85340011  1  kpl           S
2612.1050.   Mönsterkort, med undantag för      85340019  1  kpl           S
        flerlagerskort
2612.1080.   Passiva nät (inkl. nät med motstånd   85340090  1  kpl           S
        och/eller kondensatorer) (utom
        motståndsarrayer, kondensatorarrayer,
        kort med aktiva komponenter, hybrider)
2612.3000.   Smartkort                85235210  1  kpl           S
                             85235290  1
2620.1200.   Kassaterminaler, uttagsautomater och   84729030  1  kpl           S
        liknande apparater som kan kopplas
        till en dator eller ett datornät
2630.2340.   Bärbara mottagare för personsökning   85176931  1  kpl           S
2630.2370.   Andra apparater för sändning eller    85176920  1  kpl           S
        mottagning av tal, bilder eller andra  85176990  1
        data, inklusive apparater för      85195000  1
        kommunikation i trådnät eller trådlösa
        nät (såsom LAN och WAN), utom
        apparater för sändning eller
        mottagning enligt HS 84.43, 85.25, 85.
        27 eller 85.28
2630.4010.   Teleskop- och stavantenner för bärbara  85291011  1  kpl           S
        apparater eller för apparater för
        montering i motorfordon, lämpliga att
        användas uteslutande eller
        huvudsakligen till apparater enligt HS
        85.25–85.28
2630.4035.   Utomhusantenner för radio- eller     85291031  1  kpl           S
        televisionsmottagare för mottagning
        via satellit (inkl. rotorsystem) (utom
        antennförstärkare och radiofrekventa
        oscillatorer)
2630.4039.   Utomhusantenner för radio- eller     85291039  1  kpl           S
        televisionsmottagare (inkl.
        rotorsystem) (utom för mottagning via
        satellit, antennförstärkare och
        radiofrekventa oscillatorer)
2630.4050.   Inomhusantenner för radio- eller     85291065  1  kpl           S
        televisionsmottagare, inkl. inbyggda
        (utom antennförstärkare och
        radiofrekventa oscillatorer)
2630.4060.   Andra antenner och delar till antenner, 85291069  1  kpl           S
        lämpliga att användas uteslutande    85291080  1
        eller huvudsakligen till apparater    85291095  1
        enligt HS 85.25–85.28
2630.4070.   Skåp och lådor till sändare och     85299041  1  kpl           S
        mottagare för rundradio eller      85299049  1
        televisionsmottagare,          85299092  1
        televisionskameror osv.; delar som är
        lämpliga att användas uteslutande
        eller huvudsakligen till
        televisionskameror, mottagare för
        rundradio eller televisionsmottagare, oc
2630.5020.   Tjuvlarmsapparater,           85311095  1  kpl           S
        brandlarmsapparater o.d. för andra än
        motorfordon eller byggnader
2630.5080.   Tjuvlarmsapparater,           85311030  1  kpl           S
        brandlarmsapparater o.d. för byggnader
2640.1100.   Rundradiomottagare (utom till bilar)   85271210  1  kpl           S
        som kan arbeta utan yttre kraftkälla   85271290  1
                             85271310  1
                             85271391  1
                             85271399  1
                             85271900  1
2640.1250.   Rundradiomottagare, endast nätanslutna  85279111  1  kpl           S
        (utom till bilar)            85279119  1
                             85279135  1
                             85279191  1
                             85279199  1
                             85279210  1
                             85279290  1
                             85279900  1
2640.1270.   Radiomottagare av sådana slag som    85272120  1  kpl           S
        används i motorfordon, med inbyggd    85272152  1
        utrustning för inspelning eller     85272159  1
        återgivning av ljud           85272170  1
                             85272192  1
                             85272198  1
2640.1290.   Övriga radiomottagare för motorfordon  85272900  1  kpl           S
2640.2020.   Videotuners, för färgmottagning (utom  85287111  1  kpl           S
        sådana som omvandlar högfrekventa    85287115  1
        televisionssignaler)           85287119  1
2640.2040.   Televisionsprojektorer för        85287210  1  kpl           S
        färgmottagning
2640.2090.   Övriga televisionsmottagare, med eller  85287191  1  kpl           S
        utan inbyggd rundradiomottagare,     85287199  1
        inbyggd utrustning för inspelning    85287220  1
        eller återgivning av ljud eller     85287230  1
        videosignaler              85287240  1
                             85287260  1
                             85287280  1
                             85287300  1
2640.3100.   Skivspelare, elektriska grammofoner,   85192010  1  kpl           S
        kassettbandspelare och andra apparater  85192091  1
        för ljudåtergivning           85192099  1
                             85193000  1
                             85198111  1
                             85198115  1
                             85198121  1
                             85198125  1
                             85198131  1
                             85198135  1
                             85198145  1
                             85198911  1
                             85198915  1
                             85198919  1
2640.3200.   Bandspelare och andra apparater för   85198155  1  kpl           S
        ljudinspelning              85198161  1
                             85198165  1
                             85198175  1
                             85198181  1
                             85198185  1
                             85198195  1
                             85198990  1
2640.3300.   Videokameror               85211020  1  kpl           S
                             85211095  1
                             85219000  1
                             85258091  1
                             85258099  1
2640.3420.   Videoprojektorer             85286910  1  kpl           S
                             85286991  1
                             85286999  1
2640.3440.   Videomonitorer med katodstrålerör, för  85284980  1  kpl           S
        färgmottagning
2640.3460.   Videomonitorer med platt bildskärm, LCD, 85285940  1  kpl           S
        plasma osv., utan tuner, för       85285980  1
        färgmottagning (utan katodstrålerör)
2640.3480.   Videomonitorer för svartvit eller    85284910  1  kpl           S
        annan enfärgad mottagning        85285910  1
2640.4100.   Mikrofoner och mikrofonstativ (utom   85181030  1  kpl           S
        trådlösa mikrofoner med sändare)     85181095  1
2640.4235.   Enstaka högtalare med hölje (inkl.    85182100  1  kpl           S
        ramar och lådor som huvudsakligen är
        utformade för högtalare)
2640.4237.   Högtalaraggregat med två eller flera   85182200  1  kpl           S
        inmonterade högtalare i samma hölje
        (inkl. ramar och lådor som
        huvudsakligen är utformade för
        högtalare)
2640.4239.   Högtalare som inte är monterade i    85182930  1  kpl           S
        hölje (inkl. högtalardrivenheter,    85182995  1
        ramar och lådor som huvudsakligen är
        utformade för högtalare)
2640.4270.   Hörlurar och hörtelefoner, även     85183020  1  kpl           S
        kombinerade med mikrofon, samt satser  85183095  1
        bestående av en mikrofon och en eller
        flera högtalare (utom pilothörlurar,
        telefoner, sladdlösa mikrofoner med
        sändare, hörapparater)
2640.4355.   Tonfrekvensförstärkare för telefoni   85184030  1  kpl           S
        eller mätning (utom hög- eller
        mellanfrekvensförstärkare)
2640.4359.   Tonfrekvensförstärkare med undantag   85184080  1  kpl           S
        för dem som används för telefoni eller
        mätning, ej hög- eller
        mellanfrekvensförstärkare, även
        hifi-förstärkare
2640.4370.   Ljudförstärkningsanläggningar (inkl.   85185000  1  kpl           S
        högtalarsystem med mikrofon och
        högtalare)
2640.4400.   Apparater för mottagning av       85176939  1  kpl           S
        radiotelefoni eller radiotelegrafi
        (utom bärbara mottagare för samtal
        eller personsökning och sådana som
        även har radiomottagare)
2640.5150.   Ädel- eller halvädelstenar för stift   85229030  1  kpl           S
        till grammofoner
2640.5170.   Andra delar och tillbehör till      85229041  1  kpl           S
        apparater enligt HS 85.19, 85.20, 85.21 85229049  1
                             85229070  1
                             85229080  1
2640.5180.   Delar till apparater enligt HS 85.18   85189000  1  kpl           S
2640.5200.   Delar till radiomottagare och      85299020  1  kpl           S
        radiosändare
2640.6050.   Spelkonsoler (som inte drivs med pengar) 95045000  1  kpl           S
2640.8000.90  Behandling o.a. tillverkningstjänster  ---    291 -            S
        av radio, televisionsapparater, ljud
        och video utrustning
2651.1120.   Kompasser (inkl. magnetkompasser,    90141000  1  kpl           S
        gyrokompasser, fartygskompasser och
        GPS-kompasser)
2651.1150.   Instrument och apparater för flyg- och  90142020  1  kpl           S
        rymdnavigering (andra än kompasser)   90142080  1
2651.1180.   Andra navigationsinstrument, inkl. för  90148000  1  kpl           S
        navigering till sjöss och på floder
        (andra än kompasser och instrument för
        flyg- och rymdnavigering)
2651.1215.   Elektroniska avståndsmätare, teodoliter, 90151010  1  kpl           S
        takymetrar samt instrument och      90152010  1
        apparater för fotogrammetri       90154010  1
2651.1235.   Andra elektroniska instrument och    90158011  1  kpl           S
        apparater för meteorologi, hydrologi
        eller geofysik (ej kompasser)
2651.1239.   Andra elektroniska instrument      90158019  1  kpl           S
2651.1270.   Instrument och apparater för geodesi   90151090  1  kpl           S
        (inkl. fotogrammetrisk geodesi),     90152090  1
        lantmäteri, hydrografi, oceanografi,   90154090  1
        hydrologi, meteorologi eller geofysik,  90158091  1
        (med undantag av avvägningsinstrument  90158093  1
        och kompasser), utom elektroniska;    90158099  1
        avståndsmätare (utom elektroniska)
2651.2020.   Radarapparater              85261000  1  kpl           S
2651.2050.   Apparater för radionavigering (inkl.   85269120  1  kpl           S
        radiofyrar och radiobojar, mottagare,  85269180  1
        radiokompasser med flera antenner
        eller med en riktad ramantenn)
2651.2080.   Apparater för radiomanövrering eller   85269200  1  kpl           S
        radiostyrning (inkl. för fartyg,
        radiostyrda luftfarkoster, raketer,
        robotar, leksaker och modellfartyg
        eller modellflygplan, för maskiner,
        för detonering i gruvor)
2651.3100.   Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre, 90160010  1  kpl           S
        även med tillhörande vikter; delar och  90160090  1
        tillbehör
2651.3200.   Ritbord och ritapparater, andra     90171010  1  kpl           S
        ritinstrument och räkneinstrument    90171090  1
                             90172005  1
                             90172010  1
                             90172039  1
                             90172090  1
2651.3300.   Mikrometrar, skjutmått och mätstockar  90173000  1  kpl           S
        (exkl. mätstockar utan
        inställningsanordning enligt HS 9031.80)
2651.4100.   Instrument och apparater för mätning   90301000  1  kpl           S
        eller påvisande av joniserande strålning
2651.4200.   Katodstråleoscilloskop och        90302010  1  kpl           S
        katodstråleoscillografer
2651.4310.   Universalinstrument           90303100  1  kpl           S
2651.4330.   Instrument och apparater för mätning   90303310  1  kpl           S
        eller kontroll av spänning, strömstyrka,
        resistans eller effekt, utan
        registreringsanordning, elektroniska
        (utom universalinstrument och
        oscilloskoper och oscillografer)
2651.4355.   Voltmetrar                90303391  1  kpl           S
2651.4359.   Instrument och apparater för mätning   90303399  1  kpl           S
        eller kontroll av spänning, strömstyrka,
        resistans eller effekt, utan
        registreringsanordning, ej
        elektroniska (ej universalinstrument,
        voltmetrar)
2651.4400.   Instrument och apparater för       90304000  1  kpl           S
        telekommunikation
2651.4520.   Instrument och apparater för mätning   90308200  1  kpl           S
        eller kontroll av halvledarplattor
        (wafers) eller halvledarkomponenter
2651.4530.   Instrument och apparater för mätning   90302030  1  kpl           S
        eller kontroll av elektriska storheter, 90303200  1
        med inspelningsutrustning (utom     90303900  1
        förbruknings- och produktionsmätare   90308400  1
        för gaser, vätskor eller elektricitet)
2651.4555.   Instrument och apparater för mätning   90302091  1  kpl           S
        eller kontroll av elektriska storheter, 90308930  1
        utan inspelningsutrustning,
        elektroniska (utom förbruknings- och
        produktionsmätare för gaser, vätskor
        eller elektricitet)
2651.4559.   Andra instrument och apparater för    90302099  1  kpl           S
        mätning eller kontroll av elektriska   90308990  1
        storheter (ej elektroniska,
        universalinstrument, voltmetrar)
2651.5110.   Termometrar, vätskefyllda, för direkt  90251180  1  kpl           S
        avläsning, inte kombinerade med andra
        instrument (utom medicinska eller
        veterinära termometrar)
2651.5135.   Elektroniska termometrar och pyrometrar, 90251920  1  kpl           S
        inte kombinerade med andra instrument
        och inte vätskefyllda
2651.5139.   Övriga termometrar, inte kombinerade   90251980  1  kpl           S
        med andra instrument och inte
        vätskefyllda
2651.5150.   Barometrar, inte kombinerade med andra  90258020  1  kpl           S
        instrument (inkl. höjdmätare,
        sympiesometrar)
2651.5175.   Elektroniska hydrometrar, hygrometrar  90258040  1  kpl           S
        och psykometrar
2651.5179.   Andra än elektriska hydrometrar,     90258080  1  kpl           S
        hygrometrar och psykometrar (inkl.
        hygrografer, termohygrografer,
        barotermohygrografer, aktinometrar,
        pagoskop; utom radiosonder för
        sondering av atmosfären)
2651.5235.   Elektroniska genomströmningsmätare    90261021  1  kpl           S
        (utom förbrukningsmätare,
        hydrometriska flyglar)
2651.5239.   Elektroniska instrument och apparater  90261029  1  kpl           S
        för mätning eller kontroll av vätskors
        nivå
2651.5255.   Genomströmningsmätare,          90261081  1  kpl           S
        icke-elektroniska (utom
        förbrukningsmätare, hydrometriska
        flyglar)
2651.5259.   Instrument och apparater för mätning   90261089  1  kpl           S
        eller kontroll av vätskors nivå,
        icke-elektroniska
2651.5271.   Elektroniska instrument och apparater  90262020  1  kpl           S
        för mätning eller kontroll av gasers
        eller vätskors tryck
2651.5274.   Icke-elektroniska manometrar av     90262040  1  kpl           S
        spiral- eller metallmembrantyp
2651.5279.   Andra instrument för mätning och     90262080  1  kpl           S
        kontroll av tryck
2651.5283.   Instrument och apparater för mätning   90268020  1  kpl           S
        och kontroll av gaser och vätskor,
        elektroniska (inkl. värmemätare; utom
        för mätning av vätskors
        tryck/strömning/nivå)
2651.5289.   Instrument och apparater för mätning   90268080  1  kpl           S
        och kontroll av gaser och vätskor, ej
        elektroniska (inkl. värmemätare; utom
        för mätning eller kontroll av vätskors
        tryck/strömning/nivå)
2651.5313.   Gas- eller rökanalysapparater,      90271010  1  kpl           S
        elektroniska
2651.5319.   Gas- eller rökanalysapparater,      90271090  1  kpl           S
        icke-elektroniska
2651.5320.   Kromatografer och elektroforesinstrument 90272000  1  kpl           S
2651.5330.   Spektrometrar, spektofoner och      90273000  1  kpl           S
        spektrografer som arbetar med optisk
        strålning
2651.5350.   Andra instrument och apparater som    90275000  1  kpl           S
        arbetar med optisk strålning
2651.5381.   Elektroniska pH-mätare, rH-mätare och  90278011  1  kpl           S
        andra apparater för
        konduktivitetsmätning och mätning av
        elektrokemiska storheter (inkl. för
        användning i laboratoriemiljö eller på
        fältet, användning för
        processövervakning eller -kontroll)
2651.5383.   Andra elektroniska instrument och    90278013  1  kpl           S
        apparater                90278017  1
2651.5390.   Övriga instrument och apparater för   90278005  1  kpl           S
        fysikalisk eller kemisk analys      90278091  1
                             90278099  1
2651.6100.   Mikroskop, andra än optiska mikroskop,  90121010  1  kpl           S
        samt diffraktionskameror         90121090  1
2651.6210.   Elektroniska maskiner och apparater   90241011  1  kpl           S
        för provning av mekaniska egenskaper   90241013  1
        hos metaller (utom maskiner och     90241019  1
        apparater för metallografiska
        undersökningar, instrument för att
        upptäcka defekter)
2651.6230.   Icke elektroniska maskiner och      90241090  1  kpl           S
        apparater för provning av metaller
2651.6255.   Elektroniska maskiner och apparater   90248011  1  kpl           S
        för provning av egenskaper hos      90248019  1
        material (ej metall)
2651.6259.   Icke-elektroniska maskiner och      90248090  1  kpl           S
        apparater för provning av egenskaper
        hos material, t.ex. textilvaror, papper,
        papp, plast, trä, betong, gummi,
        läder/linoleum (ej metall)
2651.6330.   Förbruknings- och produktionsmätare   90281000  1  kpl           S
        för gas (även kalibrerade)
2651.6350.   Förbruknings- och produktionsmätare   90282000  1  kpl           S
        för vätska (även kalibrerade), ej pumpar
2651.6370.   Förbruknings- och produktionsmätare   90283011  1  kpl           S
        för elektricitet (även kalibrerade),   90283019  1
        ej voltmetrar, amperemetrar,       90283090  1
        wattmetrar o.d.
2651.6430.   Varvräknare, produktionsräknare,     90291000  1  kpl           S
        ingångsräknare, räkneapparater för
        biljard, taxametrar, vägmätare,
        stegräknare, handhållna räkneapparater,
        pulsräknare, instrument och apparater
        för mätning av korta tidsintervall
2651.6453.   Hastighetsmätare för motorfordon     90292031  1  kpl           S
2651.6455.   Takometrar                90292038  1  kpl           S
2651.6470.   Stroboskop, inkl. kameror som är     90292090  1  kpl           S
        permanent inbyggda i stroboskopen
2651.6500.   Hydrauliska eller pneumatiska      90328100  1  kpl           S
        instrument och apparater för
        automatisk reglering
2651.6620.   Provbänkar                90312000  1  kg      kpl    S
2651.6630.   Optiska instrument, apparater och    90314100  1  kpl           S
        maskiner för mätning eller kontroll,   90314910  1
        andra än i HS 90             90314990  1
2651.6650.   Elektroniska instrument, apparater och  90318032  1  kpl           S
        maskiner för mätning eller kontroll av  90318034  1
        geometriska storheter (inkl.
        komparatorer, koordinatmätmaskiner)
2651.6670.   Andra elektroniska instrument,      90318038  1  kpl           S
        apparater och maskiner för mätning
        eller kontroll
2651.6683.   Andra instrument, apparater och     90318091  1  kpl           S
        maskiner för mätning och kontroll av
        geometriska storheter
2651.6689.   Icke-elektroniska maskiner och      90318098  1  kpl           S
        instrument för mätning (utom provbänkar,
        optiska instrument och apparater samt
        maskiner och instrument för
        balansering av mekaniska delar eller
        för mätning eller kontroll av
        geometriska storheter)
2651.7015.   Elektroniska termostater++        90321020  1  kpl           S
2651.7019.   Andra termostater            90321081  1  kpl           S
                             90321089  1
2651.7030.   Tryckregulatorer (pressostater)     90322000  1  kpl           S
2651.7090.   Övriga instrument och apparater för   90328900  1  kpl           S
        reglering
2651.8100.   Delar till radarapparater och      85299065  1  kpl           S
        apparater för radionavigering      85299097  1
2651.8200.   Delar och tillbehör till varor i 26.51. 90159000  1  kpl           S
        12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 och 26. 90179000  1
        51.5; mikrotomer; diverse andra delar  90259000  1
                             90269000  1
                             90279010  1
                             90279050  1
                             90279080  1
                             90309020  1
                             90309085  1
                             90330000  1
2651.8300.   Delar och tillbehör till mikroskop och  90129010  1  kpl           S
        diffraktionskameror (utom optiska    90129090  1
        mikroskop)
2651.8433.   Delar och tillbehör till         90289010  1  kpl           S
        elektricitetsmätare
2651.8435.   Delar och tillbehör till gas- och    90289090  1  kpl           S
        vätskemätare
2651.8450.   Delar och tillbehör till varor enligt  90299000  1  kpl           S
        HS 90.29
2651.8520.   Delar och tillbehör till instrument   90319020  1  kpl           S
        och maskiner för automatisk reglering  90319030  1
                             90319085  1
2651.8550.   Delar och tillbehör till instrument   90329000  1  kpl           S
        och apparater enligt HS 90.32
2651.8600.   Delar och tillbehör till instrument   90149000  1  kpl           S
        och apparater i 26.51.11 och 26.51.62  90249000  1
2651.9100.90  Behandling o.a. tillverkningstjänster  ---    291 -            S
        av optiska, foto-, medicinska
        apparater, apparater som mäter,
        kontrollerar, provar o.d.
2670.1300.   Digitala kameror             85258030  1  kpl           S
2731.1200.   Optiska fibrer och optiska        90011010  1  kg           S
        fiberknippen; optiska fiberkablar    90011090  1
        (utom sådana som är gjorda av separat
        mantlade fibrer)
2740.3100.   Blixtlampor, blixtkuber o.d.       90066900  2  kpl           S
2751.1110.   Kombinerade kyl- och frysskåp med    84181020  1  kpl           S
        separata dörrar             84181080  1
2751.1133.   Kylskåp av hushållstyp (inkl.      84182110  1  kpl           S
        Kompressionskylskåp, elektriskt     84182151  1
        absorbtionskylskåp), (utom av      84182191  1
        inbyggnadsmodell)            84182199  1
                             84182900  1
2751.1135.   Kompressionskylskåp av inbyggnadsmodell 84182159  1  kpl           S
2751.1150.   Frysboxar med en rymd av <= 800 l    84183020  1  kpl           S
                             84183080  1
2751.1170.   Frysskåp med en rymd av <= 900 l     84184020  1  kpl           S
                             84184080  1
2751.1200.   Diskmaskiner av hushållstyp       84221100  1  kpl           S
2751.1300.   Vattentvättmaskiner och torkmaskiner   84501111  1  kpl           S
        för hushållsbruk             84501119  1
                             84501190  1
                             84501200  1
                             84501900  1
                             84512100  1
2751.1400.   Filtar med elektrisk uppvärmning     63011000  1  kpl           S
2751.1530.   Bords-, golv-, vägg- eller        84145100  1  kpl           S
        fönsterfläktar med inbyggd elektrisk
        motor med en effekt av <= 125 W
2751.1580.   Ventilations- eller cirkulationskåpor  84146000  1  kpl           S
        med fläkt, med en horisontell sidlängd
        av <= 120 cm
2751.2123.   Dammsugare med inbyggd elektrisk motor, 85081100  1  kpl           S
        med en effekt av <= 1 500 W och en
        kapacitet (hos dammpåse eller annan
        behållare) av högst 20 l
2751.2125.   Andra dammsugare med inbyggd elektrisk  85081900  1  kpl           S
        motor
2751.2170.   Maskiner för malning eller blandning   85094000  1  kpl           S
        av livsmedel samt frukt- eller
        köksväxtsaftpressar, elektriska
2751.2190.   Andra elektromekaniska hushållsapparater 85098000  1  kg           S
2751.2200.   Rakapparater, hårborttagningsapparater  85101000  1  kpl           S
        och hårklippningsapparater med inbyggd  85102000  1
        elektrisk motor             85103000  1
2751.2310.   Elektriska hårtorkar           85163100  1  kpl           S
2751.2330.   Elektriska värmeappater för       85163200  1  kpl           S
        hårbehandling, inkl. locktänger, ej
        hårtorkar
2751.2350.   Elektriska värmeapparater för      85163300  1  kpl           S
        handtorkning
2751.2370.   Elektriska stryk- och pressjärn     85164000  1  kpl           S
2751.2410.   Dammsugare, inkl. torr- och       85086000  1  kpl           S
        våtdammsugare (ej med inbyggd
        elektrisk motor)
2751.2430.   Elektriska kaffe- eller tebryggare    85167100  1  kpl           S
2751.2450.   Elektriska brödrostar, inkl.       85167200  1  kpl           S
        bordsugnar för att rosta bröd, potatis
        och andra mindre livsmedel
2751.2490.   Elektriska värmeapparater, för      85167920  1  kpl           S
        hushållsbruk (utom för hårbehandling   85167970  1
        eller för torkning av händerna, för
        rumsuppvärmning eller för uppvärmning
        av marken, varmvattenberedare och
        doppvärmare, stryk- och pressjärn,
        mikrovågsugnar, ugnar, spisar och
        kokplattor
2751.2530.   Genomströmningsvarmvattenberedare    85161011  1  kpl           S
2751.2560.   Elektriska varmvattenberedare och    85161080  1  kpl           S
        doppvärmare (exkl.
        genomströmningsvarmvattenberedare)
2751.2630.   Elektriska radiatorer för värmelagring  85162100  1  kpl           S
2751.2650.   Elektriska radiatorer,          85162910  1  kpl           S
        konvektionsapparater och elektriska   85162950  1
        apparater för rumsuppvärmning eller   85162991  1
        för uppvärmning av marken med inbyggd
        fläkt
Andra elektriska apparater för
rumsuppvärmning eller uppvärmning av
marken
  2751.2690.30 Elektriska bastuugnar          85162999  3  kpl           S
  2751.2690.90 Elektriska apparater för         85162999  3  kpl           S
        rumsuppvärmning el. uppvärmning av
        marken utan inbyggd fläkt, andra än
        bastuugnar
2751.2700.   Mikrovågsugnar för hushållsbruk     85165000  1  kpl           S
2751.2810.   Spisar för hushållsbruk (omfattande >=  85166010  1  kpl           S
        en ugn och en häll), inkl. sådana som
        kombinerar el och gas
2751.2830.   Elektriska kokplattor och hällar för   85166050  1  kpl           S
        hushållsbruk
2751.2850.   Elektriska grillar och rostar för    85166070  1  kpl           S
        hushållsbruk
2751.2870.   Elektriska ugnar för inbyggnad, för   85166080  1  kpl           S
        hushållsbruk
2751.2890.   Elektriska ugnar, ej för inbyggnad, ej  85166090  1  kpl           S
        mikrovågsugnar, för hushållsbruk
2751.2900.   Elektriska värmemotstånd, ej av kol   85168020  1  kg      kpl    S
                             85168080  1
2751.3010.   Delar till dammsugare          85087000  1  kpl           S
2751.3030.   Delar till elektromekaniska       85099000  1  kpl           S
        hushållsapparater med inbyggd
        elektrisk motor (utom delar till
        dammsugare)
2751.3050.   Delar till rakapparater och       85109000  1  kpl           S
        hårklippningsmaskiner med inbyggd
        elektrisk motor
2751.3070.   Delar till elektriska apparater enligt  85169000  1  kpl           S
        HS 85.16
2752.1113.   Hushållsapparater av järn eller stål   73211110  1  kpl           S
        för matlagning samt tallriksvärmare
        för gas med ugn inkl.
        värmeledningsspisar, separata ugnar
        för både gas och annat bränsle
2752.1115.   Hushållsapparater av järn eller stål   73211190  1  kpl           S
        för matlagning samt tallriksvärmare
        för gas, inkl. värmeledningsspisar,
        för både gas och annat bränsle, utan ugn
2752.1190.   Andra icke-elektriska          73211200  1  kpl           S
        hushållsapparater för matlagning samt  73211900  1
        tallriksvärmare, av järn, stål eller   74181010  1
        koppar
2752.1234.   Hushållsapparater av järn eller stål   73218100  1  kpl           S
        för gas eller för både gas och annat
        bränsle som värmeelement (exkl.
        apparater för matlagning och
        tallriksvärmare)
2752.1250.   Hushållsapparater av järn eller stål   73218200  1  kpl           S
        för flytande bränsle som värmeelement
        (inkl. apparater för mottagning och
        tallriksvärmare)
Apparater av järn eller stål för
hushållsbruk, med fast bränsle som
värmeelement (inkl. apparater för
mottagning och tallriksvärmare)
  2752.1270.30 Bastuugnar med fast bränsle       73218900  3  kpl           S
  2752.1270.90 Apparater av järn eller stål för     73218900  3  kpl           S
        hushållsbruk, med fast bränsle, ej för
        matlagning, andra än bastuugnar
2752.1300.   Diverse icke-elektriska         73229000  1  kpl           S
        varmluftsgeneratorer eller
        varmluftsfördelare, av järn eller stål
2752.1400.   Genomströmnings- eller          84191100  1  kpl           S
        förrådsvarmvattenberedare, icke     84191900  1
        elektriska
2752.2000.   Delar till kaminer, spisar, grillar,   73219000  1  kpl           S
        gaskök, tallriksvärmare och liknande,
        icke elektriska apparater för
        hushållsbruk för gas eller flytande
        eller fast bränsle, av järn eller stål
2790.1150.   Maskiner för översättnings- eller    85437010  1  kg           S
        ordboksändamål, antennförstärkare och  85437030  1
        andra elektriska maskiner och apparater, 85437060  1
        med självständiga arbetsuppgifter,    85437090  1
        inte nämnda eller inbegripna någon
        annanstans i HS 85 (utom solsängar,
        sollampor och liknande solningsutrus
2790.1230.   Elektriska isolatorer, undantaget dem  85469010  1  kg           S
        av glas och keramik           85469090  1
2790.1280.   Isolerdetaljer med undantag av      85479000  1  kg           S
        isolatorer, för elektriska ändamål,
        ej av keramik och plast; elektriska
        isolatorer samt förbindningsdetaljer
        till sådana, av oädel metall,invändigt
        belagda med isolermaterial
2790.1330.   Kolelektroder av sådana slag som     85451100  1  kg           S
        används i ugnar
2790.1350.   Kolelektroder, utom sådana som används  85451900  1  kg           S
        i ugnar
2790.1370.   Kolborstar                85452000  1  kg           S
2790.1390.   Artiklar av grafit eller annan kol för  85459010  1  kg           S
        elektriskt ändamål (utom kolelektroder  85459090  1
        och kolborstar)
2790.2020.   Signaltablåer med flytande kristaller  85312040  1  kg      kpl    S
        (LCD)                  85312095  1
2790.2050.   Signaltablåer med flytande kristaller  85312020  1  kg      kpl    S
        med lysdioder (LED)
2790.2080.   Elektriska signalapparater, akustiska  85318020  1  kg      kpl    S
        eller visuella, ej nämnda eller     85318095  1
        inbegripna någon annanstans
2790.3109.   Elektriska lödkolvar och lödpistoler   85151100  1  kpl           S
2790.3118.   Elektriska maskiner för lödning utom   85151900  1  kpl           S
        lödkolvar eller lödpistoler
2790.3145.   Elektriska maskiner och apparater för  85152100  1  kpl           S
        motståndssvetsning av metall       85152900  1
2790.3154.   Hel- eller halvautomatiska maskiner   85153100  1  kpl           S
        och apparater för bågsvetsning
        (inbegripet svetsning med
        plasmaljusbåge) av metall
2790.3163.   Andra maskiner och apparater för     85153913  1  kpl           S
        manuell svetsning av belagda elektroder 85153918  1
2790.3172.   Andra maskiner och apparater för     85153990  1  kpl           S
        bågsvetsning
2790.3181.   Övriga maskiner och apparater för    85158010  1  kpl           S
        lödning eller svetsning av metaller
2790.3191.   Elektriska maskiner och apparater för  85158090  1  kpl           S
        svetsning av material av termoplast
        (exkl. trådförbindare av det slag som
        används vid tillverkning av
        halvledarkomponenter)
2790.3200.   Delar till maskiner och apparater    85159000  1  kpl           S
        enligt HS 85 -15
2790.3330.   Delar till elektrisk signalerings-,   85309000  1  kpl           S
        säkerhets- eller
        trafikövervakninsutrustning för
        järnvägar, spårvagnar, landsvägar,
        gator, floder, kanaler,
        parkeringsplatser, hamnanläggningar
        eller flygfält
2790.3350.   Delar till apparater enligt HS 85.31   85319020  1  kpl           S
                             85319085  1
2790.3370.   Övriga delar till elektriska maskiner  85439000  1  kpl           S
        och apparater med självständig funktion
2790.3390.   Övriga elektriska delar till maskiner  85489020  1  kpl           S
        och apparater              85489090  1
2790.4010.   Partikelacceleratorer          85431000  1  kg           S
2790.4030.   Signalgeneratorer            85432000  1  kg           S
2790.4050.   Elektromagnetiska kopplingar och     85052000  1  kpl           S
        bromsar (utom mekaniska, hydrauliska
        elller pneumatiska bromsar som styrs
        av elektromagnetiska anordningar)
2790.4060.   Elektromagneter och elektromagnetiska  85059020  1  kg           S
        lyftdon samt delar till sådana (utom   85059050  1
        för medicinskt bruk); magnetchuckar   85059090  1
        och andra elektromagnetiska eller
        permanentmagnetiska
        uppspänningsanordningar samt delar
        till sådana
2790.4070.   Solsängar, sollampor och liknande    85437050  1  kpl           S
        solningsutrustning
2790.5100.   Fasta kondensatorer som kan arbeta vid  85321000  1  kpl           S
        en reaktiv effekt av > 0,5 kVar
2790.5220.   Fasta kondensatorer, elektriska,     85322100  1  kpl           S
        tantalkondensatorer,           85322200  1
        elektrolytkondensatorer med aluminium
        (utom faskompensatorer)
2790.5240.   Övriga fasta kondensatorer, elektriska  85322300  1  kpl           S
                             85322400  1
                             85322500  1
                             85322900  1
2790.5300.   Vridkondensatorer och andra variabla   85323000  1  kpl           S
        kondensatorer
2790.6035.   Fasta elektriska motstånd för en     85332100  1  kpl           S
        effekt av <= 20 W (utom värmemotstånd
        och fasta kolmotstånd, agglomererade
        eller av skikttyp)
2790.6037.   Fasta elektriska motstånd för en     85332900  1  kpl           S
        effekt av > 20 W (utom värmemotstånd
        och fasta kolmotstånd, agglomererade
        eller av skikttyp)
2790.6055.   Trådlindade variabla motstånd, för en  85333100  1  kpl           S
        effekt av <= 20 W
2790.6057.   Trådlindade variabla motstånd, för en  85333900  1  kpl           S
        effekt av > 20 W
2790.6080.   Fasta kolmotstånd, agglomererade eller  85331000  1  kpl           S
        av skikttyp (utom värmemotstånd);    85334010  1
        variabla motstånd, inkl. reostater och  85334090  1
        potentiometrar (utom trådlindade
        variabla motstånd samt värmemotstånd)
2790.7010.   Elektriska signalerings-, säkerhets-   85301000  1  kpl           S
        eller trafikövervakningsutrustning för
        järnvägar eller spårvägar
2790.7030.   Elektriska signalerings-, säkerhets-   85308000  1  kg      kpl    S
        eller trafikövervakningsutrustning för
        vägar, floder, kanaler,
        parkeringsplatser, hamnanläggningar
        eller flygfält
2790.8100.   Delar till elektriska kondensatorer,   85329000  1  kpl           S
        fasta eller variabla
2790.8200.   Delar till elektriska motstånd inkl.   85339000  1  kpl           S
        reostater och potentiometrar (utom
        värmemotstånd)
2790.9100.90  Behandling o.a. tillverkningstjänster  ---    291 -            S
        av annan elektronisk utrustning (även
        belysningsarmatur)
2811.1100.   Förbränningskolvmotorer med       84072110  1  kpl     kW     S
        gnisttändning och med fram- och     84072191  1
        återgående eller roterande kolvar, för  84072199  1
        fartygsdrift, utombordsmotorer
2811.1200.   Förbränningskolvmotorer med       84072900  1  kpl     kW     S
        gnisttändning för fartygsdrift (inte   84079010  1
        utombordsmotorer);            84079050  1
        förbränningskolvmotorer med       84079080  1
        gnisttändning och med fram- och     84079090  1
        återgående eller roterande kolvar
        (utom motorer till luftfartyg och
        fordonsmotorer med fram- och
        återgående kol
2811.1311.   Förbränningskolvmotorer med       84081023  1  kpl     kW     S
        kompressionstärkning (diesel- eller   84081027  1
        semidieselmotorer) för fartygsdrift,   84081031  1
        <= 200 kW                84081039  1
                             84081041  1
                             84081049  1
2811.1315.   Förbränningskolvmotorer med       84081051  1  kpl     kW     S
        kompressionstärkning (diesel- eller   84081059  1
        semidieselmotorer) för fartygsdrift, >  84081061  1
        200 kW men <= 1 000 kW          84081069  1
                             84081071  1
                             84081079  1
2811.1319.   Förbränningskolvmotorer med       84081081  1  kpl     kW     S
        kompressionstärkning (diesel- eller   84081089  1
        semidieselmotorer) för fartygsdrift, >  84081091  1
        1 000 kW                 84081099  1
2811.1320.   Förbränningskolvmotorer med       84089021  1  kpl     kW     S
        kompressionstärkning (diesel- eller
        semidieselmotorer) för spårfordon
2811.1331.   Förbränningskolvmotorer med       84089041  1  kpl     kW     S
        kompressionstärkning (diesel- eller
        semidieselmotorer), <= 15 kW
2811.1333.   Förbränningskolvmotorer med       84089043  1  kpl     kW     S
        kompressionstärkning (diesel- eller
        semidieselmotorer), > 15 men <= 30 kW
2811.1335.   Förbränningskolvmotorer med       84089045  1  kpl     kW     S
        kompressionstärkning (diesel- eller
        semidieselmotorer), > 30 men <= 50 kW
2811.1337.   Förbränningskolvmotorer med       84089047  1  kpl     kW     S
        kompressionstärkning (diesel- eller
        semidieselmotorer), > 50 men <= 100 kW
2811.1353.   Förbränningskolvmotorer med       84089061  1  kpl     kW     S
        kompressionstärkning (diesel- eller
        semidieselmotorer), > 100 men <= 200 kW
2811.1355.   Förbränningskolvmotorer med       84089065  1  kpl     kW     S
        kompressionstärkning (diesel- eller
        semidieselmotorer), > 200 men <= 300 kW
2811.1357.   Förbränningskolvmotorer med       84089067  1  kpl     kW     S
        kompressionstärkning (diesel- eller
        semidieselmotorer), > 300 men <=500 kW
2811.1373.   Förbränningskolvmotorer med       84089081  1  kpl     kW     S
        kompressionstärkning (diesel- eller
        semidieselmotorer), > 500 men <= 1 000
        kW
2811.1375.   Förbränningskolvmotorer med       84089085  1  kpl     kW     S
        kompressionstärkning (diesel- eller   84089089  1
        semidieselmotorer), > 1 000 kW
2811.2160.   Ångturbiner               84061000  1  kW      kpl    S
                             84068100  1
                             84068200  1
2811.2200.   Hydrauliska turbiner och vattenhjul   84101100  1  kW      kpl    S
                             84101200  1
                             84101300  1
2811.2300.   Gasturbinmotorer, ej turbojet- eller   84118100  1  kW      kpl    S
        turbopropmotorer             84118220  1
                             84118260  1
                             84118280  1
2811.3100.   Delar till ångturbiner          84069010  1  kpl           S
                             84069090  1
2811.3200.   Delar, inkl regulatorer, till      84109000  1  kpl           S
        hydrauliska turbiner och vattenhjul
2811.3300.   Delar till gasturbiner utom till     84119900  1  kpl           S
        turbojet- eller turbopropmotorer
2811.4100.   Delar till förbränningskolvmotorer med  84099100  1  kpl           S
        gnisttändning (exkl. flygplansmotorer)
2811.4200.   Delar till förbränningskolvmotorer med  84099900  1  kpl           S
        kompressionstärkning
2812.1130.   Hydrauliska cylindrar          84122180  1  kpl           S
2812.1180.   Tryckluftsmotorer, linjärt arbetande   84123100  1  kpl           S
        (inkl. cylindrar)
2812.1200.   Roterande hydrauliska motorer och    84122981  1  kpl           S
        tryckluftsmotorer            84122989  1
                             84123900  1
                             84128010  1
                             84128080  1
2812.1320.   Hydrauliska kolvpumpar          84135061  1  kpl           S
2812.1350.   Hydrauliska kugghjulspumpar       84136031  1  kpl           S
2812.1380.   Hydrauliska vingpumpar          84136061  1  kpl           S
2812.1420.   Pneumatiska filter, regulatorer och   84811005  1  kg      kpl    S
        smörjanordningar
2812.1450.   Ventiler för kontroll av         84812010  1  kg      kpl    S
        oljehydrauliska transmissioner för
        rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.
        d.
2812.1480.   Ventiler för kontroll av pneumatiska   84812090  1  kg      kpl    S
        transmissioner för rörledningar,
        ångpannor, tankar, kar e.d.
2812.1530.   Hydrauliska axialkolvpumpar       84135020  1  kpl           S
2812.1580.   Hydrauliska pumpar (andra än axial-,   84136020  1  kpl           S
        kolv-, kugghjuls- vätskeringspumpar)
2812.1630.   Hydrauliska system (hydraulaggregat   84122120  1  kpl           S
        med ställdon)
2812.1680.   Hydrauliska system (hydraulaggregat   84122920  1  kpl           S
        utom ställdon)
2812.2000.   Delar till hydraulik- och        84129020  1  kpl           S
        pneumatikprodukter            84129040  1
                             84129080  1
2813.1105.   Bränsle- eller oljepumpar        84131100  1  kpl           S
2813.1125.   Vätskepumpar, försedda med eller     84131900  1  kpl           S
        avsedda att förses med mätanordning,
        ej för bränsle eller smörjmedel
2813.1145.   Deplacementpumpar eller handpumpar    84132000  1  kpl           S
2813.1165.   Bränsle-, smörjmedels- eller       84133020  1  kpl           S
        kylmedelspumpar för           84133080  1
        förbränningskolvmotorer
2813.1185.   Betongpumpar               84134000  1  kpl           S
2813.1220.   Kolv- eller membranpumpar,        84135040  1  kpl           S
        doseringspumpar
2813.1250.   Raka kolvpumpar             84135069  1  kpl           S
2813.1280.   Membranpumpar              84135080  1  kpl           S
2813.1320.   Roterande förbränningspumpar,      84136039  1  kpl           S
        kugghjulspumpar
2813.1340.   Roterande förträngningspumpar,      84136069  1  kpl           S
        vingpumpar
2813.1360.   Roterande förträngningspumpar,      84136070  1  kpl           S
        skruvpumpar
2813.1380.   Roterande förträngningspumpar, (inkl.  84136080  1  kpl           S
        peristaltiska pumpar, lobrotorpumpar
        och excenterskruvpumpar) (utom
        hydraliska enheter, kugghjulspumpar,
        vingpumpar, skruvpumpar)
2813.1413.   Centrifugalpumpar för länsning och    84137021  1  kpl           S
        avloppsvatten, enstegs, dränkbara
2813.1415.   Centrifugalpumpar, flerstegs, dränkbara 84137029  1  kpl           S
2813.1417.   Cirkulationspumpar utan axeltätning   84137030  1  kpl           S
        för centralvärme- och
        varmvattenanläggningar
2813.1420.   Centrifugalpumpar med          84137035  1  kpl           S
        utloppsanslutning <= 15 mm i diameter
2813.1430.   Kanalhjuls- och sidokanalpumpar,     84137045  1  kpl           S
        periferipumpar och regenerativa pumpar
        med en utloppsdiameter av > 15 mm
2813.1451.   Hopbyggda enstegs enkelsugande      84137051  1  kpl           S
        centrifugalpumpar med en
        utloppsdiameter av > 15 mm
2813.1453.   Ej hopbyggda enstegs enkelsugande    84137059  1  kpl           S
        centrifugalpumpar med en
        utloppsdiameter av > 15 mm
2813.1455.   Enstegs dubbelsugande          84137065  1  kpl           S
        centrifugalpumpar med en
        utloppsdiameter av > 15 mm
2813.1460.   Flerstegs centrifugalpumpar med en    84137075  1  kpl           S
        utloppsdiameter av > 15 mm (inkl.
        automatiska sugpumpar)
2813.1471.   Enhjuliga centrifugalpumpar med axial-  84137081  1  kpl           S
        eller halvaxialhjul
2813.1475.   Flerhjuliga centrifugalpumpar med    84137089  1  kpl           S
        axial- eller halvaxialhjul
2813.1480.   Andra vätskepumpar, samt         84138100  1  kpl           S
        vätskeelevatorer             84138200  1
2813.2170.   Pumpar med roterande kolvar,       84141025  1  kpl           S
        lamellpumpar, molekylarpumpar och    84141081  1
        Rootsvakuumpumpar, diffusionspumpar,
        kryo- och adsorptionspumpar
2813.2190.   Vätskeringspumpar            84141020  1  kpl           S
                             84141089  1
2813.2200.   Hand- eller fotdrivna luftpumpar     84142020  1  kpl           S
                             84142080  1
2813.2300.   Kompressorer för kyl- eller       84143020  1  kpl           S
        frysutrustning              84143081  1
                             84143089  1
2813.2400.   Luftkompressorer monterade på ett    84144010  1  kpl           S
        hjulförsett underrede avsett att dragas 84144090  1
2813.2530.   Enstegs turbokompressorer        84148011  1  kpl           S
2813.2550.   Flerstegs turbokompressorer       84148019  1  kpl           S
2813.2630.   Kolvkompressorer med ett övertryck av  84148022  1  kpl           S
        <= 15 bar och med en kapacitet av <=
        60 kubikmeter per timme
2813.2650.   Kolvkompressorer med ett övertryck av  84148028  1  kpl           S
        <= 15 bar och med en kapacitet av > 60
        kubikmeter per timme
2813.2670.   Kolvkompressorer med ett övertryck av  84148051  1  kpl           S
        > 15 bar och med en kapacitet av <=
        120 kubikmeter per timme
2813.2690.   Kolvkompressorer med ett övertryck av  84148059  1  kpl           S
        > 15 bar och med en kapacitet av > 120
        kubikmeter per timme
2813.2730.   Enaxlade rotationskompressorer      84148073  1  kpl           S
2813.2753.   Fleraxlade skruvkompressorer       84148075  1  kpl           S
2813.2755.   Fleraxlade rotationskompressorer (utom  84148078  1  kpl           S
        skruvkompressorer)
2813.2800.   Luft- eller gaskompressorer, utom    84148080  1  kpl           S
        luft- eller gaskompressorer för kyl-
        eller frysutrustning, monterade på
        hjulförsett underrede,
        turbokompressorer, kolv- eller
        rotationskompressorer
2813.3100.   Delar till vätskepumpar och       84139100  1  kpl           S
        vätskeelevatorer             84139200  1
2813.3200.   Delar till luft- eller vakuumpumpar,   84149000  1  kpl           S
        luft- eller gaskompressorer, fläktar
        eller ventilations- eller
        cirkulationskåpor
2814.1120.   Reducerventiler, av gjutet järn eller  84811019  1  kg      kpl    S
        stål, för rörledningar, ångpannor,
        tankar, kar e.d., ej kombinerade med
        filter eller smörjapparater
2814.1140.   Reducerventiler, för rörledningar,    84811099  1  kg      kpl    S
        ångpannor, tankar, kar e.d., ej av
        gjutet järn eller stål, ej kombinerade
        med filter eller smörjapparater
2814.1160.   Backventiler för rörledningar,      84813091  1  kg      kpl    S
        ångpannor, tankar, kar e.d.       84813099  1
2814.1170.   Ventiler för pneumatiska däck och    84818040  1  kg      kpl    S
        slangar
2814.1180.   Säkerhetsventiler och          84814010  1  kg      kpl    S
        avlastningsventiler för rörledningar,  84814090  1
        ångpannor, tankar, kar e.d.
2814.1233.   Blandningsventiler för kranar och    84818011  1  kg      kpl    S
        annan sanitetsutrustning, utom
        reduerventiler eller ventiler för
        oleohydrauliska eller pneumatiska
        transmissioner, back eller
        säkerhetsventiler
2814.1235.   Kranar, ventiler och liknande varor   84818019  1  kg      kpl    S
        för sanitetsutrustning, utom
        reduerventiler eller ventiler för
        oleohydrauliska eller pneumatiska
        transmissioner, back eller
        säkerhetsventiler, blandningsventiler
2814.1253.   Termostatventiler till radiatorer för  84818031  1  kg      kpl    S
        centralvärmeanläggningar
2814.1255.   Ventiler till radiatorer för       84818039  1  kg      kpl    S
        centralvärmeanläggningar, ej
        termostatventiler
2814.1313.   Processregleringsventiler med      84818051  1  kg      kpl    S
        temperaturregulatorer
2814.1315.   Processregleringsventiler utan      84818059  1  kg      kpl    S
        temperaturregulatorer för rörledningar,
        ångpannor, tankar e.d., utom
        reduerventiler eller ventiler för
        oleohydrauliska eller pneumatiska
        transmissioner, back eller
        säkerhetsventiler
2814.1333.   Slidventiler av gjutjärn         84818061  1  kg      kpl    S
2814.1335.   Slidventiler av stål           84818063  1  kg      kpl    S
2814.1337.   Andra slidventiler, ej av gjutjärn    84818069  1  kg      kpl    S
        eller stål
2814.1353.   Sätesventiler av gjutjärn        84818071  1  kg      kpl    S
2814.1355.   Sätesventiler av stål          84818073  1  kg      kpl    S
2814.1357.   Andra sätesventiler, ej av gjutjärn   84818079  1  kg      kpl    S
        eller stål
2814.1373.   Kulventiler och kikventiler       84818081  1  kg      kpl    S
2814.1375.   Spjällventiler              84818085  1  kg      kpl    S
2814.1377.   Membranventiler             84818087  1  kg      kpl    S
2814.1380.   Andra anordningar            84818099  1  kg      kpl    S
2814.2000.   Delar till kranar, ventiler m.m. för   84819000  1  kpl           S
        rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.
        d. (inbegripet reducerventiler och
        termostatreglerade ventiler)
2815.1030.   Kullager                 84821010  1  kg      kpl    S
                             84821090  1
2815.1053.   Koniska rullager, inbegripet koniska   84822000  1  kg      kpl    S
        rullar monterade i hållare
2815.1055.   Sfäriska rullager            84823000  1  kg      kpl    S
2815.1057.   Cylindriska rullager, ej nållager    84825000  1  kg      kpl    S
2815.1070.   Nållager                 84824000  1  kg      kpl    S
2815.1090.   Kul- och rullager, inkl. kombinerade   84828000  1  kg      kpl    S
        kul- och rullager, utom koniska
        rullager, sfäriska rullager ochnållager
2815.2130.   Cykel-, moped- och motorcykelkedjor av  73151110  1  kg      kpl    S
        järn eller stål
2815.2150.   Rullkedjor av järn eller stål, ej för  73151190  1  kg      kpl    S
        cyklar, mopeder eller motorcyklar
2815.2170.   Ledbultkedjor av järn eller stål utom  73151200  1  kg      kpl    S
        rullkedjor
2815.2230.   Vevar och vevaxlar            84831021  1  kg      kpl    S
                             84831025  1
                             84831029  1
2815.2250.   Kardanaxlar               84831050  1  kg      kpl    S
2815.2270.   Andra transmissionsaxlar         84831095  1  kg      kpl    S
2815.2330.   Lagerhus med kullager eller rullager   84832000  1  kg      kpl    S
2815.2350.   Lagerhus utan kullager eller rullager,  84833032  1  kg      kpl    S
        glidlager                84833038  1
                             84833080  1
2815.2432.   Kuggtransmissioner för fasta       84834021  1  kg      kpl    S
        installationer, med cylindriska kugghjul
2815.2433.   Kuggtransmissioner för fasta       84834023  1  kg      kpl    S
        installationer, med koniska eller
        konisk-cylindriska kugghjul
2815.2434.   Kuggtransmissioner för fasta       84834025  1  kg      kpl    S
        installationer, med snäckhjul
2815.2440.   Andra kuggtransmissioner         84834029  1  kg      kpl    S
2815.2450.   Växellådor och andra utväxlingar,    84834051  1  kg      kpl    S
        inbegripet momentväxlar, för maskiner  84834059  1
        och land- och sjögående fordon, ej
        kugg- och friktionstransmissioner
2815.2473.   Kul- eller rullskruvar          84834030  1  kg      kpl    S
2815.2475.   Andra transmissioner (ej kugg- och    84834090  1  kg      kpl    S
        friktionstransmissioner, kul- eller
        rullskruvar, växellådor och andra
        utväxlingar)
2815.2500.   Svänghjul, remskivor, linskivor, block  84835020  1  kg      kpl    S
        och blockskivor             84835080  1
2815.2600.   Friktionskopplingar och andra      84836020  1  kg      kpl    S
        axelkopplingar, inbegripet        84836080  1
        universalkopplingar
2815.3130.   Kulor, nålar och rullar till kul-    84829110  1  kg           S
        eller rullager              84829190  1
2815.3150.   Andra delar än kulor, nålar eller    84829900  1  kpl           S
        rullar till kul- eller rullager
2815.3200.   Delar till ledbultkedjor av järn eller  73151900  1  kg           S
        stål
2815.3930.   Delar till lagerhus           84839020  1  kpl           S
2815.3950.   Delar till transmissionsaxlar, vevar,  84839081  1  kpl           S
        kugg- och friktionstransmissioner,    84839089  1
        kulskruvar, växellådor, svänghjul,
        remskivor m.m., friktionskopplingar
2821.1130.   Brännare för flytande bränsle      84161010  1  kpl           S
                             84161090  1
2821.1150.   Brännare för andra bränslen än flytande, 84162010  1  kpl           S
        inkl. kombinationsbrännare        84162020  1
                             84162080  1
2821.1170.   Stokrar, mekaniska eldstadsrostar,    84163000  1  kpl           S
        mekaniska anordningar för avlägsnande
        av aska samt liknande anordningar
2821.1230.   Icke-elektriska ugnar för rostning,   84171000  1  kpl           S
        smältning eller annan värmebehandling
        av malm, sulfidmineral eller metall
2821.1270.   Industri- och laboratorieugnar, inkl.  84178030  1  kg      kpl    S
        förbränningsugnar, icke-elektriska    84178050  1
        (utom ugnar för rostning, smältning   84178070  1
        eller annan värmebehandling av malm,
        sulfidmineral eller metall, ugnar för
        bagerier och konditorier samt
        torkningsugnar)
2821.1330.   Elektriska bageri- och konditoriugnar  85141010  1  kpl           S
2821.1351.   Elektriska industri- och         85141080  1  kg      kpl    S
        laboratorieugnar med
        motståndsuppvärmning, ej bageri- eller
        konditoriugnar
2821.1353.   Industri- och laboratorieugnar med    85142010  1  kg      kpl    S
        induktiv uppvärmning
2821.1354.   Elektriska ugnar (exkl. ugnar med    85142080  1  kg      kpl    S
        induktiv uppvärmning eller        85143000  1
        motståndsuppvärmning); utrustning för  85144000  1
        värmebehandling av material med
        induktion, exkl. ugnar
2821.1430.   Delar till brännare, stokrar,      84169000  1  kpl           S
        mekaniska eldstadsrostar, mekaniska
        anordningar för avlägsnande av aska m.m.
2821.1450.   Delar till icke elektriska industri-   84179000  1  kpl           S
        och laboratorieugnar, inkl.
        förbränningsugnar
2821.1470.   Delar till elektriska ugnar och annan  85149000  1  kpl           S
        utrustning för industri- eller
        laboratoriebruk, inkl utrustning med
        induktiv/dielektrisk uppvärmning
2822.1130.   Elmotordrivna taljor och flyttblock   84251100  1  kpl           S
        (utom sådana avsedda för fordon)
2822.1170.   Taljor och lyftblock (utom        84251900  1  kpl           S
        elmotordrivna, skåphissar och sådana
        avsedda för fordon)
2822.1200.   Vinschar och gångspel (utom sådana    84253100  1  kpl           S
        avsedda för fordon)           84253900  1
2822.1330.   Stationära lyftplattformar för      84254100  1  kpl           S
        bilverkstäder
2822.1350.   Hydrauliska domkrafter (utom för     84254200  1  kpl           S
        bilverkstäder)
2822.1370.   Icke-hydrauliska domkrafter, (utom för  84254900  1  kpl           S
        bilverkstäder)
2822.1420.   Traverskranar              84261100  1  kpl           S
2822.1433.   Mobila portallyftare på gummihjul samt  84261200  1  kpl           S
        grensletruckar
2822.1435.   Brokranar, bockkranar samt        84261900  1  kpl           S
        portalkranar utom mobila portallyftare
2822.1440.   Tornkranar och portalsvängkranar     84262000  1  kpl           S
                             84263000  1
2822.1450.   Självgående kranar, avsedda att löpa   84264100  1  kpl           S
        på spår på byggplatser, i stenbrott e.d. 84264900  1
2822.1460.   Kranar avsedda att monteras på vägfordon 84269110  1  kpl           S
                             84269190  1
2822.1470.   Icke-självgående kranar, (utom      84269900  1  kpl           S
        traverskranar, tornkranar, brokranar,
        bockkranar, portalkranar,
        portalsvängkranar, mobila portallyftare,
        grensletruckar och självgående kranar)
2822.1513.   Självgående truckar med elektrisk motor, 84271010  1  kpl           S
        med en lyfthöjd av >= 1 m
2822.1515.   Självgående truckar med elektrisk motor, 84271090  1  kpl           S
        med en lyfthöjd av < 1 m
2822.1530.   Truckar, självgående, utan elektrisk   84272011  1  kpl           S
        motor, med lyft- eller annan       84272019  1
        hanteringsutrustning           84272090  1
2822.1550.   Icke självgående gaffeltruckar eller   84279000  1  kpl           S
        andra trukar med lyft- eller annan
        hanteringsutrustning
2822.1570.   Självgående truckar, inte försedda med  87091110  1  kpl           S
        lyft- eller hanteringsutrustning, av   87091190  1
        sådana slag som används i fabriker,   87091910  1
        magasin, hamnområden eller på      87091990  1
        flygplatser för korta transporter av
        gods; dragtruckar som används på
        järnvägsperronger
2822.1630.   Eldrivna hissar, inbegripet skiphissar  84281020  1  kpl           S
2822.1650.   Icke eldrivna hissar, inbegripet     84281080  1  kpl           S
        skiphissar
2822.1670.   Rulltrappor, rullramper och       84284000  1  kpl           S
        rulltrottoarer
2822.1740.   Pneumatiska elevatorer och transportörer 84282020  1  kpl           S
                             84282080  1
2822.1750.   Kontinuerligt arbetande godselevatorer  84283200  1  kpl           S
        och godstransportörer med skopor, gods
        eller material
2822.1770.   Kontinuerligt arbetande godselevatorer  84283300  1  kpl           S
        och godstransportörer med transportband,
        gods eller material
2822.1793.   Rullbanor för gods eller material    84283920  1  kpl           S
        (utom pneumatiska elevatorer och
        transportörer, sådana som är särskilt
        utformade för underjordisk användning,
        med skopor, med transportband)
2822.1795.   Kontinuerligt arbetande godselevatorer  84283990  1  kpl           S
        och godstransportörer för gods eller
        material (utom pneumatiska elevatorer
        och transportörer, sådana som är
        särskilt utformade för underjordisk
        användning, med skopor, med
        transportband, rullband)
2822.1820.   Linbanor och skidliftar,         84286000  1  kpl           S
        dragmekanismer för rälslinbanor
2822.1840.   Maskiner och apparater för lyftning   84289090  1  kpl           S
        eller annan hantering, lastning,
        lossning eller transport, som inte
        redovisas någon annanstans
2822.1850.   Lastare konstruerade för användning i  84289071  1  kpl           S
        jordbruket                84289079  1
2822.1930.   Delar maskiner enligt HS 84.25, 84.27  84311000  1  kpl           S
        och 84.28 (utom hissar, skåphissar och  84312000  1
        rulltrappor)               84313900  1
2822.1950.   Delar till hissar (inbegripet      84313100  1  kpl           S
        skiphissar) och rulltrappor
2822.1970.   Delar till självgående truckar, utan   87099000  1  kpl           S
        lyft- eller hanteringsutrustning, som
        används för korta transporter av gods;
        dragtruckar som används på
        järnvägsperronger
2822.2000.   Skopor, skovlar, gripskopor och     84314100  1  kg      kpl    S
        griptänger till kranar och maskiner
        för jordarbete, gruvdrift,
        stenbrytning m.m.
2823.1100.   Skrivmaskiner och ordbehandlingsmaskiner 84690010  1  kpl           S
                             84690091  1
                             84690099  1
2823.1200.   Elektroniska räknemaskiner samt     84701000  1  kpl           S
        maskiner i fickformat, med        84702100  1
        räknefunktion, för upptagning,      84702900  1
        återgivning och avläsning av data
2823.1300.   Bokföringsmaskiner, kassaapparater,   84703000  1  kpl           S
        frankostämplingsmaskiner,        84705000  1
        biljettmaskiner och liknande maskiner  84709000  1
        och apparater, med inbyggt räkneverk
2823.2100.   Fotokopieringsapparater med optiskt   84433910  1  kpl           S
        system eller av kontakttyp samt     84433931  1
        värmekopieringsapparater         84433939  1
2823.2200.   Offsetpressar med arkmatning, av     84431200  1  kpl           S
        kontorstyp (arkstorlek <= 22 × 36 cm)
2823.2300.   Andra maskiner och apparater för     84721000  1  kpl           S
        kontorsbruk               84723000  1
                             84729010  1
                             84729070  1
                             85198151  1
2823.2400.   Delar och tillbehör till skrivmaskiner  84731011  1  kpl           S
        och räknemaskiner            84731019  1
                             84731090  1
                             84732110  1
                             84732190  1
                             84732910  1
                             84732990  1
2823.2500.   Delar och tillbehör till maskiner    84734011  1  kpl           S
        enligt HS 84.72             84734018  1
                             84734080  1
2823.2600.   Delar och tillbehör till skrivare    84439910  1  kpl           S
        enligt HS 8443.3             84439990  1
2824.1113.   Elektromekaniska handborrmaskiner som  84672110  1  kpl           S
        kan arbeta utan yttre kraftkälla
2824.1115.   Elektropneumatiska handborrmaskiner   84672191  1  kpl           S
2824.1117.   Elektromekaniska handborrmaskiner av   84672199  1  kpl           S
        alla slag som inte kan arbeta utan
        yttre kraftkälla, ej elektropneumatiska
2824.1120.   Elektromekaniska handverktyg som kan   84672920  1  kpl           S
        arbeta utan yttre kraftkälla (exkl.
        borrar, sågar)
2824.1123.   Kedjesågar med inbyggd elektrisk motor  84672210  1  kpl           S
2824.1125.   Cirkelsågar med inbyggd elektrisk motor 84672230  1  kpl           S
2824.1127.   Andra sågar med inbyggd elektrisk motor 84672290  1  kpl           S
2824.1150.   Slip-, puts- och hyvelmaskiner      84672951  1  kpl           S
        (handverktyg) med inbyggd elektrisk   84672953  1
        motor med yttre kraftkälla        84672959  1
                             84672970  1
2824.1180.   Elektromekaniska häcksaxar och     84672980  1  kpl           S
        maskiner för trimning av gräsmattor
2824.1185.   Elektromekaniska handverktyg med     84672985  1  kpl           S
        inbyggd elektrisk motor med yttre
        kraftkälla (exkl. sågar, borrar, slip-,
        puts- och hyvelmaskiner, häcksaxar och
        maskiner för trimning av gräsmattor)
2824.1240.   Handverktyg, pneumatiska, för      84671110  1  kpl           S
        roterande verktyg, inkl. sådana för   84671190  1
        både roterande och slående verktyg    84671900  1
2824.1260.   Kedjesågar med icke-elektrisk motor   84678100  1  kpl           S
2824.1280.   Handverktyg med en hydraulisk eller   84678900  1  kpl           S
        icke-elektrisk motor, ej kedjesågar
2824.2100.   Delar till kedjesågar och andra     84679100  1  kpl           S
        handverktyg hopbyggda med motor     84679900  1
        (undantaget delar till pneumatiska
        verktyg)
2824.2250.   Delar till pneumatiska handverktyg    84679200  1  kpl           S
2825.1130.   Värmeväxlare               84195000  1  kpl           S
2825.1150.   Maskiner och apparater för        84196000  1  kpl           S
        kondensering av luft och annan gas
        till vätska
2825.1220.   Luftkonditioneringssystem av fönster-  84151010  1  kpl           S
        eller väggtyp, hopbyggda till en enhet  84151090  1
        eller av typen "split-system"
2825.1240.   Luftkonditioneringsapparater, av     84152000  1  kpl           S
        sådant slag som används i motorfordon
2825.1250.   Luftkonditioneringsapparater       84158100  1  kpl           S
        innehållande en kylenhet (undantaget   84158200  1
        apparater som används i motorfordon,
        apparater hopbyggda till en enhet
        eller av typen "split-system")
2825.1270.   Luftkonditioneringsapparater utan    84158300  1  kpl           S
        kylenhet; centraliserade
        luftkonditioneringsapparater;
        VAV-terminalenheter och –terminaler,
        CAV-enheter och fläktkonvektorer
2825.1333.   Frysdiskar och frysmontrar med      84185011  1  kpl           S
        frysaggregat, för förvaring av frysta
        matvaror
2825.1335.   Kyldiskar och kylmontrar med       84185019  1  kpl           S
        kylaggregat, (utom för förvaring av
        frysta matvaror)
2825.1360.   Kyl- och frysmöbler med kyl- eller    84185090  1  kpl           S
        frysaggregat (exkl. kombinerade kyl-
        och frysskåp med separata yttre dörrar,
        kylskåp av hushållstyp, kyl- och
        frysdiskar och montrar)
2825.1380.   Värmepumpar, andra än          84186100  1  kpl           S
        luftkonditioneringsapparater enligt HS
        84.15
2825.1390.   Annan kyl- eller frysutrustning     84186900  1  kpl           S
2825.1410.   Maskiner och apparater för filtrering  84213920  1  kpl           S
        och rening av luft, ej luftfilter till
        förbränningsmotorer
2825.1430.   Maskiner och apparater för filtrering  84213980  1  kpl           S
        eller rening av gaser (andra gaser än
        luft och exkl. sådana som använder sig
        av en katalytisk process, och
        isotopseparatorer)
2825.1440.   Maskiner och apparater för filtrering  84213960  1  kpl           S
        eller rening av andra gaser än luft,
        med katalytisk metod (utom luftfilter
        till förbränningsmotorer, maskiner och
        apparater för filtrering och rening av
        luft)
2825.2030.   Propellerfläktar (utom bords-, golv-,  84145920  1  kpl           S
        vägg-, fönster- eller takfläktar med
        inbyggd elektrisk motor med en effekt
        a högst 125W)
2825.2050.   Centrifugalfläktar, (utom bords-, golv-, 84145940  1  kpl           S
        vägg-, fönster- eller takfläktar med
        inbyggd elektrisk motor med en effekt
        a högst 125W)
2825.2070.   Fläktar(utom bords-, golv-, vägg-,    84145980  1  kpl           S
        fönster- eller takfläktar med inbyggd
        elektrisk motor med en effekt a högst
        125W), propellerfläktar,
        centrifugalfläktar
2825.3010.   Delar till                84159000  1  kpl           S
        luftkonditioneringsapparater (inkl.
        kondensorer, absorbatorer, förångare
        och generatorer)
2825.3030.   Möbler konstruerade för kyl- eller    84189100  1  kpl           S
        frysutrustning (inkl. förångare,
        kompletta kylaggregat)
2825.3050.   Förångare och kondensorer och andra   84189910  1  kpl           S
        delar, ej för apparater för hushållsbruk
2825.3070.   Delar till kylskåp, kyl- eller      84189990  1  kpl           S
        frysutrustning, värmepumpar, för
        hushållsbruk (inkl. förångare och
        kondensorer för hushållsbruk)
2825.3080.   Delar till maskiner och apparater,    84199015  1  kpl           S
        även med elektrisk uppvärmning, för   84199085  1
        behandling av material genom
        förfaranden som inbegriper
        temperaturändring, och
        genomströmnings- eller
        förrådsvarmvattenberedare, icke
        elektriska
2829.1100.   Generatorer för gengas eller       84051000  1  kpl           S
        vattengas; generatorer för        84194000  1
        framställning av acetylengas o.d.;
        maskiner och apparater för
        destillering eller rektifiering
2829.1230.   Maskiner och apparater för filtrering  84212100  1  kpl           S
        eller rening av vatten
2829.1250.   Maskiner och apparater för filtrering  84212200  1  kpl           S
        eller rening av andra drycker än vatten
2829.1270.   Maskiner och apparater för separering  84212900  1  kpl           S
        av fasta partiklar och vätskor eller
        rening, utom vatten och drycker,
        centrifuger och torkcentrifuger, olje-
        eller bränslefilter för
        förbränningsmotorer
2829.1330.   Olje- eller bränslefilter för      84212300  1  kpl           S
        förbränningsmotorer
2829.1350.   Luftrenare till förbränningsmotorer   84213100  1  kpl           S
2829.2120.   Maskiner och apparater för rengöring   84222000  1  kpl           S
        eller torkning av flaskor eller andra
        kärl
2829.2150.   Maskiner för påfyllning, tillslutning,  84223000  1  kpl           S
        kapsylering eller etikettering av
        flaskor, burkar, lådor, påsar, säckar
        eller andra förpackningar samt för
        tillsättning av kolsyra
2829.2180.   Maskiner och apparater för förpackning  84224000  1  kpl           S
        och inslagning av varor, (utom för
        påfyllning, tillslutning, kapsylering
        eller etikettering av flaskor, burkar,
        lådor, påsar, säckar eller andra
        förpackningar)
2829.2210.   Brandsläckningsapparater         84241000  1  kpl           S
2829.2220.   Sprutpistoler och liknande apparater   84242000  1  kpl           S
2829.2230.   Ångbläster- och sandblästerapparater   84243001  1  kpl           S
        samt liknande apparater (utom      84243008  1
        brandsläckningsapparater,        84243010  1
        sprutpistoler och liknande apparater)  84243090  1
2829.2240.   Andra mekaniska apparater för      84248900  1  kpl           S
        utsprutning, spridning eller
        finfördelning av vätskor eller pulver
2829.2300.   Packningar och mekaniska spärrventiler  84841000  1  kg           S
        av metallplåt i förening med annat    84842000  1
        material eller av två eller flera
        skikt av metall
2829.3130.   Kontinuerliga och icke-kontinuerliga   84232000  1  kpl           S
        summeringsvågar
2829.3180.   Automatiska gravimetriska        84233000  1  kpl           S
        fyllningsmaskiner
2829.3200.   Personvågar, inbegripet barnvågar;    84231010  1  kpl           S
        hushållsvågar              84231090  1
2829.3910.   Kontrollvågar och automatiska      84238110  1  kpl           S
        kontrollmaskiner som arbetar med     84238210  1
        utgångspunkt från en förutbestämd vikt,
        med en kapacitet <= 5 000 kg
2829.3930.   Vågar och maskiner för prismärkning,   84238130  1  kpl           S
        bryggvågar och andra vågar (exkl.    84238190  1
        personvågar och hushållsvågar, vågar   84238290  1
        för kontinuerlig vägning av varor på   84238900  1
        transportörer, butiksvågar och vågar
        känsliga för <= 0,05 g)
2829.3950.   Butiksvågar med en kapacitet av <= 30 kg 84238150  1  kpl           S
2829.3960.   Avvägningsinstrument           90153010  1  kpl           S
                             90153090  1
2829.3975.   Mätstockar, mätband och graderade    90178010  1  kpl           S
        linjaler
2829.3979.   Andra mätinstrument som man kan     90178090  1  kpl           S
        använda i handen
2829.4100.   Centrifuger utom mjölkseparatorer,    84211970  1  kpl           S
        torkcentrifuger för tvätt eller
        centrifuger för laboratoriebruk
2829.4200.   Kalandrar eller andra valsmaskiner,   84201010  1  kpl           S
        utom maskiner för bearbetning av     84201030  1
        metall eller glas            84201080  1
2829.4330.   Försäljningsautomater för varor med   84762100  1  kpl           S
        uppvärmnings- eller kylanordning     84768100  1
2829.4350.   Försäljningsautomater för varor utan   84762900  1  kpl           S
        uppvärmnings- eller kylanordning, inkl. 84768900  1
        växlingsautomater
2829.5000.   Diskmaskiner, ej av hushållstyp     84221900  1  kpl           S
2829.6030.   Kyltorn och liknande apparater för    84198910  1  kpl           S
        direkt nedkylning med hjälp av
        återcirkulerande vatten
2829.6050.   Apparater och anläggningar för      84198930  1  kpl           S
        vakuumförstoftning av metall
2829.6090.   Maskiner och apparater, även med     84198998  1  kpl           S
        elektrisk uppvärmning, för behandling
        av material genom förfaranden som
        inbegriper temperaturändring
2829.7020.   Svetsbrännare som hålls i handen (utom  84681000  1  kpl           S
        elektriska, arbetande med laser eller
        annan ljus- eller fotonstråle,
        ultraljud, elektronstråle, magnetpuls
        eller plasmaljusbåge)
2829.7090.   Maskiner och apparater för lödning,   84682000  1  kpl           S
        svetsning och ythärdning (utom      84688000  1
        svetsbrännare som hålls i handen och
        elektriska maskiner och apparater)
2829.8100.   Delar till gengas-, vattengas-,     84059000  1  kpl           S
        acetylengas- och liknande
        gasgeneratorer som arbetar med vatten
2829.8220.   Delar till centrifuger, inbegripet    84219100  1  kpl           S
        torkcentrifuger
2829.8250.   Delar till maskiner och apparater för  84219900  1  kpl           S
        filtrering eller rening av vätskor
        eller gaser (utom till centrifuger och
        torkcentrifuger)
2829.8313.   Valsar till kalandrar och andra     84209110  1  kpl           S
        valsmaskiner, utom till maskiner för   84209180  1
        bearbetning av metall eller glas
2829.8315.   Delar, utom valsar, till kalandrar och  84209900  1  kpl           S
        andra valsmaskiner, utom till maskiner
        för bearbetning av metall eller glas
2829.8320.   Vikter av alla slag till vågar samt   84239000  1  kpl           S
        delar till vågar (utom till vågar
        känsliga för 0,05 g eller mindre)
2829.8340.   Delar till mekaniska apparater för    84249000  1  kpl           S
        utsprutning, spridning eller
        finfördelning av vätskor eller pulver;
        brandsläckningsapparater,
        sprutpistoler och liknande apparater
        samt ångbläster- och
        sandblästerapparater
2829.8350.   Delar till försäljningsautomater för   84769000  1  kpl           S
        varor (inkl. växlingsautomater)
2829.8400.   Icke automatiska smörjkannor,      84879040  1  kpl           S
        smörjnipplar, oljetätningsringar,    84879051  1
        handhjul, hävstänger, handtag,      84879057  1
        skyddsanordningar och bottenplattor   84879059  1
        till maskiner              84879090  1
2829.8510.   Delar till diskmaskiner         84229010  1  kpl           S
2829.8520.   Delar till maskiner för förpackning   84229090  1  kpl           S
        eller inslagning
2829.8600.   Delar till maskiner och apparater    84689000  1  kpl           S
        enligt HS 84.68
2829.9900.90  Behandling o.a. tillverkningstjänster  ---    291 -            S
        av ångpannor, maskiner, apparater och
        delar till dem
2830.1000.   Traktorer som framförs av gående     87011000  1  kpl           S
2830.2100.   Nya jordbruks- och skogsbrukstraktorer, 87019011  1  kpl           S
        med hjul, med en effekt av <= 37 kW   87019020  1
2830.2200.   Jordbruks- och skogsbrukstraktorer,   87019025  1  kpl           S
        med hjul, nya och med en effekt av >
        37 men <= 59 kW (utom traktorer som
        framförs av gående)
2830.2330.   Jordbruks- och skogsbrukstraktorer,   87019031  1  kpl           S
        med hjul, nya och med en effekt av >
        59 men <= 75 kW (utom traktorer som
        framförs av gående)
2830.2350.   Jordbruks- och skogsbrukstraktorer,   87019035  1  kpl           S
        med hjul, nya och med en effekt av >
        75 men <= 90 kW (utom traktorer som
        framförs av gående)
2830.2370.   Jordbruks- och skogsbrukstraktorer,   87019039  1  kpl           S
        med hjul, nya och med en effekt av >
        90 kW (utom traktorer som framförs av
        gående)
2830.2390.   Traktorer, nya utom jordbruks- och    87019090  1  kpl           S
        skogsbrukstraktorer, med hjul,
        traktorer som framförs av gående -
        dragfordon för påhängsvagnar,
        bandtraktorer – dragtruckar av sådana
        slag som används på järnvägsperronger
2830.3140.   Plogar                  84321000  1  kpl           S
2830.3210.   Kultivatorer               84322910  1  kpl           S
2830.3220.   Tallriksharvar              84322100  1  kpl           S
2830.3230.   Harvar utom tallriksharvar        84322930  1  kpl           S
2830.3250.   Rotorkultivatorer            84322950  1  kpl           S
2830.3270.   Ogräsrensare och hackor         84322990  1  kpl           S
2830.3333.   Precisionssåmaskiner med centraldrivning 84323011  1  kpl           S
2830.3335.   Såmaskiner utom precisonssåmaskiner   84323019  1  kpl           S
        med centraldrivning
2830.3350.   Planteringsmaskiner och         84323090  1  kpl           S
        omplanteringsmaskiner
2830.3430.   Gödselspridare för konstgödning,     84324010  1  kpl           S
        avsedd för jordens beredning
2830.3450.   Gödselspridare, ej för konstgödning   84324090  1  kpl           S
2830.3900.   Övriga maskiner och redskap för     84328000  1  kpl           S
        lantbruk, trädgårdsskötsel eller
        skogsbruk avsedda för jordbearbetning
        eller odling; vältar för gräsmattor
        eller idrottsplaner
2830.4010.   Elektriska gräsklippningsmaskiner    84331110  1  kpl           S
                             84331910  1
2830.4030.   Icke elektriska gräsklippningsmaskiner  84331151  1  kpl           S
        med horisontellt roterande skär     84331159  1
                             84331190  1
2830.4050.   Icke elektriska gräsklippningsmaskiner  84331951  1  kpl           S
        med motor, med vertikalt roterande    84331959  1
        skär eller med knivbalkar        84331970  1
2830.4070.   Gräsklippare utan motor (t.ex.      84331990  1  kpl           S
        handdrivna cylindergräsklippare) (utom
        med horisontellt roterande skär)
2830.5130.   Slåttermaskiner, med motor        84332010  1  kpl           S
2830.5150.   Slåttermaskiner, inkl. slåtterbalk,   84332050  1  kpl           S
        avsedda för att monteras eller dras av
        traktor
2830.5170.   Slåttermaskiner, ej monterade på eller  84332090  1  kpl           S
        dragna av traktor, utan motor
2830.5200.   Maskiner och redskap för höskörd, utom  84333000  1  kpl           S
        slåttermaskiner
2830.5340.   Halm- och foderpressar, även med pickup 84334000  1  kpl           S
2830.5420.   Potatisupptagare             84335310  1  kpl           S
2830.5450.   Maskiner för blastning och upptagning  84335330  1  kpl           S
        av betor
2830.5480.   Rotfruktsupptagare utom potatis- eller  84335390  1  kpl           S
        betupptagare
2830.5915.   Skördetröskor              84335100  1  kpl           S
2830.5930.   Andra maskiner för tröskning än     84335200  1  kpl           S
        skördetröskor
2830.5945.   Icke självgående exakthackar       84335919  1  kpl           S
2830.5960.   Självgående exakthackar         84335911  1  kpl           S
2830.5970.   Maskiner för skörd (utom skördetröskor, 84335985  1  kpl           S
        rotfruktsupptagare, exakthackar)
2830.6010.   Bevattningsapparater för jordbruk och  84248110  1  kpl           S
        trädgårdsskötsel
2830.6030.   Bärbara mekaniska apparater för     84248130  1  kpl           S
        utsprutning, spridning eller
        finfördelning av vätskor och pulver i
        jordbruk och trädgårdsskötsel, med
        eller utan motor (exkl.
        bevattningsapparater)
2830.6050.   Apparater för utspridning av vätskor   84248191  1  kpl           S
        eller pulver i jordbruk och
        trädgårdsskötsel, för montering på
        eller dragning av jordbrukstraktorer
        (exkl. bevattningsapparater)
2830.6090.   Andra apparater för utspridning av    84248199  1  kpl           S
        vätskor eller pulver i jordbruk och
        trädgårdsskötsel
2830.7040.   Självlastande eller självlossande    87162000  1  kpl           S
        släpfordon för lantbruksändamål
2830.8100.   Maskiner för rengöring eller sortering  84336000  1  kpl           S
        av ägg, frukt eller andra
        jordbruksprodukter
2830.8200.   Mjölkningsmaskiner            84341000  1  kpl           S
2830.8300.   Maskiner och apparater för beredning   84361000  1  kpl           S
        av djurfoder
2830.8400.   Äggkläckningsapparater och        84362100  1  kpl           S
        kycklingmödrar
2830.8500.   Andra maskiner för fjäderfäskötsel än  84362900  1  kpl           S
        äggkläckningsmaskiner eller
        kycklingmödrar
2830.8630.   Skogsbruksmaskiner            84368010  1  kpl           S
2830.8660.   Andra maskiner enligt HS 84.36      84368090  1  kpl           S
2830.9100.   Delar till maskiner och redskap enligt  84339000  1  kpl           S
        HS 84.33
2830.9200.   Delar till jordbruks-,          84329000  1  kpl           S
        trädgårdsskötsel- eller skogsmaskiner
        för jordens beredning eller odling
2830.9330.   Delar till maskiner och apparater för  84369100  1  kpl           S
        fjäderfäavel och till
        äggkläckningsmaskiner eller
        kycklingmödrar
2830.9380.   Delar till maskiner enligt HS 84.36,   84369900  1  kpl           S
        ej nämnda eller inbegripna någon
        annanstans
2830.9400.   Delar till mjölknings- och        84349000  1  kpl           S
        mejerimaskiner
2841.1110.   Verktygsmaskiner för avverkande     84561000  1  kpl           S
        bearbetning av alla slags material,
        arbetande med laser eller annan ljus-
        eller fotonstråle
2841.1130.   Verktygsmaskiner för avverkande     84562000  1  kpl           S
        bearbetning av alla slags material,
        arbetande med ultraljud (utom maskiner
        för framställning av
        halvledarkomponenter eller
        elektroniska integrerade kretsar)
2841.1150.   Verktygsmaskiner för avverkande     84563011  1  kpl           S
        bearbetning av alla slags material,   84563019  1
        arbetande med elektroerosion       84563090  1
2841.1170.   Verktygsmaskiner för avverkande     84569080  1  kpl           S
        bearbetning av alla slags material,
        arbetande med elektrokemiska processer,
        elektronstråle, jonstråle eller
        plasmaljusbåge
2841.1180.   Verktygsmaskiner för avverkande     84862010  1  kpl           S
        bearbetning av alla slags material,
        arbetande med ultraljud, för
        framställning av halvledarkomponenter
        eller halvledarelement och av
        elektroniska integrerade kretsar
2841.1220.   Horisontella fleroperationsmaskiner   84571010  1  kpl           S
        för metallbearbetning
2841.1240.   Vertikala fleroperationsmaskiner för   84571090  1  kpl           S
        metallbearbetning, (även kombinerade
        horisontella och vertikala
        fleroperationsmaskiner)
2841.1250.   Enstationsmaskiner, för         84572000  1  kpl           S
        metallbearbetning, med mer än en
        bearbetningsenhet
2841.1270.   Transfermaskiner, för metallbearbetning 84573010  1  kpl           S
                             84573090  1
2841.2123.   Fleroperationssvarvar, horisontella,   84581120  1  kpl           S
        numeriskt styrda, för avlägsnande av
        metall
2841.2127.   Automat svarvar, horisontella,      84581141  1  kpl           S
        numeriskt styrda, för avlägsnande av   84581149  1
        metall
2841.2129.   Andra horisontella, numeriskt styrda   84581180  1  kpl           S
        svarvare, för avlägsnande av metall
        (utom fleroperationssvarvar)
2841.2140.   Icke-numeriskt styrda horisontella    84581900  1  kpl           S
        svarvar för avlägsnande av metall
2841.2160.   Svarvar (inkl. fleroperationssvarvar)  84589120  1  kpl           S
        för avlägsnande av metall (utom     84589180  1
        horisontella)              84589900  1
2841.2213.   Borrmaskiner för metallbearbetning,   84592100  1  kpl           S
        numeriskt styrda (utom borr-, fräs-
        och gängenheter
2841.2217.   Fräsmaskiner av knätyp för        84595100  1  kpl           S
        metallbearbetning, numeriskt styrda
        (utom maskiner för aborrning,
        utgörande kombinerad borr- och fräsverk)
2841.2223.   Maskiner för fräsning av metallverktyg, 84596110  1  kpl           S
        numeriskt styrda (utom kombinerade
        borr- och fräsverk för aborrning eller
        maskiner av knätyp)
2841.2225.   Maskiner för fräsning av metall,     84596190  1  kpl           S
        numeriskt styrda, (inkl. maskiner för
        långgängsfräsning) (utom kombinerade
        borr- och fräsverk för aborrning eller
        maskiner av knätyp), maskiner för
        fräsning av metallverktyg
2841.2233.   Borr-, fräs- och gängenheter för     84591000  1  kpl           S
        metallbearbetning genom borrning,
        aborrning, fräsning eller gängskärning
        (utom maskiner för aborrning utgörande
        kombinerade borr- och fräsverk)
2841.2235.   Borrmaskine för metallbearbetning, ej  84592900  1  kpl           S
        numeriskt styrda (utom borr- fräs- och
        gängenheter)
2841.2240.   Numeriskt styrda arborrmaskiner och   84593100  1  kpl           S
        borr- och fräsmaskiner för        84594010  1
        metallberarbetning (med undantag av
        borrmaskiner)
2841.2260.   Arborrmaskiner och borr- och       84593900  1  kpl           S
        fräsmaskiner, andra än numeriskt styrda, 84594090  1
        för metallbearbetning (med undantag av
        borrmaskiner)
2841.2270.   Fräsmaskiner för metallbearbetning, ej  84595900  1  kpl           S
        numeriskt styrda (utom kombinerade    84596910  1
        borr- och fräsmaskiner)         84596990  1
2841.2280.   Gängskärningsmaskiner för        84597000  1  kpl           S
        metallbearbetning (utom borrmaskiner)
2841.2305.   Planslipmaskiner för metall, numeriskt  84601100  1  kpl           S
        styrda, i vilka varje axel kan ställas
        in med en noggrannhet av 0,01 mm
2841.2315.   Slipmaskiner för metall, numeriskt    84602111  1  kpl           S
        styrda för cylindriska ytor i vilka   84602115  1
        varje axel kan ställas in med en     84602119  1
        noggrannhet av 0,01 mm
2841.2325.   Andra slipmaskiner i vilka varje axel  84602190  1  kpl           S
        kan ställas in med en noggrannhet av >
        0,01 mm, numeriskt styrda
2841.2335.   Planslipmaskiner för metall, ej     84601900  1  kpl           S
        numeriskt styrda, i vilka varje axel
        kan ställas in med en noggrannhet av 0,
        01 mm
2841.2345.   Slipmaskiner för metall för       84602910  1  kpl           S
        cylindriska ytor i vilka varje axel
        kan ställas in med en noggrannhet av 0,
        01 mm, icke numeriska styrda
2841.2355.   Slipmaskiner för metall i vilka varje  84602990  1  kpl           S
        axel kan ställas in med en noggranhet
        av >= 0,01 mm, utom planslipmaskiner
        och slipmaskiner för cylindriska ytor
2841.2365.   Skärpningsmaskiner            84603100  1  kpl           S
        (verktygsslipmaskiner) för metall,
        numeriskt styrda
2841.2375.   Skärpningsmaskiner            84603900  1  kpl           S
        (verktygsslipmaskiner) för metall, ej
        numeriskt styrda
2841.2385.   Henings- och läppningsmaskiner för    84604010  1  kpl           S
        metall                  84604090  1
2841.2395.   Verktygsmaskiner för ytbehandling av   84609010  1  kpl           S
        metall, (utom maskiner för        84609090  1
        färdigbearbetning av kugghjul)
2841.2410.   Driftmaskiner för metallbearbetning   84613010  1  kpl           S
                             84613090  1
2841.2430.   Kuggskärningsmaskiner och        84614011  1  kpl           S
        kuggslipmaskiner för bearbetning av   84614019  1
        metall, hårdmetall eller kermet (utom  84614031  1
        hyvelmaskiner, kipphyvlar,        84614039  1
        stickmaskiner och driftmaskiner)     84614071  1
                             84614079  1
                             84614090  1
2841.2470.   Sågmaskiner och kapmaskiner för     84615011  1  kpl           S
        metallbearbetning            84615019  1
                             84615090  1
2841.2490.   Verktygsmaskiner för gradning,      84612000  1  kpl           S
        skärpning,slipning eller annan      84619000  1
        ytbehandling av metall eller kermet,
        inte nämnda eller inbegripna någon
        annanstans
2841.3120.   Maskiner för bockning, falsning eller  84622110  1  kpl           S
        riktning (inkl. pressar), numeriskt
        styrda, för bearbetning av platta
        metallprodukter
2841.3140.   Maskiner för bockning, falsning eller  84622180  1  kpl           S
        riktning (inkl. pressar), numeriskt
        styrda, för metallbearbetning, ej för
        bearbetning av platta metallprodukter
2841.3160.   Maskiner för bockning, falsning eller  84622910  1  kpl           S
        riktning (inkl. pressar), ej numeriskt
        styrda, för bearbetning av platta
        metallprodukter
2841.3180.   Maskiner för bockning, falsning eller  84622991  1  kpl           S
        riktning (inkl. pressar), ej numeriskt  84622998  1
        styrda, för metallbearbetning, ej för
        bearbetning av platta produkter
2841.3220.   Klippmaskiner (inbegripet pressar) för  84623100  1  kpl           S
        metallbearbetning, andra än
        kombinerade stans- och klippmaskiner,
        numeriskt styrda
2841.3240.   Stansmaskiner (inbegripet pressar) och  84624110  1  kpl           S
        kombinerade stans- och klippmaskiner   84624190  1
        för metallbearbetning, numeriskt styrda
2841.3260.   Klippmaskiner (inbegripet pressar) för  84623910  1  kpl           S
        metallbearbetning, andra än       84623991  1
        kombinerade stans- och klippmaskiner,  84623999  1
        ej numeriskt styrda
2841.3280.   Stansmaskiner (inbegripet pressar) och  84624910  1  kpl           S
        kombinerade stans- och klippmaskiner   84624990  1
        för metallbearbetning, ej numeriskt
        styrda
2841.3310.   Smidesmaskiner för bearbetning av    84621010  1  kpl           S
        metall, numeriskt styrda
2841.3320.   Smidesmaskiner för bearbetning av    84621090  1  kpl           S
        metall, ej numeriskt styrda
2841.3350.   Hydrauliska pressar för bearbetning av  84629120  1  kpl           S
        metall                  84629180  1
2841.3360.   Andra pressar (ej hydrauliska) för    84629920  1  kpl           S
        bearbetning av metall          84629980  1
2841.3410.   Dragbänkar för stång, profiler, rör,   84631010  1  kpl           S
        tråd e.d. för bearbetning av metall,   84631090  1
        hårdmetall eller kermet
2841.3430.   Gängrullmaskiner för bearbetning av   84632000  1  kpl           S
        metall, hårdmetall eller kermet
2841.3450.   Trådbearbetningsmaskiner (utom      84633000  1  kpl           S
        dragbänkar, gängrullmaskiner)
2841.3470.   Nitningsmaskiner,            84639000  1  kpl           S
        djupdragningsmaskiner och trycksvarvar
        för bearbetning av metall, maskiner
        för tillverkning av spirallindade
        metallslangar och maskiner för
        plastisk deformation av metall med
        hjälp av elektromagnetisk puls samt
        verktygsmaskiner för icke
2841.4030.   Delar och tillbehör till         84669370  1  kpl           S
        verktygsmaskiner för skärande
        bearbetning (utom hållare för
        arbetsstycken eller verktyg,
        självöppnande gänghuvuden,
        delningsdockor och annan speciell
        utrustning för verktygsmaskiner)
2841.4050.   Delar och tillbehör till         84669400  1  kpl           S
        verktygsmaskiner för plastisk
        deformation av metall (utom hållare
        för arbetsstycken eller verktyg,
        självöppnande gänghuvuden,
        delningsdockor och annan speciell
        utrustning för verktygsmaskiner)
2841.4070.   Delar och tillbehör till         84869070  1  kpl           S
        verktygsmaskiner arbetande med ultraljud
2849.1130.   Sågmaskiner för bearbetning av sten,   84641000  1  kpl           S
        keramiska produkter, betong,
        asbestcement, kallt glas etc
2849.1150.   Slipmaskiner och polermaskiner för    84642011  1  kpl           S
        bearbetning av sten, keramiska      84642019  1
        produkter, betong, asbestcement, kallt  84642080  1
        glas etc
2849.1170.   Verktygsmaskiner för bearbetning av   84649000  1  kpl           S
        sten, keramiska produkter, betong,
        asbestcement, kallt glas etc (utom
        sågmaskiner, slipmaskiner och
        polermaskiner)
2849.1210.   Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, 84651010  1  kpl           S
        kork, ben, hårdgummi, hårdplast och
        liknande hårda material, utan
        verktygsbyten, manuell överföring av
        arbetsstycket
2849.1220.   Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, 84651090  1  kpl           S
        kork, ben, hårdgummi, hårdplast och
        liknande hårda material, utan
        verktygsbyten, automatisk överföring
        av arbetsstycket
2849.1233.   Bandsågar för bearbetning av trä, kork, 84659110  1  kpl           S
        ben, hårdgummi, hårdplast eller
        liknande hårda material
2849.1235.   Cirkelsågar för bearbetning av trä,   84659120  1  kpl           S
        kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller
        liknande hårda material
2849.1237.   Andra sågmaskiner för bearbetning av   84659190  1  kpl           S
        trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast
        eller liknande hårda material
2849.1250.   Hyvlings-, fräsnings- och        84659200  1  kpl           S
        gradningsmaskiner för bearbetning av
        trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast
        och liknande hårda material
2849.1263.   Slip-, puts- och polermaskiner för    84659300  1  kpl           S
        bearbetning av trä, kork, ben,
        hårdgummi, hårdplast och liknande
        hårda material
2849.1265.   Bocknings- och sammansättnings-     84659400  1  kpl           S
        maskiner för bearbetning av trä, kork,
        ben, hårdgummi, hårdplast och liknande
        hårda material
2849.1267.   Borr- och tapphålsmaskiner för      84659500  1  kpl           S
        bearbetning av trä, kork, ben,
        hårdgummi, hårdplast och liknande
        hårda material
2849.1275.   Maskiner för klyvning, knivskärning   84659600  1  kpl           S
        eller fanersvarvning av trä, kork, ben,
        hårdgummi, hårdplast och liknande
        hårda material
2849.1279.   Övriga verktygsmaskiner för       84659900  1  kpl           S
        bearbetning av trä, kork, ben,
        hårdgummi, hårdplast eller liknande
        hårda material
2849.1283.   Maskiner och apparater för        85433000  1  kg           S
        elmetallisering på elektrolytisk väg,
        för elektrolys eller för elektrofores
2849.1287.   Pressmaskiner för tillverkning av    84793010  1  kpl           S
        spån- eller fiberskivor av trä eller   84793090  1
        andra vedartade material samt andra
        maskiner för behandling av trä eller
        kork
2849.2110.   Verktygshållare: dornar, chuckar och   84661020  1  kg      kpl    S
        hylsor
2849.2130.   Verktygshållare för svarvar (utom domar, 84661031  1  kg      kpl    S
        chuckar och hylsor)
2849.2140.   Verktygshållare, självöppnande      84869010  1  kpl           S
        gänghuvuden och hållare för
        arbetsstycken av sådana slag som
        uteslutande eller huvudsakligen
        används för framställning av
        halvledarämnen (boules),
        halvledarplattor (wafers),
        halvledarkomponenter eller
        halvledarelement, elekt
2849.2150.   Övriga verktygshållare          84661038  1  kg      kpl    S
2849.2170.   Självöppnande gänghuvuden för      84661080  1  kg      kpl    S
        verktygsmaskiner och handverktyg
2849.2230.   Uppspänningsverktyg samt satser av    84662020  1  kg      kpl    S
        standarddelar därtill för
        verktygsmaskiner och handverktyg (utom
        uppspänningsverktyg samt satser av
        standarddelar därtill)
2849.2250.   Hållare för arbetsstycken till svarvar  84662091  1  kg      kpl    S
        (utom uppspänningsverktyg samt satser
        av standarddelar därtill)
2849.2270.   Hållare för arbetsstycken för      84662098  1  kg      kpl    S
        verktygsmaskiner och handverktyg (utom
        uppspänningsverktyg samt satser av
        standarddelar därtill, till svarvar)
2849.2350.   Delningsdockor och annan speciell    84663000  1  kg      kpl    S
        utrustning för verktygsmaskiner och
        handerktyg
2849.2430.   Delar och tillbehör till maskiner    84669120  1  kpl           S
        enligt HS 84.64             84669195  1
2849.2450.   Delar och tillbehör till maskiner    84669220  1  kpl           S
        enligt HS 84.65             84669280  1
2891.1130.   Konvertrar, gjutskänkar, götkokiller   84541000  1  kpl           S
        och gjutmaskiner av sådana slag som   84542000  1
        används inom metallurgin eller i     84543010  1
        metallgjuterier             84543090  1
2891.1153.   Rörvalsverk för valsning av metaller;  84551000  1  kpl           S
        valsverk för varmvalsning eller     84552100  1
        kombinerad varm- och kallvalsning av
        metaller
2891.1157.   Valsverk för kallvalsning av metaller  84552200  1  kpl           S
2891.1230.   Delar till konvertrar, gjutskänkar,   84549000  1  kpl           S
        götkokiller och gjutmaskiner för
        användning inom metallurgin eller i
        metallgjuterier
2891.1250.   Valsar till metallvalsverk        84553010  1  kpl           S
                             84553031  1
                             84553039  1
                             84553090  1
2891.1270.   Delar, ej valsar, till metallvalsverk  84559000  1  kpl           S
2892.1100.   Godselevatorer och godstransportörer   84283100  1  kpl           S
        speciellt konstruerade för användning
        under jord
2892.1233.   Självgående förskrämningsmaskiner för  84303100  1  kpl           S
        brytning av kol, malm etc samt
        maskiner för tunneldrivning
2892.1235.   Icke självgående förskrämningsmaskiner  84303900  1  kpl           S
        för brytning av kol, malm etc samt
        maskiner för tunneldrivning
2892.1253.   Självgående för borrning, inbegripet   84304100  1  kpl           S
        djupborrningsmaskiner
2892.1255.   Icke självgående maskiner för borrning, 84304900  1  kpl           S
        inbegripet samt fasta plattformar för
        olje- eller naturgasprospektering
2892.2130.   Bandburna bladschaktningsmaskiner    84291100  1  kpl           S
2892.2150.   Ej bandburna, bladschaktningsmaskiner  84291900  1  kpl           S
2892.2200.   Motordrivna väghyvlar          84292000  1  kpl           S
2892.2300.   Motordrivna skrapor           84293000  1  kpl           S
2892.2400.   Stampmaskiner och vägvältar o.d.     84294010  1  kpl           S
                             84294030  1
                             84294090  1
2892.2530.   Lastare speciellt konstruerade för    84295110  1  kpl           S
        arbete under jorden
2892.2550.   Hjullastare, bandlastare, lastare med  84295191  1  kpl           S
        framtill monterad skopa         84295199  1
2892.2600.   Självgående grävmaskiner och lastare   84295210  1  kpl           S
        med överbyggnad som har en svängvinkel  84295290  1
        av 360 grader
2892.2730.   Självgående grävmaskiner och lastare m. 84295900  1  kpl           S
        m., inte nämnda eller inbegripna någon
        annanstans
2892.2750.   Självgående maskiner och apparater för  84305000  1  kpl           S
        jordarbeten, gruvdrift,
        pålningsarbeten och snöröjning m.m.,
        inte nämnda eller inbegripna någon
        annanstans
2892.2800.   Blad till all slags bygg- och      84314200  1  kg      kpl    S
        anläggningsutrustning
2892.3010.   Pålningsmaskiner och           84301000  1  kpl           S
        påluppdragningsmaskiner
2892.3030.   Snöplogar och snöslungor         84302000  1  kpl           S
2892.3050.   (Dragna och handhållna          84306100  1  kpl           S
        tillpackningsmaskiner) Icke
        självgående stampmaskiner och andra
        tillpackningsmaskiner
2892.3070.   Maskiner för brytning av jord, sten,   84306900  1  kpl           S
        malm och liknande, ej självgående
2892.3090.   Maskiner och apparater för        84791000  1  kpl           S
        anläggnings- eller byggnadsverksamhet e.
        d., med särskilda funktioner
2892.4030.   Maskiner för sortering, siktning,    84741000  1  kpl           S
        avskiljning, tvättning, krossning,    84742000  1
        malning, blandning eller knådning,    84743900  1
        utom betong- och murbruksblandare,
        maskiner och apparater för blandning
        av mineraliska ämnen med bitumen
2892.4050.   Betong- och murbruksblandare       84743100  1  kpl           S
2892.4070.   Maskiner och apparater för blandning   84743200  1  kpl           S
        av mineraliska ämnen med bitumen
2892.5000.   Bandtraktorer              87013000  1  kpl           S
2892.6130.   Delar till borrningsmaskiner,      84314300  1  kpl           S
        inbegripet djupborrningsmaskiner
2892.6150.   Delar till schaktutrustning, lyftkranar, 84314920  1  kpl           S
        mobila portallyftare utom skopor,    84314980  1
        skovlar,gripskopor, tänger, blad (all
        slags bygg- och anläggningsutrustning),
        till borrningsmaskiner, inbegripet
        djupborrningsmaskiner
2892.6200.   Delar till maskiner enligt HS 84.74   84749010  1  kpl           S
                             84749090  1
2893.1100.   Mjölkseparatorer             84211100  1  kpl           S
2893.1200.   Mejerimaskiner (inkl. homogenisatorer,  84342000  1  kpl           S
        bestrålare, maskiner för smör- eller
        ostframställning)
2893.1300.   Maskiner och apparater som används    84378000  1  kpl           S
        inom kvarnindustrin för bearbetning av
        spannmål och torkade baljväxtfrön
        (andra än maskiner och apparater av
        lantbrukstyp)
2893.1400.   Pressar, maskiner och apparater som   84351000  1  kpl           S
        används i framställningen av vin, cider,
        fruktsaft och liknande drycker
2893.1530.   Ugnar för bagerier och konditorier,   84172010  1  kpl           S
        icke-elektriska             84172090  1
2893.1560.   Kaffemaskiner och apparater för     84198120  1  kpl           S
        beredning av kaffe och varma drycker,
        ej för hushållsbruk
2893.1580.   Maskiner och apparater för matlagning  84198180  1  kpl           S
        el. uppvärmning, ej för hushållsbruk
        (utom icke-elektriska tunnelugnar,
        icke-elektriska bageriugnar och
        icke-elektriska kaffemaskiner)
2893.1600.   Maskiner och apparater för torkning av  84193100  1  kpl           S
        lantbruksprodukter genom förfaranden
        som inbegriper temperaturändring
2893.1713.   Bagerimaskiner (utom icke-elektriska   84381010  1  kpl           S
        ugnar)
2893.1715.   Maskiner och apparater för        84381090  1  kpl           S
        tillverkning av makaroner, spagetti e.d.
2893.1720.   Maskiner och apparater för        84382000  1  kpl           S
        tillverkning av konfektyrer, kakao
        eller choklad
2893.1730.   Maskiner och apparater för        84383000  1  kpl           S
        sockerframställning
2893.1740.   Maskiner och apparater för bryggerier  84384000  1  kpl           S
2893.1750.   Maskiner och apparater för beredning   84385000  1  kpl           S
        av kött eller fjäderfä
2893.1760.   Maskiner och apparater för beredning   84386000  1  kpl           S
        av frukt, bär, nötter eller köksväxter
        (utom för användning inom
        kvarnindustrin eller för bearbetning
        av torkade baljväxter)
2893.1770.   Övriga maskiner och apparater för    84388010  1  kpl           S
        industriell livsmedelstillverkning    84388091  1
                             84388099  1
2893.1780.   Maskiner och apparater för utvinning   84792000  1  kpl           S
        eller beredning av animaliska eller
        vegetabiliska fetter och feta oljor
2893.1900.   Maskiner och apparater för beredning   84781000  1  kpl           S
        eller bearbetning av tobak, e.k.a.
2893.2000.   Maskiner och apparater för rensning   84371000  1  kpl           S
        och sortering av spannmål, torkade
        baljväxtfrön eller andra frön
2893.3100.   Delar till pressar, krossar och     84359000  1  kpl           S
        liknande maskiner och apparater för
        framställning av vin, cider, fruktsaft
        eller liknande drycker
2893.3200.   Delar till maskiner och apparater    84389000  1  kpl           S
        enligt HS 84.38
2893.3300.   Delar till maskiner och apparater för  84789000  1  kpl           S
        beredning eller bearbetning av tobak
2893.3400.   Delar till maskiner och enligt HS 84.37 84379000  1  kpl           S
2894.1100.   Maskiner för sprutning, sträckning,   84440010  1  kpl           S
        texturering eller nedskärning av     84440090  1
        konstfibermaterial; maskiner för     84451100  1
        beredning av textilfibrer        84451200  1
                             84451300  1
                             84451900  1
2894.1200.   Maskiner för spinning; maskiner för   84452000  1  kpl           S
        tvinning, snodd, spolning, rullning   84453000  1
        eller haspling              84454000  1
                             84459000  1
2894.1300.   Vävstolar                84461000  1  kpl           S
                             84462100  1
                             84462900  1
                             84463000  1
2894.1430.   Rundstickmaskiner            84471100  1  kpl           S
                             84471200  1
2894.1450.   Flatstickmaskiner och          84472020  1  kpl           S
        maskbondningsmaskiner          84472080  1
2894.1470.   Maskiner för tillverkning av       84479000  1  kpl           S
        överspunnet garn, tyll, spetsar,
        broderier, snörmakeriarbeten, flätor,
        nät eller för tuftning
2894.1510.   Hjälpmaskiner och hjälpapparater för   84481100  1  kg           S
        maskiner enligt HS 8444, 8445, 8446   84481900  1
        eller 8447
2894.1530.   Tryckpressar för tryckning av      84431920  1  kpl           S
        textilmaterial (utom offsetpressar,
        boktryckpressar (högtryckpressar),
        tryckpressar för flexografiskt tryck
        samt djuptryckpressar)
2894.2110.   Maskiner för tillverkning och efter-   84490000  1  kg           S
        behandling av filt eller bondad duk
        som längdvara eller som tillformade
        stycken, inbegripet maskiner för
        tillverkning av filthattar, hattformar
2894.2130.   Stryk- och pressmaskiner, inbegripet   84513000  1  kpl           S
        fixeringspressar (utom kalendrar)
2894.2150.   Maskiner för vattentvätt, blekning    84514000  1  kpl           S
        eller färgning (även vridmaskiner,
        manglar, skaktumlare; utom
        tvättmaskiner för hushållsbruk eller
        tvätterier)
2894.2170.   Maskiner för upprullning, avrullning,  84515000  1  kpl           S
        läggning, skärning eller tandning av
        textilvävnader e.d.
2894.2180.   Maskiner för anbringande av massa på   84518010  1  kpl           S
        underlag av textilvara eller annat    84518030  1
        underlag vid tillverkning av       84518080  1
        linoleummattor eller liknande
        golvbeläggning; maskiner för
        appretering, vridning, torkning,
        beläggning, impregnering eller annan
        efterbehandling av textil
2894.2230.   Vattentvättmaskiner för > 10 kg torr   84502000  1  kpl           S
        tvätt, för hushåll eller tätterier
        (inkl. maskiner som både tvättar och
        torkar)
2894.2250.   Kemtvättmaskiner             84511000  1  kpl           S
2894.2270.   Torkmaskiner för > 10 kg torr tvätt   84512900  1  kpl           S
2894.2300.   Torkcentrigurer för tvätt        84211200  1  kpl           S
2894.2430.   Automatsymaskiner, ej för hemsömnad   84522100  1  kpl           S
        (utom trådhäftmaskiner)
2894.2450.   Icke automatiska symaskiner, ej för   84522900  1  kpl           S
        hemsömnad (utom trådhäftmaskiner)
2894.3030.   Maskiner och apparater för beredning,  84531000  1  kpl           S
        garvning eller annan bearbetning av
        hudar, skinn eller läder
2894.3050.   Maskiner och apparater för        84532000  1  kpl           S
        tillverkning eller reparation av skodon,
        även skärfelmaskiner, maskiner för
        formskärning av läder samt
        perforerings- och hålmaskiner, utom
        symaskiner
2894.3070.   Övriga maskiner och apparater för    84538000  1  kpl           S
        tillverkning eller reparation av varor
        (utom möbler, stativ och överdrag) av
        hudar, skinn eller läder
2894.4000.   Symaskiner för hemsömnad (utom för    84521011  1  kpl           S
        möbler, stativ och överdrag)       84521019  1
                             84521090  1
2894.5110.   Delar och tillbehör till enligt HS 84.  84482000  1  kpl           S
        44 och 84.45 samt hjälpapparater till  84483100  1
        dessa                  84483200  1
                             84483900  1
2894.5130.   Spindlar, spinnvingar, spinnringar och  84483300  1  kg           S
        ringlöpare
2894.5150.   Delar och tillbehör till vävstolar    84484200  1  kpl           S
        eller till hjälpapparater (inkl.     84484900  1
        skyttlar, vävskedar, solv och
        skaftramar)
2894.5170.   Delar och tillbehör till maskiner enl.  84485110  1  kpl           S
        HS 84.47 och till hjälpapparater till  84485190  1
        dessa                  84485900  1
2894.5210.   Delar till vattentvättmaskiner för    84509000  1  kpl           S
        hushåll eller tvätterier (inkl. till
        maskiner som både tättar och torkar)
2894.5220.   Delar till maskiner enligt HS 84.51   84519000  1  kpl           S
2894.5230.   Symaskinsnålar              84523000  1  kg           S
2894.5260.   Möbler, stativ och överdrag för     84529000  1  -            S
        symaskiner samt delar till sådana
        varor; andra delar till symaskiner
2894.5280.   Delar till maskiner och apparater för  84539000  1  kpl           S
        bearbetning av hudar, skinn eller
        läder eller för tillverkning eller
        reparation av skodon eller andra varor
        av hudar, skinn eller läder (utom
        symaskiner)
2895.1113.   Maskiner och apparater för        84391000  1  kpl           S
        tillverkning av massa av fibrösa
        cellulosahaltiga material
2895.1115.   Maskiner och apparater för        84392000  1  kpl           S
        tillverkning av papper och papp
2895.1117.   Maskiner och apparater för        84393000  1  kpl           S
        efterbehandling av papper och papp
2895.1133.   Kombinerade skär- och          84411010  1  kpl           S
        upprullningsmaskiner för papper och
        papp (utom maskiner och apparater för
        filmklippning)
2895.1135.   Andra längs- och             84411020  1  kpl           S
        tvärskärningsapparater för papper och
        papp (utom maskiner och apparater för
        filmklippning, kombinerade skär- och
        upprullningsmaskiner)
2895.1137.   Apparater för giljotinskärning för    84411030  1  kpl           S
        papper och papp (utom maskiner och
        apparater för filmklippning,
        kombinerade skär- och
        upprullningsmaskiner, längs- och
        tvärskärningsapparater)
2895.1140.   Andra skärmaskiner och apparater för   84411070  1  kpl           S
        papper eller papp
2895.1150.   Maskiner och apparater för        84412000  1  kpl           S
        tillverkning av påsar, bärkassar,
        säckar eller kuvert
2895.1160.   Maskiner och apparater för        84413000  1  kpl           S
        tillverkning av kartonger, askar, lådor,
        rör, fat eller liknande förpackningar
        av papper eller papp på annat sätt än
        genom formpressning
2895.1170.   Maskiner och apparater för        84414000  1  kpl           S
        formpressning av varor av pappersmassa,
        papper eller papp (inkl. äggkartonger,
        fat eller skålar för konfekt eller
        camping, leksaker)
2895.1190.   Övriga maskiner och apparater för    84418000  1  kpl           S
        bearbetning av pappersmassa, papper
        eller papp
2895.1230.   Delar till maskiner och apparater för  84399100  1  kpl           S
        tillverkning av massa av fibrösa
        cellulosahaltiga material
Övriga delar till maskiner och
apparater enligt HS 84.39 för
tillverkning eller efterbehandling av
papper eller papp
  2895.1250.30 Delar till maskiner och apparater för  84399900  3  kpl           S
        tillverkning av papper el. papp
  2895.1250.60 Delar till maskiner och apparater för  84399900  3  kpl           S
        efterbehandling av papper el. papp
2895.1270.   Delar till skärmaskiner, maskiner för  84419010  1  kpl           S
        tillverkning av påsar, bärkassar,    84419090  1
        säckar och kuvert, kartonger, askar,
        lådor, rör, fat eller liknande
        förpackningar, för formpressning av
        varor av pappersmassa, papper eller papp
2896.1010.   Formsprutmaskiner för bearbetning av   84771000  1  kpl           S
        gummi eller plast eller för
        tillverkning av varor av gummi eller
        plast
2896.1030.   Strängsprutmaskiner för bearbetning av  84772000  1  kpl           S
        gummi eller plast eller för
        tillverkning av varor av gummi eller
        plast
2896.1040.   Formblåsningsmaskiner för bearbetning  84773000  1  kpl           S
        av gummi eller plast eller för
        tillverkning av varor av gummi eller
        plast
2896.1050.   Vakuumgjutmaskiner och och andra     84774000  1  kpl           S
        varmformningsmaskiner för bearbetning
        av gummi eller plast eller för
        tillverkning av varor av gummi eller
        plast
2896.1060.   Maskiner och apparater för formning   84775100  1  kpl           S
        eller regummering av däck eller för
        formning av innerslangar
2896.1073.   Andra pressar för gjutning eller annan  84775910  1  kpl           S
        formning av gummi el. plast etc.
2896.1075.   Maskiner för gjutning eller annan    84775980  1  kpl           S
        formning av gummi eller etc.
2896.1082.   Maskiner för omvandling av reaktiva   84778011  1  kpl           S
        hartser
2896.1084.   Maskiner och apparater för        84778019  1  kpl           S
        tillverkning av skummaterial (exkl.
        för omvandling av reaktiva hartser)
2896.1091.   Fragmenteringsmaskiner för bearbetning  84778091  1  kpl           S
        av gummi eller plast
2896.1093.   Blandare, knådare och omrörare för    84778093  1  kpl           S
        bearbetning av gummi eller plast
2896.1095.   Skärmaskiner och spaltmaskiner för    84778095  1  kpl           S
        bearbetning av gummi eller plast eller
        för tillverkning av varor av dessa
        material
2896.1097.   Maskiner och apparater för bearbetning  84778099  1  kpl           S
        av gummi eller plast eller för
        tillverkning av varor av dessa material,
        inte nämnda eller inbegripna någon
        annanstans
2896.2000.   Delar till maskiner och apparater för  84779010  1  kpl           S
        bearbetning av gummi eller plast eller  84779080  1
        för tillverkning av varor av gummi
        eller plast (utom formningsverktyg)
2899.1110.   Falsmaskiner för bokbindning       84401010  1  kpl           S
2899.1130.   Upptagningsmaskiner för bokbindning   84401020  1  kpl           S
2899.1150.   Sy- och häftmaskiner för bokbindning   84401030  1  kpl           S
        inkl. för tillverkning av
        pappkartonger o.d., utan häftmaskiner
        för kontorsbruk, för
        pappkartongtillverkning
2899.1170.   Limbindningsmaskiner för bokbindning   84401040  1  kpl           S
2899.1190.   Andra bokbinderimaskiner och       84401090  1  kpl           S
        bokbinderiapparater
2899.1200.   Maskiner, apparater och redskap för   84423010  1  kpl           S
        typsättning, för preparering eller    84423091  1
        tillverkning av klichéer, tryckplåtar  84423099  1
2899.1330.   Offsetpressar med rullmatning      84431100  1  kpl           S
2899.1390.   Andra offsetpressar           84431331  1  kpl           S
                             84431335  1
                             84431339  1
                             84431390  1
2899.1410.   Boktryckspressar (högtryckspressar)   84431400  1  kpl           S
        med rullmatning, ej för flexografiskt
        tryck
2899.1430.   Tryckpressar för flexografiskt tryck   84431600  1  kpl           S
2899.1450.   Djuptryckspressar            84431700  1  kpl           S
2899.1490.   Övriga tryckpressar, utom offsetpressar, 84431500  1  kpl           S
        ej av kontorstyp             84431940  1
                             84431970  1
                             84433990  1
2899.2020.   Maskiner och apparater av sådana slag  84861000  1  kpl           S
        som uteslutande eller huvudsakligen
        används för framställning av
        halvledarämnen (boules) eller
        halvledarplattor (wafers)
2899.2040.   Maskiner och apparater för        84862090  1  kpl           S
        framställning av halvledarkomponenter
        eller halvledarelement och av
        elektroniska integrerade kretsar (utom
        verktygsmaskiner arbetande med
        ultraljud)
2899.2060.   Maskiner och apparater av sådana slag  84863010  1  kpl           S
        som uteslutande eller huvudsakligen   84863030  1
        används för framställning av flata    84863050  1
        bildskärmar               84863090  1
2899.3130.   Maskiner och apparater för torkning av  84193200  1  kpl           S
        trä, pappersmassa, papper eller papp
2899.3150.   Maskiner och apparater för torkning   84193900  1  kpl           S
        utom för lantbruksprodukter,trä,
        pappersmassa, papper eller papp, ej
        för hushållsbruk
2899.3200.   Karuseller, gungor, skjutbanor och    95081000  1  kpl           S
        annan utrustning för nöjesfält e.d.   95089000  1
2899.3905.   Maskiner och apparater med särskilda   84798100  1  kpl           S
        funktioner för, exkl. robotar
2899.3910.   Maskiner och apparater för        84012000  1  kpl           S
        isotopseparation samt delar till sådana
2899.3915.   Maskiner och mekaniska apparater med   84798200  1  kpl           S
        särskilda funktioner för blandning,
        knådning, krossning, malning, sållning,
        siktning, homogenisering, emulgering
        eller omrörning, exkl. robotar
2899.3920.   Maskiner för sammansättning av      84751000  1  kpl           S
        elektriska eller elektroniska lampor,
        rör eller blixtlampor i glashöljen
2899.3925.   Mobila hydrauliska maskiner för     84798930  1  kpl           S
        stöttning av tak i gruvor
2899.3930.   Maskiner för tillverkning av glas    84752100  1  kpl           S
        eller bearbetning av glas i varmt    84752900  1
        tillstånd
2899.3935.   Industrirobotar för flera        84795000  1  kpl           S
        användningsområden (utom robotar med
        en särskild funktion (t.ex. lyftning
        eller annan hantering, lastning eller
        lossning))
2899.3940.   Centralsmörjningssystem         84798960  1  kpl           S
2899.3945.   Maskiner och apparater av sådana slag  84864000  1  kpl           S
        som uteslutande eller huvudsakligen
        används för a) framställning eller
        reparation av arbetsmasker och
        modermasker, b) montering av
        halvledarkomponenter eller
        halvledarelement och elektroniska
        integrerade kretsar, och
2899.3950.   Maskiner för tillverkning av tågvirke  84794000  1  kpl           S
        och linor
2899.3953.   Maskiner och apparater för jord, sten,  84748010  1  kpl           S
        malm osv., inte nämnda eller       84748090  1
        inbegripna någon annanstans
2899.3955.   Andra maskiner, apparater och      84569020  1  kpl           S
        mekaniska redskap som kan hänföras    84796000  1
        till HS 84, inte nämnda eller införda  84797100  1
        någon annanstans             84797900  1
                             84798997  1
2899.3965.   Startanordningar för luftfartyg samt   88051010  1  kg           S
        delar till sådana varor,         88051090  1
        inbromsningsanordningar på hangarfartyg,
        även delar till sådan utrustning, för
        civil användning
2899.3970.   Maskiner för balansering av mekaniska  90311000  1  kg      kpl    S
        delar
2899.4000.   Delar till tryckpressar och       84409000  1  kpl           S
        bokbinderimaskiner            84424000  1
                             84439110  1
                             84439191  1
                             84439199  1
2899.5100.   Delar och tillbehör till maskiner och  84869020  1  kpl           S
        apparater av sådana slag som       84869030  1
        uteslutande eller huvudsakligen     84869040  1
        används för a) framställning av     84869050  1
        halvledarämnen (boules),         84869060  1
        halvledarplattor (wafers),        84869090  1
        halvledarkomponenter eller
        halvledarelement, elektroniska
        integrerade kr
2899.5230.   Delar till maskiner för sammansättning  84759000  1  kpl           S
        av elektriska/elektroniska lampor, rör
        eller blixtlampor, till maskiner för
        glastillverkning m.m.
2899.5280.   Delar till maskiner och apparater    84669330  1  kpl           S
        enligt HS 84.79             84799020  1
                             84799080  1
2931.2330.   Elektriska tjuvlarmsapparater,      85123010  1  kpl           S
        brandlarmsapparater av sådana slag som
        används i motorfordon
2932.2030.   Säkerhetsbälten             87082110  1  kpl           S
                             87082190  1
2932.2050.   Krockkuddar med uppblåsningssystem och  87089510  1  kpl           S
        delar till sådana            87089591  1
                             87089599  1
2932.2090.   Delar och tillbehör till karosserier   87082910  1  kpl           S
        (inkl. förarhytter), inte nämnda elle  87082990  1
        inbegripna någon annanstans
2932.3010.   Stötfångare och delar till stötfångare  87081010  1  kg      kpl    S
        (inkl. stötfångare av plast)       87081090  1
2932.3020.   Bromsar och servobromsar samt delar   87083010  1  kg           S
        till sådana (utom omonterade       87083091  1
        bromsbelägg och bromsklossar)      87083099  1
2932.3033.   Växellådor och delar till växellådor   87084020  1  kpl           S
                             87084050  1
                             87084091  1
                             87084099  1
2932.3036.   Drivaxlar med differential, icke     87085020  1  kg      kpl    S
        drivande axlar och delar till sådana   87085035  1
        axlar                  87085055  1
                             87085091  1
                             87085099  1
2932.3040.   Hjul samt delar och tillbehör till hjul 87087010  1  kg      kpl    S
                             87087050  1
                             87087091  1
                             87087099  1
2932.3050.   Upphängningssystem och delar till    87088020  1  kpl           S
        sådana (inbegripet stötdämpare)     87088035  1
                             87088055  1
                             87088091  1
                             87088099  1
2932.3061.   Kylare och delar till kylare till    87089120  1  kpl           S
        traktorer, bilar, fordon för       87089135  1
        godsbefordran, kranbilar, brandbilar,  87089191  1
        bilar med betongblandare eller med    87089199  1
        anordning för sopning eller spolning,
        verkstadsbilar och röntgenbilar
2932.3063.   Ljuddämpare och avgasrör; delar till   87089220  1  kg      kpl    S
        sådana                  87089235  1
                             87089291  1
                             87089299  1
2932.3065.   Kopplingar och delar till kopplingar   87089310  1  kg      kpl    S
                             87089390  1
2932.3067.   Rattar, styrkolonner och styrväxlar;   87089420  1  kg      kpl    S
        delar till sådana            87089435  1
                             87089491  1
                             87089499  1
2932.3090.   Andra delar och tillbehör till fordon  87089910  1  kpl           S
        enligt HS 87.01 – 87.05         87089993  1
                             87089997  1
3092.4030.   Barnvagnar                87150010  1  kpl           S
3092.4050.   Delar till barnvagnar          87150090  1  kpl           S
3099.1000.   Icke mekaniskt drivna fordon, inkl.   87168000  1  kpl           S
        transportvagnar för användning inom
        industrin, dragkärror, bagagevagnar,
        silovagnar, handdragna golfvagnar
        (utom kundvagnar)
3240.4270.   Bord för kasinon, automatiska      95049080  1  kg           S
        kägelresare för bowlinghallar,
        artiklar för sällskapsspel,
        spelapparater för spelhallar,
        nöjesfält e.d. (exkl. sådana som drivs
        med mynt, sedlar, bankkort, polletter
        eller andra betalningsmedel,
        biljardbord, videospel av såda
3250.1340.   Febertermometrar, medicinska och     90251120  1  kpl           S
        veterinära, vätskefyllda, för direkt
        avläsning, inte kombinerade med andra
        instrument
3250.1380.   Centrifuger för laboratoriebruk (utom  84211920  1  kpl           S
        mjölkseparatorer, torktumlare)
3299.1210.   Kulspetspennor              96081010  1  kpl           S
                             96081092  1
                             96081099  1
3299.1230.   Pennor med filtspets eller annan porös  96082000  1  kpl           S
        spets
3299.1250.   Stiftpennor               96084000  1  kpl           S
3299.1300.   Tuschpennor; reservoarpennor och     96083000  1  kpl           S
        liknande pennor
3299.1410.   Satser av pennor med två eller flera   96085000  1  kg           S
        skrivinstrument
3299.1430.   Patroner för kulpennor, bestående av   96086000  1  kpl           S
        kulspets och bläckhållare
3299.1450.   Skrivpennor (stålpennor o.d.) och    96089100  1  kg           S
        spetsar till sådana pennor; pennor för  96089900  1
        duplicering; pennskaft, pennförlängare
        o.d.; delar (inbegripet hylsor och
        hållare) till artiklar enligt HS 96.08
3299.1510.   Blyerts-, anilin- och färgpennor med   96091010  1  kpl           S
        stiftet inneslutet i ett styvt hölje   96091090  1
        (utom pennor för medicinskt eller
        kosmetiskt bruk o.d.)
3299.1530.   Blyerts-, anilin- och färgstift     96092000  1  kpl           S
3299.1550.   Skriv- och ritkrita samt skräddarkrita  96099010  1  kg           S
                             96099090  1
3299.1610.   Skrivtavlor               96100000  1  kpl           S
3299.1630.   Datumstämplar, sigillstämplar,      96110000  1  kpl           S
        pagineringsstämplar och liknande
        handstämplar
3299.1650.   Färgdynor (utom färgvalsar för manuell  96122000  1  kpl           S
        användning)
3299.1670.   Färgband för skrivmaskiner och      96121010  1  kpl           S
        liknande färgband, indränkta med färg  96121020  1
        eller på annat sätt preparerade för   96121080  1
        att kunna ge ett avtryck (utom
        karbonrullar eller annat
        självkopierande papper)
3299.2130.   Paraplyer och parasoller (inkl.     66011000  1  kpl           S
        käpparaplyer, trädgårdsparasoller och  66019100  1
        liknande parasoller) (utom        66019920  1
        paraplyfodral)              66019990  1
3299.2150.   Promenadkäppar, sittkäppar, piskor,   66020000  1  kpl           S
        ridspön o.d.
3299.2200.   Delar, beslag och tillbehör till     66032000  1  kpl           S
        paraplyer och parasoller,        66039090  1
        promenadkäppar, sittkäppar, piskor,
        ridspön o.d.
3299.2300.   Knappar (inkl. tryckknappar och delar  96061000  1  kg      kpl    S
        till tryckknappar); blixtlås       96062100  1
                             96062200  1
                             96062900  1
                             96071100  1
                             96071900  1
3299.2430.   Knappformar och andra delar till     96063000  1  kg      kpl    S
        knappar, knappämnen
3299.2450.   Löpare, häktor, smala band (oavsett   96072010  1  kpl           S
        längd) och andra delar till blixtlås   96072090  1
3299.3000.   Varor av människohår eller djurhår;   67030000  1  kg           S
        liknande varor av textilmaterial     67041100  1
                             67041900  1
                             67042000  1
                             67049000  1
3299.4110.   Cigarettändare och andra tändare (inkl. 96131000  1  kpl           S
        mekaniska, elektroniska, kemiska och   96132000  1
        icke-mekaniska tändare samt       96138000  1
        cigarettändare till fordon)
3299.4130.   Rökpipor (inbegripet piphuvuden),    96140090  1  kg           S
        cigarr- och cigarettmunstycken samt
        delar till sådana artiklar
3299.4210.   Järncerium och andra pyrofora      36069010  1  kg           S
        legeringar, diverse andra varor av    36069090  1
        brännbara ämnen
3299.4230.   Delar till cigarettändare och andra   96139000  1  kpl           S
        tändare, exkl. tändstenar och vekar,
        bränsle i ampuller, flaskor, burkar
        eller andra behållare som används för
        påfyllning av cigarettändare eller
        liknande tändare
3299.4300.   Flytande eller till vätska förtätade   36061000  1  kpl           S
        gasformiga bränslen i behållare som
        används för fyllning av cigarettändare
        eller liknande, med en rymd av <= 300
        cm³
3299.5130.   Julprydnader (utom elektroniska     95051010  1  kpl           S
        girlanger, äkta julgranar,        95051090  1
        julgransfötter, ljus, statyetter,
        statyer och liknande fördekoration av
        gudstjänstlokaler o.d.)
3299.5150.   Prydnadsartiklar för högtider,      95059000  1  kpl           S
        karnevalsartiklar och liknande artiklar
3299.5280.   Rafräschissörer och beslag till sådana  96161010  1  kg           S
        (utom separata behållare, gummibollar)  96161090  1
3299.5300.   Instrument, apparater och modeller    90230010  1  kg           S
        avsedda för demonstrationsändamål,    90230080  1
        olämpliga för annan användning (utom
        utbildningshjälpmedel för
        flygsimulering, tryckta planer,
        diagram och illustrationer)
3299.5400.   Stearinljus, paraffinljus, vaxljus o.d. 34060000  1  kg           S
        (inkl. flytljus (utom astmaljus,
        vaxtändstickor, svavelbehandlade band,
        vekar och ljus)
3299.5500.   Konstgjorda blommor, blad och frukter  67021000  1  kg           S
        samt delar till sådana varor       67029000  1
3299.5920.   Varor av tarmar, guldslagarhinna,    42060000  1  kg           S
        blåsor eller senor
3299.5930.   Elfenben, ben, sköldpadd, horn, korall, 96011000  1  kg           S
        pärlemor och andra animaliska      96019000  1
        snidningsmaterial, bearbetade, samt
        varor av dessa material
3299.5940.   Vegetabiliska eller mineraliska     96020000  1  kg           S
        snidningsmaterial, bearbetade, varor
        gjutna eller formade av vax, stearin m.
        m.
3299.5950.   Handsiktar och handsåll         96040000  1  kg           S
3299.5960.   Termosflaskor och andra termoskärl,   96170000  1  kg      kpl    S
        kompletta med ytterhölje, delar till
        sådana kärl, exkl. lösa glas
3299.5970.   Provdockor, skyltdockor o.d., rörliga  96180000  1  kg           S
        figurer och ställ av sådana slag som
        används i skyltfönster
3299.8100.90  Behandling o.a. tillverkningstjänster  ---    291 -            S
        vid annan produktion
3311.1900.   Reparationer och underhåll av      ---    291 -            S
        värmepannor för centraluppvärmning,
        utom för hushåll
3312.1100.   Reparation och underhåll av motorer   ---    291 -            S
        och turbiner, ej motorer för
        transportmedel
3312.1210.   Reparation och underhåll av pumpar och  ---    291 -            S
        kompressorer
3312.1220.   Reparation och underhåll av kranar,   ---    291 -            S
        ventiler m.m.
3312.1400.   Reparation och underhåll av ugnar och  ---    291 -            S
        brännare
3312.1500.   Reparation och underhåll av lyft- och  ---    291 -            S
        godshanteringsanordningar
3312.1800.   Reparation och underhåll av kyl- och   ---    291 -            S
        ventilationsanläggningar, ej för
        hushållsbruk
3312.1990.   Reparation och underhåll av andra    ---    291 -            S
        maskiner för allmänt ändamål
3312.2110.   Reparation och underhåll av traktorer  ---    291 -            S
3312.2120.   Reparation och underhåll av jordbruks-  ---    291 -            S
        och skogsmaskiner
3312.2200.   Underhåll och reparation av       ---    291 -            S
        verktygsmaskiner för metallbearbetning
3312.2300.   Reparation och underhåll av maskiner   ---    291 -            S
        inom metallurgin eller i metallgjuteri
3312.2400.   Reparation och underhåll av gruv-,    ---    291 -            S
        bergbrytnings- och byggmaskiner
3312.2500.   Reparation och underhåll av maskiner   ---    291 -            S
        för beredning av livsmedel, drycker
        och tobak
3312.2600.   Reparation och underhåll av maskiner   ---    291 -            S
        och apparater i textil- och
        läderindustrin
3312.2700.   Reparation och underhåll av maskiner   ---    291 -            S
        för tillverkning av papper eller papp
3312.2800.   Reparation och underhåll av maskiner   ---    291 -            S
        för gummi och plast
3312.2910.   Reparation och underhåll av       ---    291 -            S
        verktygsmaskiner för bearbetning av trä,
        kork, sten, hårdgummi och liknande
        hårda material
3312.2990.   Reparation och underhåll av andra    ---    291 -            S
        maskiner för särskilda ändamål, inte
        nämnda eller inbegripna någon annanstans
3313.1110.   Reparation och underhåll av instrument  ---    291 -            S
        och apparater för mätning, kontroll,
        navigering m.m. (utom utrustning för
        industriell processtyrning)
3313.1300.   Reparation och underhåll av optiska   ---    291 -            S
        instrument och foto- och kinoapparater
3313.1900.   Reparation och underhåll av annan    ---    291 -            S
        elektronisk utrustning för
        yrkesmässigt bruk
3314.1900.   Reparation och underhåll av       ---    291 -            S
        elektronisk utrustning (utom
        eldistributions- och
        elkontrollapparater, motorer,
        generatorer och transformatorer, tv-
        och radiosändare)
3316.1000.   Reparation och underhåll av luftfartyg  ---    291 -            S
        och motorer till luftfartyg för civil
        användning
3316.1010.10  Reparation och underhåll av luftfartyg  ---    291 -            S
        och motorer till luftfartyg för
        militär användning
3320.2100.   Installation av kontorsmaskiner     ---    291 -            S
3320.2910.   Installation av motorer och turbiner,  ---    291 -            S
        ej motorer för transportmedel
3320.2920.   Installation av pumpar och kompressorer ---    291 -            S
3320.2930.   Installation av ugnar och brännare    ---    291 -            S
3320.2940.   Installation av lyft- och        ---    291 -            S
        godshanteringsutrustning (utom hissar
        och rulltrappor)
3320.2950.   Installation av kyl- och         ---    291 -            S
        ventilationsanläggningar, ej för
        hushållsbruk
3320.2960.   Installationer av maskiner för allmänt  ---    291 -            S
        ändamål och apparater för vägning,
        filtrering, destillering, förpackning,
        buteljering, sprutning,
        ångblästring/sandblästring, kalandrering
3320.2970.   Installation av verktygsmaskiner för   ---    291 -            S
        bearbetning av trä, kork, sten,
        hårdgummi och liknande hårda material
3320.3100.   Installation av jordbruks- och      ---    291 -            S
        skogsmaskiner
3320.3200.   Installation av verktygsmaskiner för   ---    291 -            S
        metallbearbetning
3320.3300.   Installation av maskiner inom      ---    291 -            S
        metallurgin eller i metallgjuteri
3320.3400.   Installation av gruv-, bergbrytnings-  ---    291 -            S
        och byggmaskiner
3320.3500.   Installation av maskiner för beredning  ---    291 -            S
        av livsmedel, drycker och tobak
3320.3600.   Installation av maskiner och apparater  ---    291 -            S
        i textil- och läderindustrin
3320.3700.   Installation av maskiner för       ---    291 -            S
        tillverkning av papper eller papp
3320.3800.   Installation av industrimaskiner och   ---    291 -            S
        apparatur för tillverkning av gummi
        och plast
3320.3900.   Installation av andra maskiner för    ---    291 -            S
        särskilda ändamål, inte nämnda eller
        inbegripna någon annanstans
3320.4100.   Installation av medicinsk och      ---    291 -            S
        kirurgisk utrustning
3320.4200.   Installation av elektronisk utrustning  ---    291 -            S
        för yrkesmässigt bruk
3320.5090.   Installation av annan elektronisk    ---    291 -            S
        utrustning, med undantag av elektrisk
        signaleringsutrustning för motorvägar,
        landsvägar, gator m.m.


Tillbaka till Meny