Aluetietotuotteet

Tilastokeskuksen aluetuotteet tarjoavat monipuolisen valikoiman alueellista tietoa eri aluejakojen mukaan. Usein tiedot ovat summattavissa ylemmälle aluetasolle, esim. kuntatiedon perusteella voidaan tuottaa myös maakunnittainen tieto. Osa tuotteista on maksullisia.

Löydät aluetason tietoa myös tilastojemme kotisivuilta ja tilastojulkistuksista.

Jos valmiit tuotteemme eivät vastaa tarpeitasi, ota yhteyttä tietopalveluumme: info@tilastokeskus.fi tai puhelimitse: 029 551 2220.

Maksuttomat aluetuotteet

Tuote Tuotteen kuvaus Tarkin aluetaso
StatFin  Keskeiset tilastotiedot kaikista Tilastokeskuksen tuottamista tilastoista maksutta. Tietokanta sisältää Suomea koskevaa keskeistä tilastotietoa suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Lue lisää Kunta
Kuntien avainluvut Keskeiset avainluvut kaikista Suomen kunnista taulukkomuodossa, kuvioina ja karttoina. Lue lisää Kunta
Kuntien raportoimat talous- ja toimintatiedot Kuntien ja kuntayhtymien Tilastokeskukselle raportoimat tiedot koottuina omaan palveluunsa.Tiedot ovat kuntien itsensä ilmoittamia, eikä Tilastokeskus ole vastuussa niiden sisällöstä tai laadusta. Lue lisää Kunta
Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto Postinumeroalueittaista tilastotietoa ja kartta-aineistoja tietokannassa ja avoimena datana. Myös interaktiivisia, valmiita kuvioita alueiden vertailuun. Lue lisää Postinumeroalue
Tieliikenneonnettomuudet Tietokantataulukoita ja valmiita kuvioita tieliikenneonnettomuuksista. Toteutettu yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa. Katso myös tieliikenneonnettomuudet paikkatietona. Lue lisää Kunta
Paikkatietoaineistot Avoimia paikkatietoaineistoja verkossa katselua (WMS) ja siirtämistä (WFS) varten. Kunta, sijaintikoordinaatit
Vaalikarttapalvelu Vaalien tulokset kartalla eri aluetasoilla, mukana mm. puolueiden ja ehdokkaiden kannatukset sekä äänestysaktiivisuus. Kunta, isoimmissa kunnissa 
äänestysalue 
Väestölaskennan kartta-animaatio Väestölaskenta-aineiston keskeisistä muuttujista koottu interaktiivinen kartta- ja kuviopalvelu. Lue lisää Kunta
Aluetiedon julkaisuja Kuntakatsaukset ja seutukunta- ja maakuntakatsaukset pdf-muodossa. Kunta
Historialliset aineistot Digitoituja historiallisia tilastojulkaisuja Kansallisarkiston Doria-tietokannassa. Kunta
Toimipaikkalaskuri Toimipaikkalaskurilla voit tarkastella toimipaikkojen lukumääriä alueittain, toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain. Lue lisää Postinumeroalue

Maksulliset aluetuotteet

Tuote Tuotteen kuvaus Tarkin aluetaso Kirjautuminen
AlueOnline Aluetietoa valmiina teemakarttoina ja kuvioina. Kunta Toimitus sopimuksen mukaan.
Kaupunki- ja seutuindikaattorit Kaupunkien ja kaupunkiseutujen toimintaa kuvaavia aikasarjoja taulukkomuodossa.  Kunta Kirjaudu palveluun
Kunnittaiset toimipaikkatilastot (KunTo) Toimipaikkatilastoja toimialaluokituksen 5-numerotasolla ja alueittain.  Kunta Kirjaudu palveluun
Maaseutuindikaattorit Keskeiset maaseutualueiden kehitystä kuvaavat tunnusluvut.  Kunta Kirjaudu palveluun
Ruututietokanta Koordinaattipohjaisia tilastoaineistoja karttaruutuihin laskettuna, mikä mahdollistaa alueiden tarkastelun hallinnollisista rajoista riippumatta. 250 m x 250 m
-karttaruutu
Kirjaudu palveluun
SeutuNet Voit tilata omiin tarpeisiisi sopivaa aluetietoa PowerPoint-kuvioina ja taulukkoina. Kuvat ovat kaikille avoimesti saatavilla. Kunnan osa-alue Kirjautuminen kunkin taulukkopaketin kohdalta.
Tilastokeskuksen tuottama ruutuaineisto yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmään (YKR) Yhdyskuntarakenteen eri ominaisuuksia kuvaava valtakunnallinen paikkatietoaineisto. Aineisto sisältää muun muassa 250 m x 250 m -ruuduittaisia aikasarjatietoja vuodesta 1980 lähtien. 250 m x 250 m
-karttaruutu

YKR-ruutuaineistojen käyttö edellyttää Liiteri-sopimuksen tekemistä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa.

 

Toimialoittainen yritystietopalvelu

Tilastokeskuksen toimialoittainen yritystietopalvelu sisältää monipuolisesti yritystoimintaa kuvaavia aineistoja. Osa aineistosta on koko maan tasoista, osa ulottuu aina kuntatasolle saakka.

Kunta Kirjautuminen kunkin taulukkopaketin kohdalta.
Väestötilastopalvelu Tarkat väestötilastotiedot eri aluejaoilla koko maasta. Palvelu muodostuu kahdeksasta itsenäisestä tietokannasta. Kunnan osa-alue Kirjaudu palveluun
  Asunnot, rakennukset ja kesämökit Tuoreimmat asunto-, rakennus- ja kesämökkikannan tiedot tietokannassa.  Kunnan osa-alue Kirjaudu palveluun
  Elinkeinorakenne ja työssäkäynti Alueittaista tietoa elinkeinorakenteesta, alueella asuvista työllisistä ja työttömistä, alueen työpaikoista toimialoittain sekä pendelöinnistä. Kunnan osa-alue Kirjaudu palveluun
  Muuttaneiden taustatiedot Maassamuutto ja siirtolaisuus muuttajien pääasiallisen toiminnan, toimialan, tulojen, koulutusasteen ja iän mukaan tietokannassa. Kunta Kirjaudu palveluun
  Muuttoliike ja väestönmuutokset Kuntien välinen muuttoliike sekä maahan- ja maastamuutto. Lisäksi taulukoita syntyneistä ja kuolleista sekä avioliitoista ja avioeroista kunnittain. Kunnan osa-alue Kirjaudu palveluun
  Perheet ja asuntokunnat Tietokannan taulukot sisältävät tietoja asuntokunnista ja asuntoväestöstä, asuinoloista ja perheistä. Kunnan osa-alue Kirjaudu palveluun
  Väestönmuutosten kuukausitiedot Kuukausittain tuoreimmat väestönmuutosten ennakkotiedot, ml. ennakkoväkiluku. Kunta Kirjaudu palveluun
  Väestörakenne Väestötietoa alueittain 1- ja 5-vuotisikäryhmittäin sukupuolen, siviilisäädyn, kielen ja kansalaisuuden mukaan. Kunnan osa-alue Kirjaudu palveluun