Länsi-Suomen katsaus 2012

Länsi-Suomen katsausLänsi-Suomen katsauksen tarkastelualue sisältää Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat sekä niihin kuuluvat 137 kuntaa. Katsauksen sisältämät havainnolliset diagrammit ja kuntapohjaiset teemakartat tarjoavat päättäjille, asiantuntijoille ja muille tietoa tarvitseville ajankohtaista ja valmiiksi muokattua aluetietoa Länsi-Suomesta. Katsauksessa on lisäksi 12 diagrammikuvaa käsittävä aluehallintovirastojen vertailu sekä 12 diagrammikuvan Kunnat koon mukaan -vertailu. Julkaisu ilmestyy vuosittain kesäkuussa.

Länsi-Suomen katsaus 2012 -julkaisusta käy ilmi muun muassa, että:

  • Vuonna 2011 väkiluku lisääntyi suhteellisesti eniten Pirkkalassa.
  • Demografinen huoltosuhde oli vuonna 2011 korkein Luhangan kunnassa ja alhaisin Tampereella.
  • Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset asukasta kohti olivat suurimmat Jalasjärvellä vuonna 2010.
  • Kunnallistalouden tulot asukasta kohti olivat suurimmat Eurajoella vuonna 2010.
  • Työpaikkaomavaraisuusaste oli vuonna 2009 korkein Vaasassa.

Jaa