Seutukunta- ja maakuntakatsaus 2012

Seutukunta- ja maakuntakatsaus Seutukunta- ja maakuntakatsaus tarjoaa tuoretta ja valmiiksi muokattua aluetietoa Suomen 70 seutukunnasta ja 19 maakunnasta. Tietoja esitetään myös koko maan tasolla. Lisäksi katsaus sisältää työssäkäyntialueiden vertailun. Katsauksessa on yli 200 havainnollista diagrammia ja teemakarttaa. Katsauksen aiheet käsittelevät muun muassa väestöä, asumista, elinkeinoelämää, bruttokansantuotetta, työllisyyttä, koulutusta ja julkista taloutta. Julkaisu ilmestyy vuosittain kesäkuussa.

Seutukunta- ja maakuntakatsaus 2012 -julkaisun runsaasta tietosisällöstä käy ilmi muun muassa, että:

  • Lähes 40 % suomalaisista asui Helsingin, Tampereen ja Turun seutukuntien alueella vuonna 2011.
  • Vuonna 2011 syntyvyys oli korkein ja kuolleisuus matalin Oulun seutukunnassa.
  • Suhteellisesti eniten muuttovoittoa sai Ålands landsbygdin seutukunta ja vähiten Haapaveden-Siikalatvan seutukunta vuonna 2011.
  • Alkutuotanto työllisti joka viidennen Kaustisen seutukunnan työllisen vuonna 2009.
  • Kaupan alalla työpaikkoja oli suhteellisesti eniten Helsingin seutukunnassa vuonna 2009.
  • Työllisten määrä kasvoi vuosina 2006-2010 suhteellisesti eniten Tunturi-Lapin seutukunnassa.

Jaa