Eurostats publikationer

Nästan alla Eurostats publikationer kan laddas ner gratis i pdf-format från Eurostats webbsidor. Här presenteras de viktigaste publikationerna med länkar till dem. Alla Eurostats publikationer är tillgängliga i pdf-format i EU:s nätbokhandel EU Bookshop.

Pressmeddelanden

News Releases - omkring 150 per år

Olika typer av publikationer

Statistics in Focus / Data in Focus - snabba översikter av ny statistik och nya undersökningar samt snabbrapportering av de senaste statistiska uppgifterna

Pocketbooks - basuppgifter om specialämnen

Statistical Books - statistiska sammanställningar inom olika områden

Methodologies and Working papers - utredningar om statistikmetoder och -praxis

Catalogues - Eurostats kataloger över produkter och tjänster


Senast uppdaterad 28.4.2009

Dela