Resurssit ja referenssit

Monipuolinen survey-kokemus

  • tutkijoiden ammattitaito
  • aihealueiden kattavuus
  • monipuolinen asiakaskunta

Yli 200 kokenutta haastattelijaa

  • haastattelijoiden kokemus
  • haastattelijoiden rekrytointi
  • haastattelijakoulutus
  • haastattelutyön ohjaus ja seuranta

Modernit välineet

  • tietokoneavusteinen tietojenkeruu
  • ajanmukaiset tekniset välineet ja ohjelmistot