Päihdetutkimus 2018

 

Mitä tutkitaan?

Päihdetutkimuksella selvitetään alkoholia, huumeita ja muita päihteitä koskevia asenteita ja mielipiteitä. Kartoitamme myös huumeiden ja muiden päihteiden sekä dopingaineiden käytön yleisyyttä. Jotta saamme koko väestöä edustavia tutkimustuloksia, on tärkeää, että asiaan eri tavoin suhtautuvat vastaavat kyselyyn.

Tilastokeskus kerää tiedot tutkimukseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimeksiannosta. Tutkimus on tehty vuodesta 1992 lähtien joka neljäs vuosi. Se antaa näin ollen kattavan kuvan suomalaisten päihteiden käytöstä, päihdeasenteista ja -mielipiteistä myös kansainvälisiä vertailuja varten. Lisätietoja tutkimushankkeesta saa THL:n verkkosivuilta.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot internet- ja postikyselyllä vuoden 2018 syys-joulukuun aikana. Tutkimukseen on valittu satunnaisesti 7 000 henkilöä Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. 

Tietosuoja

Tilastokeskuksessa tietoja käsittelevillä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tilastokeskus luovuttaa aineiston THL:n tutkijoille tunnisteettomana, eikä tutkimukseen osallistuneiden tunnistaminen aineistosta ole mahdollista. Kyselyn vastauksista muodostettu aineisto luovutetaan tunnisteettomana myös Tampereen yliopiston yhteydessä toimivaan Tietoarkistoon.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen, jossa heitä kehotetaan osallistumaan tutkimukseen. Kyselyyn vastataan joko internetissä tai täyttämällä paperilomake. Kirjeessä on ohjeet internetlomakkeella vastaamiseen sekä henkilökohtainen tunnus ja salasana, joiden avulla lomakkeelle pääsee vastaamaan.

Kirjoita internetissä osoitekenttään: www.tilastokeskus.fi/vastaa

Täytetty paperilomake palautetaan Tilastokeskukseen vastauskuoressa, jonka postimaksu on maksettu. 

Lisätietoja

Tutkimuksen sisällöstä vastaavat THL:ssä:
Karoliina Karjalainen, puh. 029 524 7933, karoliina.karjalainen@thl.fi
Pekka Hakkarainen, puh. 029 524 7161, pekka.hakkarainen@thl.fi


Tutkimuksen tiedonkeruusta vastaavat Tilastokeskuksessa:
Anna-Riikka Aarnio, puh. 029 551 3555
Päivi Hokka, puh. 029 551 3557
s-posti: paihdetutkimus@tilastokeskus.fi