Finländarnas penningspelande 2019

Vad undersöker man?

Undersökningen Finländarnas penningspelande 2019 kartlägger åsikter om penningspelandet och själva penningspelandet i Finland. Finländarnas penningspelande 2019 är en undersökning från Institutet för hälsa och välfärd och Statistikcentralen svarar för datainsamlingen. Undersökningen finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet. Undersökningen har gjorts vart fjärde år sedan år 2003.

När och hur samlar man in uppgifter?

Statistikcentralen samlar in uppgifter genom telefonintervjuer under hösten 2019. De 7 800 personer som inbjudits att delta i undersökningen har slumpmässigt tagits ut ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland. En uppgiftslämnare kan inte ersättas med någon annan.

 Datasekretess 

De som bearbetar uppgifterna vid Statistikcentralen har enligt lagen tystnadsplikt. Undersökningsresultaten rapporteras så att enskilda uppgiftslämnare inte kan identifieras.

Den vetenskapliga undersökningens dataskyddsmeddelande och mera information om uppgifter som sammanslås finns på adressenthl.fi/rahapelitutkimus2019 

Hur besvaras enkäten?

Statistikcentralen samlar in uppgifter genom telefonintervjuer. Deltagaren behöver inte förbereda sig inför intervjun.

Titta på presentationsvideon om finländarnas penningspelande 2019 på YouTube.

 

 Tilläggsinformation 

Institutet för hälsa och välfärd (THL):
specialforskare Anne Salonen, tfn. 029 524 8125, förnamn.efternamn@thl.fi
forskare Kalle Lind, tfn. 029 524 6084, förnamn.efternamn@thl.fi

Statistikcentralen, Datainsamling:
överaktuarie Johanna Koivula, tfn. 029 551 3571, förnamn.efternamn@stat.fi

forskare Riina Nyberg, tfn. 029 551 2480, förnamn.efternamn@stat.fi 

Är penningspelandet ett problem for dig?

Hjälplinjen Peluuri betjänar avgiftsfritt på numret 0800 100 101 (vardagar kl. 12-18, svenskspråkig service garanteras måndagar).