Julkaistu: 23.2.2015

Tutkittua tietoa kansalaisten elinoloista

Hyvinvointikatsaus on Tilastokeskuksen sosiaalitilastollinen julkaisu, jota julkaistiin vuosina 1990–2014.

Lehden artikkeleissa tarkastellaan tilasto- ja tutkimustiedon pohjalta väestömuutoksiin sekä kansalaisten ja kotitalouksien elinoloihin liittyviä asioita. Artikkelien aiheita ovat muun muassa tulonjako, työolot, koulutus, kulutus, asuminen, kulttuuri ja ympäristö. Lehdessä käsitellään myös tiedontuotannon perusteita ja menetelmiä.

Jokaisessa Hyvinvointikatsauksen numerossa julkaistaan teema-artikkeleiden lisäksi muita kansalaisten elinoloihin ja hyvinvointiin liittyviä artikkeleita. Osa lehdessä julkaistuista artikkeleista julkaistaan myös verkkosivuilla.

Hyvinvointikatsaus on tarkoitettu hyvinvoinnista ja elinoloista kiinnostuneille tutkijoille, opiskelijoille, tiedotusvälineillä ja kansalaisille. Kirjoittajat ovat yhteiskuntatilastojen ja -tutkimuksen asiantuntijoita.

Hyvinvointikatsaus on yhdistynyt vuonna 2015 Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehden kanssa. Uusi aikakausjulkaisu, Tieto&trendit – talous- ja hyvinvointikatsaus, ilmestyy 5 kertaa vuodessa. Lisää tietoa uudesta julkaisusta saa verkkosivuilta (http://tietotrendit.stat.fi/).


Päivitetty 23.2.2015