Väestörakenne ja väestönmuutokset kunnittain 2010

 • Julkaisu sisältää Suomen väestönrakennetiedot ja kunnittaiset väestönmuutostiedot. Väestörakennetilasto kuvaa vuoden vaihteessa Suomessa vakinaisesti asuvia Suomen ja ulkomaiden kansalaisia. Henkilöistä tilastoidaan muun muassa asuinpaikka, sukupuoli, ikä, siviilisääty, kieli, kansalaisuus ja syntymävaltio, samoin tiedot puolisosta ja kaikista lapsista ja henkilön vanhemmista. kansalaisuudesta, syntymäpaikasta, kielestä, uskonnosta ja lapsiluvusta. Lisäksi julkaisussa on eritelty väestönmuutokset kunnittain. Julkaisussa on kunnittaiset taulukot myös kuolleista iän ja syntyneistä äidin iän mukaan.
 • Julkaisun ruotsinkielinen nimi: Befolkningens sammansättning och befolkningsförändringar kommunvis 2010
 • Julkaisun englanninkielinen nimi: Population structure and vital statistics by municipality 2010
 • Aihealue: Väestö
 • Liittyy tilastoihin: Kuolleet; Muuttoliike; Siviilisäädyn muutokset; Syntyneet; Väestörakenne
 • Julkaisuajankohta: 24.10.2011
 • Kielet: suomi-ruotsi-englanti
 • Julkaisija: Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): kyllä
 • Hinta: 40 euroa
  • Julkaisumuoto: painettu
  • ISSN(SVT): 1795-5165
  • ISSN: 1795-1887
  • Tuotenumero: 3428

Julkaisutilaukset

Jaa