Working Papers

Tilastokeskuksen Working Papers -sarjassa julkaistaan raportteja ja artikkeleita joiden sisällöllä on yleistä mielenkiintoa tilastoinnin ja tiedontuotannon kannalta. Julkaisut sisältävät tilastojen käsitteisiin, luokituksiin ja menetelmiin liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia, projektien kehittämisraportteja tai projekteihin liittyviä taustaselvityksiä, seminaariraportteja, konferenssipapereita sekä keskustelualoitteita. Oleellista on, että sarjan julkaisut ovat analyyttisiä ja edistävät tilastoinnin ja tilastotoimen kehittämistä.

Working Papers -sarjan julkaisuissa tarkastelutapa on pohdiskelevaa ja analysoivaa, mikä merkitsee esimerkiksi taustoittavaa kysymyksenasettelua, kriittistä käsittelytapaa, erilaisten vaihtoehtojen ja uusien ajatusten esiintuomista sekä saatujen tulosten merkitysten ja vaikutusten arviointia.

Sarja on suunnattu suomalaisille ja kansainvälisille tilasto- ja tiedeyhteisöille sekä tilastotiedon käyttäjille. Siksi Working Papers -sarjassa julkaistaan tekstejä suomen, ruotsin ja englannin kielillä.

Working Papers –sarjan julkaisut:

Päivitetty 3.8.2017