Tilastotietoa

Kansantalouden tilinpidon kokonaisuuteen kuuluu eri näkökulmaa valottavia, yksittäisiä tilastoja Kansantalous- ja Julkinen talous -aihealueilta.

Kansantalouden suhdannetiedot

Kansantalouden suhdannetilastoissa esitetään kansantalouden tilaa kuvaavat keskeisimmät tunnusluvut neljännesvuosittain, kokonaistuotannon kuvaaja myös kuukausittain.

Kansantalouden tilinpito, vuositiedot

Kansantalouden tilinpidon vuositilastossa esitetään Suomen kansantalouden tilaa ja kehitystä kuvaavat keskeiset tunnusluvut ja näiden komponentit. Vuositilinpidon tietosisällöstä laaditaan myös pääomakanta-aikasarjat, matkailutilinpito sekä tuottavuustutkimukset.

Rahoitustilinpito

Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden sektorien rahoitusvaroja ja velkoja sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Rahoitustilinpito koostuu rahoitustaseista ja rahoitusvarojen ja velkojen muutoksista.

Aluetilinpito

Aluetilinpidossa kuvataan kansantalouden tilinpidon tietoja seutukunnittain, maakunnittain ja suuralueittain sekä tarvittaessa muilla kuntapohjaisilla aluejaoilla. Aluetilinpitotietojen pohjalta tuotetaan vuosittain myös indikaattoreita.

Julkisyhteisöjen tilastot kansantalouden tilinpidossa

Julkisyhteisöjen (valtionhallinto, paikallishallinto ja sosiaaliturvarahastot) tilastot ovat osa kansantalouden tilinpitoa, mutta ne kuvataan myös itsenäisinä tilastoina. Tilastot kuvaavat julkisyhteisöjen tuloja ja menoja, alijäämää, varoja ja velkoja, veroja, sosiaaliturvamaksuja ja sosiaaliturvaetuuksia.

 


Päivitetty 7.2.2013

Linkkipolku

Olet sivulla: Etusivu > Tuotteet ja palvelut > Tietoa teemoittain > Kansantalouden tilinpito > Tilastotietoa

Navigointi

Tuotteet ja palvelut

Kansantalouden tilinpito

På svenska In English Tulostusversio
Hakemisto| Sivukartta| Palaute| Yhteystiedot
Förstasidan| Home
Etusivu Tilastot Tietoa tilastoista Tiedonkeruut Tuotteet ja palvelut Ajankohtaista Tilastokeskus

Haku

Tilastokeskus
Tilastokeskus PalloVaihde 029 551 1000 PalloYhteystiedot PalloTekijänoikeudet ja käyttöehdot PalloPalaute