Alueluokitukset

Tietkannan taulukkotietojen alueluokituksina ovat kunta, seutukunta, maakunta, aluehallintovirastot (AVI), elikeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) ja työssäkäyntialueet (Tk-alueet).

Poikkeuksen alueluokituksiin tekevät aluetaloustaulukot, joiden aluetiedot ovat tilastovuodelta ja pienin aluetaso on seutukunta.

Kunta-, seutukunta-, maakunta-, AVI-, ELY- ja Tk-alueluokituksien tiedot löytyvät Tilastokeskuksen Alueluokitukset -sivulta.

Kaupunki- ja seutuindikaattoreissa mukana olevat muut vanhemmat luokitukset saa näkyviin alla olevista linkeistä. Kaupunkiseuduista sekä KOKO -alueista (vuonna 2011 päättyneestä koheesio eli kilpailukykyohjelmasta) on mukana vielä niiden viimeisimmät vuoden 2011 aluejaot.

Kaupunkiseutu 2011

KOKO-alueet 2011