Tekninen tuki

Sähköposti: tietokannat@tilastokeskus.fi

Sisältötuki

Matti Aaltonen
Kaupunki- ja seutuindikaattorit
Väestö- ja elinolotilastot
Puh. 029 551 2964
Sähköposti: erityispalvelut@tilastokeskus.fi