Uutisia

04.12.2019

 • Taulukko 'Opiskelijat ' on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2019 alueluokituksilla', aihealueelle 'Koulutus'.

27.11.2019

 • Aluetaloustaulukot 'Aluetalouden indikaattorit vuosina 2000-2017 sekä  'BTV-indikaattori ajanjaksolla 2000-2017' on viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2017 alueluokituksilla' aihealueelle 'Aluetalous'. Uusimmat taulukot esitetään 2017 -alueluokituksilla.
 • Aluetaloustaulukot 'Taloustoimet ja työllisyys vuosina 2000-2017, arvot ja määrät, muutosindeksi ja prosenttiosuudet' on viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2017 alueluokituksilla' aihealueelle 'Aluetalous'. Uusimmat taulukot esitetään 2017 -alueluokituksilla
 • Tilinpito perustuu Euroopan Unionin kansantalouden tilinpitojärjestelmään EKT 2010.
 • Taulukkojen pienin aluetaso seutukunta tai työssäkäyntialue.

05.11.2019

 • Taulukko 'Tutkinnon suorittaneet koulutusasteen mukaan sekä väestön koulutustaso' on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2019 alueluokituksilla', aihealueelle 'Koulutus'.

10.10.2019

 • Taulukko 'Vuokra-, omistus- sekä asumisoikeusasunnoissa asuvien asuntokuntien osuus' on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2019 alueluokituksilla', aihealueelle 'Asuminen'.
 • Taulukko 'Taajama-aste 2005-2018' vuoden 2018 tiedoilla kansiossa 'Indikaattorit 2019 alueluokituksilla', aihealueella 'Väestö', on tuotettu uusimmalla vuoden 2018 taajamarajauksella.

03.10.2019

 • Taulukot 'Työssäkäynti kaikkiin kuntiin asuinkunnan mukaan',
 • 'Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan sekä alueella työssäkäyvät',
 • 'Alueella asuva työllinen työvoima (18+v) sekä alueella työssäkäyvät (18+v) sekä työpaikkaomavaraisuus (TOL 2008)'  sekä
 • 'Informaatiosektorin (TOL 2008) työpaikat (18+v)' on päivitetty vuoden 2017 lopullisilla työssäkäyntitiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2019 alueluokituksilla' , aihealueelle 'Työmarkkinat'.

30.09.2019

 • Uusi väestöennuste 'Väestöennuste iän ja sukupuolen mukaan 2019-2040' on viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2019 alueluokituksilla', aihealueelle 'Väestö'.

24.09.2019

 • Taulukko 'Kuntien taloustietoja 1993-2018' on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2019 alueluokituksilla',
  aihealueelle 'Kunnallistalous'.

05.07.2019

Päivitys palvelun kansioon 'Indikaattorit 2019 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Asunnottomat 1000 asukasta kohti'  on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Asuminen'.

19.06.2019

 • Taulukko 'Europarlamenttivaalit' on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2019 alueluokituksilla', aihealueelle 'Vaalit'.

18.06.2019

 • Taulukko ’Tulo- ja lähtömuutto iän mukaan’ on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety palvelun kansioon ’Indikaattorit 2019 alueluokituksilla’, aihealueelle ’Väestö’. Koko aikasarja on tuotettu uudelleen vuoden 2019 kuntaluokituksen mukaisesti, poisrajaten kunnan sisäisen muuton

11.06.2019

 • Taulukko ’Asuntojen varustetaso’  on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety palvelun kansioon ’Indikaattorit 2019 alueluokituksilla’, aihealueelle ’Asuminen’.

28.05.2019

 • Taulukko 'Poliisin tietoon tulleet rikokset' on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Rikollisuus'.

22.05.2019

 • Taulukko 'Perheet perhetyypin mukaan' on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla palvelun kansioon 'Indikaattorit 2019 alueluokituksilla' aihealueelle 'Väestö'. 

21.05.2019

Vuoden 2018 päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2019 alueluokituksilla'

 • Taulukot  'Rakennusten, asuinrakennusten ja kesämökkien lukumäärä',

 'Rakennusten kerrosala käyttötarkoituksen mukaan',
 'Asuntokanta huoneluvun mukaan',
 'Asuntokanta rakennusvuoden mukaan',
aihealueelle 'Rakentaminen'.

14.05.2019

Vuoden 2018 päivityksiä palvelun kansioon ’Indikaattorit 2019 alueluokituksilla’:

 • Taulukot  ’Asuntojen käytössäolo ja asukkaat’,
  ’Asuntokunnat asunnon pinta-alan ja henkilömäärän mukaan’,
  ’Ahtaasti asuvien osuus vähintään kahden hengen asuntokunnista’,
   
  aihealueelle  ’Asuminen’.
   
 • Taulukko  
  ’Asuntokunnat koon mukaan’  
  aihealueelle  ’Väestö’.

03.05.2019

 • Taulukko 'Eduskuntavaalit' on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2019 alueluokituksilla', aihealueelle 'Vaalit'.

29.04.2019

 • Taulukko 'Syntyneet ja kuolleet'  on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2019 alueluokituksilla', aihealueelle 'Väestö'.

26.04.2019

Päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2019 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Taajama-aste 2005-2018' on päivitetty vuoden 2018 tiedolla aihealueelle 'Väestö'. Taulukko on tuotettu vuoden 2017 taajamarajauksen mukaisesti. Vuoden 2018 tiedot tuoreimmalla 2018 taajamarajauksella saadaan syksyllä 2019.
 • Taulukko 'Väestöntiheys' on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla aihealueelle 'Väestö'.

02.04.2019

Päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2019 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Koko väestö sekä ruotsinkielinen väestö sukupuolen ja iän mukaan' on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Väestö'.
 • Taulukko 'Väestö kansalaisuuden, iän ja sukupuolen mukaan' on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Väestö'.
 • Taulukko 'Taloudellinen ja demografinen huoltosuhde' on päivitetty vuosien 2017/2018 tiedoilla ja viety aihealueille 'Tulot ja huoltosuhteet' ja 'Väestö'.

26.03.2019

Päivitys ja uusi taulukko palvelun kansiossa 'Indikaattorit 2019 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Autojen lukumäärät ja ensirekisteröinnit'  on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Liikenne'.
 • Uusi taulukko 'Autojen ensirekisteröinnit ja käyttövoima' vuoden 2018 tiedoilla on viety aihealueelle 'Liikenne'.

14.02.2019

Päivitys palvelun kansioon 'Indikaattorit 2019 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Työttömyys, työllistetyt ja työvoimakoulutus'  on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Työmarkkinat'.

14.02.2019

Päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2019 alueluokituksilla':

 • Taulukkoa 'Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto' on päivitetty vuosien 2017 ja 2016 tiedoilla aihealueella 'Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto'.

12.02.2019

Päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2019 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Taloudellinen ja demografinen huoltosuhde' on päivitetty vuosien 2017/2017 tiedoilla ja viety aihealueille 'Tulot ja huoltosuhteet' ja 'Väestö'.
 • Taulukko '18-64-vuotiaiden työllisyys- ja työttömyysasteet' on päivitetty vuoden 2017 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Työmarkkinat'.
 • Taulukko 'Oppilaitosten määrät oppilaitostyypin mukaan' on  päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Koulutus'.

08.02.2019

Päivitys palvelun kansioon 'Indikaattorit 2019 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Tulonsaajat ja tulot' on päivitetty vuoden 2017 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Tulot ja huoltosuhteet'.

08.02.2019

 • Palvelun taulukoiden aikasarjat on päivitetty vuoden 2019 alueluokitusten mukaisiksi.
 • Uusia tietoja päivitetään palveluun jatkossa pääasiassa vuoden 2019 alueluokituksilla.
 • Muutoksia Työssäkäyntialueissa:
 • Lahden tk-alueeseen (TA04) liitettiin Sysmä
 • Salon tk-alue (TA07) lakkautettiin
 • Kankaanpään tk-alueesta (TA12) poistettiin Karvia
 • Tampereen tk-alueeseen (TA14) liitettiin Ikaalinen
 • Lappeenrannan tk-alueeseen (TA15) liitettiin Imatra, Rautjärvi ja Ruokolahti
 • Savonlinnan tk-alueeseen (TA17) liitettiin Parikkala
 • Seinäjoen tk-alueeseen (TA26) liitettiin Kuortane
 • Jämsän tk-alue (TA29) perustettiin (Jämsä ja Kuhmoinen)
 • Jyväskylän tk-alueeseen (TA30) liitettiin Konnevesi ja Äänekoski
 • Äänekosken tk-alue (TA31) lakkautettiin
 • Imatran tk-alue (TA40) lakkautettiin
 • Alavuden tk-alue (TA41) lakkautettiin
 • Pietarsaaren tk-alue (TA28) lopetettiin (v.2018)
 • Keuruun tk-alue (TA32) lopetettiin (v.2018)

23.01.2019

 • Taulukkoon 'Autojen määrät, ensirekisteröinnit ja tieliikenneonnettomuudet' on päivitetty vuoden 2017 tieliikenneonnettomuustiedot ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2018 alueluokituksilla', aihealueelle 'Liikenne'.

17.12.2018

 • Taulukko 'Ennakkotiedot: Taloudellinen huoltosuhde' on  päivitetty vuoden 2017 ennakkotiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2018 alueluokituksilla' aihealueille 'Tulot ja huoltosuhteet' sekä 'Väestö'.
 • Taulukko 'Ennakkotiedot: 18-64 -v. työllisten osuus väestöstä (18-64 -v.) ja 18-64 -v. työttömien osuus työvoimasta (18-64 v.)' on päivitetty vuoden 2017 ennakkotiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2018 alueluokituksilla', aihealueelle 'Työmarkkinat'.

07.12.2018

 • Aluetaloustaulukot 'Aluetalouden indikaattorit vuosina 2000-2016' sekä  'BTV-indikaattori ajanjaksolla 2000-2016' on viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2016 alueluokituksilla' aihealueelle 'Aluetalous'. Taulukot esitetään vain 2016 -alueluokituksilla.
 • Aluetaloustaulukot 'Taloustoimet ja työllisyys vuosina 2000-2016, arvot ja määrät, muutosindeksi ja prosenttiosuudet' on viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2016 alueluokituksilla' aihealueelle 'Aluetalous'. Taulukot esitetään vain 2016 -alueluokituksilla.
 • Tilinpito perustuu Euroopan Unionin kansantalouden tilinpitojärjestelmään EKT 2010.

04.12.2018

 • Taulukot 'Valmistuneiden asuntojen määrät' ja 'Myönnetyt toimitilojen rakennusluvat sekä aloitetut ja valmistuneet toimitilat' on päivitetty vuoden 2017 tiedoilla palvelun kansioon 'Indikaattorit 2018 alueluokituksilla', aihealueelle 'Rakentaminen'.  
 • Taulukkojen tiedot ovat kaikilta tilastovuosilta uuden järjestelmän mukaisia, ks.tarkemmin Taulukkoseloste.

29.11.2018

 • Taulukko 'Opiskelijat ' on päivitetty vuoden 2017 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2018 alueluokituksilla', aihealueelle 'Koulutus'.

02.11.2018

 • Taulukko 'Tutkinnon suorittaneet koulutusasteen mukaan sekä väestön koulutustaso' on päivitetty vuoden 2017 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2018 alueluokituksilla', aihealueelle 'Koulutus'.

30.10.2018

 • Taulukko ’Tulo- ja lähtömuutto iän mukaan’ on päivitetty vuoden 2017 tiedoilla ja viety palvelun kansioon ’Indikaattorit 2018 alueluokituksilla’, aihealueelle ’Väestö’. Koko aikasarja on tuotettu uudelleen vuoden 2018 kuntaluokituksen mukaisesti, poisrajaten kunnan sisäisen muuton.

10.10.2018

 • Taulukko 'Vuokra-, omistus- sekä asumisoikeusasunnoissa asuvien asuntokuntien osuus' on päivitetty vuoden 2017 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2018 alueluokituksilla', aihealueelle 'Asuminen'.

09.10.2018

 • Taulukko 'Taajama-aste 2005-2017' vuoden 2017 tiedoilla kansiossa 'Indikaattorit 2018 alueluokituksilla', aihealueella 'Väestö', on tuotettu uusimmalla vuoden 2017 taajamarajauksella.

09.10.2018

 • Taulukko 'Kuntien taloustietoja 1993-2017' on päivitetty vuoden 2017 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2018 alueluokituksilla',
  aihealueelle 'Kunnallistalous'.

03.10.2018

 • Taulukot 'Työssäkäynti kaikkiin kuntiin asuinkunnan mukaan',
 • 'Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan sekä alueella työssäkäyvät',
 • 'Alueella asuva työllinen työvoima (18+v) sekä alueella työssäkäyvät (18+v) sekä työpaikkaomavaraisuus (TOL 2008)'  sekä
 • 'Informaatiosektorin (TOL 2008) työpaikat (18+v)' on päivitetty vuoden 2016 lopullisilla työssäkäyntitiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2018 alueluokituksilla' , aihealueelle 'Työmarkkinat'.
 •  
 • Tulo- ja lähtömuutto iän mukaan 2017 - tietojen julkistus siirtyy 30.10.

05.06.2018

Lisätty tietoja taulukkoon 'Perheet perhetyypin mukaan' palvelun kansiossa 'Indikaattorit 2018 alueluokituksilla' aihealueella 'Väestö'. Lisäyksessä otettu huomioon Avioliittolain muutokset 1.3.2017.

25.05.2018

Vuoden 2017 päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2018 alueluokituksilla'

 • Taulukot  'Rakennusten, asuinrakennusten ja kesämökkien lukumäärä',

 'Rakennusten kerrosala käyttötarkoituksen mukaan',
 'Asuntokanta huoneluvun mukaan',
 'Asuntokanta rakennusvuoden mukaan',
aihealueelle 'Rakentaminen'.

 • Taulukko  'Perheet perhetyypin mukaan' aihealueelle 'Väestö'.

17.05.2018

Vuoden 2017 päivityksiä palvelun kansioon ’Indikaattorit 2018 alueluokituksilla’:

 • Taulukot  ’Asuntojen käytössäolo ja asukkaat’,
  ’Asuntokunnat asunnon pinta-alan ja henkilömäärän mukaan’,
  ’Ahtaasti asuvien osuus vähintään kahden hengen asuntokunnista’,
   
  aihealueelle  ’Asuminen’.
   
 • Taulukko  
  ’Asuntokunnat koon mukaan’  
  aihealueelle  ’Väestö’.

08.05.2018

 • Taulukko 'Poliisin tietoon tulleet rikokset' on päivitetty vuoden 2017 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Rikollisuus'.

27.04.2018

 • Taulukko 'Syntyneet ja kuolleet'  on päivitetty vuoden 2017 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2018 alueluokituksilla', aihealueelle 'Väestö'.

17.04.2018

Päivitys palvelun kansioon 'Indikaattorit 2018 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Asunnottomat 1000 asukasta kohti'  on päivitetty vuoden 2017 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Asuminen'.

05.04.2018

Päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2018 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Taajama-aste 2005-2017' on päivitetty vuoden 2017 tiedolla aihealueelle 'Väestö'. Taulukko on tuotettu vuoden 2016 taajamarajauksen mukaisesti. Vuoden 2017 tiedot tuoreimmalla 2017 taajamarajauksella saadaan syksyllä 2018.
 • Taulukko 'Väestöntiheys' on päivitetty vuoden 2017 tiedoilla aihealueelle 'Väestö'.

04.04.2018

Päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2018 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Koko väestö sekä ruotsinkielinen väestö sukupuolen ja iän mukaan' on päivitetty vuoden 2017 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Väestö'.
 • Taulukko 'Väestö kansalaisuuden, iän ja sukupuolen mukaan' on päivitetty vuoden 2017 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Väestö'.
 • Taulukko 'Taloudellinen ja demografinen huoltosuhde' on päivitetty vuosien 2016/2017 tiedoilla ja viety aihealueille 'Tulot ja huoltosuhteet' ja 'Väestö'.

23.03.2018

Päivitys palvelun kansioon 'Indikaattorit 2018 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Autojen lukumäärät ja ensirekisteröinnit'  on päivitetty vuoden 2017 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Liikenne'.

06.03.2018

Päivitys palvelun kansioon 'Indikaattorit 2018 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto' on päivitetty vuoden 2016 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto'.

21.02.2018

Päivitys palvelun kansioon 'Indikaattorit 2018 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Työttömyys, työllistetyt ja työvoimakoulutus'  on päivitetty vuoden 2017 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Työmarkkinat'.

19.02.2018

Päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2018 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Taloudellinen ja demografinen huoltosuhde' on päivitetty vuosien 2016/2016 tiedoilla ja viety aihealueille 'Tulot ja huoltosuhteet' ja 'Väestö'.
 • Taulukko '18-64-vuotiaiden työllisyys- ja työttömyysasteet' on päivitetty vuoden 2016 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Työmarkkinat'.
 • Taulukko 'Oppilaitosten määrät oppilaitostyypin mukaan' on  päivitetty vuoden 2017 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Koulutus'.

16.02.2018

Päivitys palvelun kansioon 'Indikaattorit 2018 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Tulonsaajat ja tulot' on päivitetty vuoden 2016 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Tulot ja huoltosuhteet'.

16.02.2018

 • Palvelun taulukoiden aikasarjat on päivitetty vuoden 2018 alueluokitusten mukaisiksi.
  Muutoksia työssäkäyntialueissa.
 • Uusia tietoja päivitetään palveluun jatkossa pääasiassa vuoden 2018 alueluokituksilla.

  16.02.2018

  • Taulukko 'Presidentinvaalit' on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2018 alueluokituksilla', aihealueelle 'Vaalit'.

23.01.2018

 • Taulukkoon 'Autojen määrät, ensirekisteröinnit ja tieliikenneonnettomuudet' on päivitetty vuoden 2016 tieliikenneonnettomuustiedot ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2017 alueluokituksilla', aihealueelle 'Liikenne'.

21.12.2017

 • Taulukko 'Ennakkotiedot: Taloudellinen huoltosuhde' on  päivitetty vuoden 2016 ennakkotiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2017 alueluokituksilla' aihealueille 'Tulot ja huoltosuhteet' sekä 'Väestö'.
 • Taulukko 'Ennakkotiedot: 18-64 -v. työllisten osuus väestöstä (18-64 -v.) ja 18-64 -v. työttömien osuus työvoimasta (18-64 v.)' on päivitetty vuoden 2016 ennakkotiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2017 alueluokituksilla', aihealueelle 'Työmarkkinat'.

11.12.2017

 • Aluetaloustaulukot 'Aluetalouden indikaattorit vuosina 2000-2015' sekä  'BTV-indikaattori ajanjaksolla 2000-2015' on viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla' aihealueelle 'Aluetalous'. Taulukot esitetään vain 2015 -alueluokituksilla.
 • Aluetaloustaulukot 'Taloustoimet ja työllisyys vuosina 2000-2015, arvot ja määrät, muutosindeksi ja prosenttiosuudet' on viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla' aihealueelle 'Aluetalous'. Taulukot esitetään vain 2015 -alueluokituksilla.
 • Tilinpito perustuu Euroopan Unionin kansantalouden tilinpitojärjestelmään EKT 2010.

01.12.2017

 • Taulukko 'Opiskelijat ' on päivitetty vuoden 2016 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2017 alueluokituksilla', aihealueelle 'Koulutus'.
 • Aikasarjassa korjattu vuoden 2015 Peruskoulujen perusopetuksessa -tietoja.

27.11.2017

 • Taulukot 'Valmistuneiden asuntojen määrät' ja 'Myönnetyt toimitilojen rakennusluvat sekä aloitetut ja valmistuneet toimitilat' on päivitetty vuoden 2016 tiedoilla palvelun kansioon 'Indikaattorit 2017 alueluokituksilla', aihealueelle 'Rakentaminen'.  
 • Taulukkojen tiedot ovat kaikilta tilastovuosilta uuden järjestelmän mukaisia, ks.tarkemmin Taulukkoseloste.

08.11.2017

 • Taulukko 'Tutkinnon suorittaneet koulutusasteen mukaan sekä väestön koulutustaso' on päivitetty vuoden 2016 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2017 alueluokituksilla', aihealueelle 'Koulutus'. Huom! Uuteen 8.11. 2017 taulukkoon on lisätty uuden kansallisen koulutusluokituksen 2016 tietoja. Uutena koulutusasteena on Erikoisammattikoulutusaste. Aiempi Keskiaste korvautuu nimellä Toinen aste. Uudessa taulukossa on korjattu palvelussa 3.-8.11.2017 olleen taulukon Koulutustaso -muuttujan tietoja.

27.10.2017

 • Taulukko 'Kuntien taloustietoja 1993-2016' on päivitetty vuoden 2016 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2017 alueluokituksilla',
  aihealueelle 'Kunnallistalous'.

11.10.2017

 • Taulukko 'Vuokra-, omistus- sekä asumisoikeusasunnoissa asuvien asuntokuntien osuus' on päivitetty vuoden 2016 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2017 alueluokituksilla', aihealueelle 'Asuminen'.

04.10.2017

 • Taulukko 'Taajama-aste 2005-2016' vuoden 2016 tiedoilla kansiossa 'Indikaattorit 2017 alueluokituksilla', aihealueella 'Väestö', on tuotettu uusimmalla vuoden 2016 taajamarajauksella.

28.09.2017

 • Taulukot 'Työssäkäynti kaikkiin kuntiin asuinkunnan mukaan',
 • 'Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan sekä alueella työssäkäyvät',
 • 'Alueella asuva työllinen työvoima (18+v) sekä alueella työssäkäyvät (18+v) sekä työpaikkaomavaraisuus (TOL 2008)'  sekä
 • 'Informaatiosektorin (TOL 2008) työpaikat (18+v)' on päivitetty vuoden 2015 lopullisilla työssäkäyntitiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2017 alueluokituksilla' , aihealueelle 'Työmarkkinat'.

 

20.9.2017 Kirjautuminen uuteen PX-Web-versioon toimii taas

Uuden PX-Web-version kirjautumisongelmat on ratkaistu. Vanhassa versiossa olevat tietokanta suljetaan 25.9.2017, jolloin myös linkit siihen lakkaavat toimimasta. Muistutamme, että V-alkuiset käyttäjätunnukset on kirjoitettava isolla V-kirjaimella, jotta kirjautuminen onnistuu.

8.9.2017 Kirjautumisongelmia uudessa PX-Web-versiossa

Uudessa Px-Web-versiossa on ollut ongelmia kirjautumisen kanssa, pahoittelemme tilannetta ja korjaamme sen mahdollisimman pian! Tietokannan tiedot ovat edelleen käytettävissä vanhassa versiossa osoitteessa: http://pxweb2.stat.fi/database/Kaupunki-_ja_seutuindikaattorit/databasetree_fi.asp.

5.9.2017 Kaupunki- ja seutuindikaattorit päivittyy uuteen PX-Web-versioon

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelu löytyy 5.9.2017 lähtien uudesta osoitteesta. Muutoksen taustalla on versionvaihto uuteen PX-Web –versioon.

Versionvaihdos ei edellytä toimenpiteitä käyttäjiltä, mutta on huomioitava, että

Lisätietoja muutoksesta antaa Matti Aaltonen (matti.aaltonen@stat.fi tai erityispalvelut@stat.fi). Teknisistä muutoksista lisätietoja antaa Hans Baumgartner (hans.baumgartner@stat.fi).

22.08.2017

 • Taulukko ’Asuntojen varustetaso’  on päivitetty vuoden 2016 tiedoilla ja viety palvelun kansioon ’Indikaattorit 2017 alueluokituksilla’, aihealueelle ’Asuminen’.

22.08.2017

 • Taulukon 'Kuntien taloustietoja 1993-2015' muuttujan 'Vuosikate euroa/asukas' tietoja on korjattu tilastovuodelta 2015.  Muutos vaikuttaa lähinnä joidenkin suurempien kuntien tietoihin.

26.05.2017

Vuoden 2016 päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2017 alueluokituksilla'

 

 • Taulukot  'Asuntojen käytössäolo ja asukkaat',
  'Asuntokunnat asunnon pinta-alan ja henkilömäärän mukaan',
  'Ahtaasti asuvien osuus vähintään kahden hengen asuntokunnista',

   aihealueelle 'Asuminen'.
 • Taulukot  'Rakennusten, asuinrakennusten ja kesämökkien lukumäärä',
  'Rakennusten kerrosala käyttötarkoituksen mukaan',
  'Asuntokanta huoneluvun mukaan',
  'Asuntokanta rakennusvuoden mukaan',
                                                                                                                                                                          aihealueelle 'Rakentaminen'.
 • Taulukot  'Perheet perhetyypin mukaan' ja
  'Asuntokunnat koon mukaan',                                                                                                                                                                                aihealueelle 'Väestö'.

17.05.2017

 • Taulukko ’Tulo- ja lähtömuutto iän mukaan’ on päivitetty vuoden 2016 tiedoilla ja viety palvelun kansioon ’Indikaattorit 2017 alueluokituksilla’, aihealueelle ’Väestö’. Koko aikasarja on tuotettu uudelleen vuoden 2017 kuntaluokituksen mukaisesti, poisrajaten kunnan sisäisen muuton.

28.04.2017

 • Taulukko 'Kunnallisvaalit' on päivitetty vuoden 2017 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2017 alueluokituksilla', aihealueelle 'Vaalit'.

28.04.2017

 • Taulukko 'Syntyneet ja kuolleet'  on päivitetty vuoden 2016 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2017 alueluokituksilla', aihealueelle 'Väestö'.

05.04.2017

Päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2017 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Taajama-aste 2005-2016' on päivitetty vuoden 2016 tiedolla aihealueelle 'Väestö'. Taulukko on tuotettu vuoden 2015 taajamarajauksen mukaisesti. Vuoden 2016 tiedot tuoreimmalla 2016 taajamarajauksella saadaan syksyllä 2017.
 • Taulukko 'Väestöntiheys' on päivitetty vuoden 2016 tiedoilla aihealueelle 'Väestö'.

30.03.2017

Päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2017 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Koko väestö sekä ruotsinkielinen väestö sukupuolen ja iän mukaan' on päivitetty vuoden 2016 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Väestö'.
 • Taulukko 'Väestö kansalaisuuden, iän ja sukupuolen mukaan' on päivitetty vuoden 2016 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Väestö'.
 • Taulukko 'Taloudellinen ja demografinen huoltosuhde' on päivitetty vuosien 2015/2016 tiedoilla ja viety aihealueille 'Tulot ja huoltosuhteet' ja 'Väestö'.

28.03.2017

 • Päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2017 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Autojen lukumäärät ja ensirekisteröinnit'  on päivitetty vuoden 2016 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Liikenne'.
 • Taulukko 'Asunnottomat 1000 asukasta kohti'  on päivitetty vuoden 2016 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Asuminen'.
 • Taulukko 'Poliisin tietoon tulleet rikokset' on päivitetty vuoden 2016 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Rikollisuus'.

15.03.2017

Päivitys palvelun kansioon 'Indikaattorit 2017 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Tulonsaajat ja tulot' on päivitetty vuoden 2015 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Tulot ja huoltosuhteet'.

06.03.2017

Päivitys palvelun kansioon 'Indikaattorit 2017 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Työttömyys, työllistetyt ja työvoimakoulutus'  on päivitetty vuoden 2016 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Työmarkkinat'.

22.02.2017

Päivitys palvelun kansioon 'Indikaattorit 2017 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto' on päivitetty vuoden 2015 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto'.

21.02.2017

Päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2017 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Taloudellinen ja demografinen huoltosuhde' on päivitetty vuosien 2015/2015 tiedoilla ja viety aihealueille 'Tulot ja huoltosuhteet' ja 'Väestö'.
 • Taulukko '18-64-vuotiaiden työllisyys- ja työttömyysasteet' on päivitetty vuoden 2015 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Työmarkkinat'.
 • Taulukko 'Oppilaitosten määrät oppilaitostyypin mukaan' on  päivitetty vuoden 2016 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Koulutus'.

10.02.2017

 • Palvelun taulukoiden aikasarjat on päivitetty vuoden 2017 alueluokitusten mukaisiksi.
  Muutoksia kuntarajoissa. Kuntien lukumäärä on 311.
 • Uusia tietoja päivitetään palveluun jatkossa pääasiassa vuoden 2017 alueluokituksilla.

26.01.2017

 • Taulukkoon 'Autojen määrät, ensirekisteröinnit ja tieliikenneonnettomuudet' on päivitetty vuoden 2015 tieliikenneonnettomuustiedot ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2016 alueluokituksilla', aihealueelle 'Liikenne'.

05.01.2017

 • Taulukko 'Kuntien taloustietoja 1993-2015' on päivitetty vuoden 2015 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla',
  aihealueelle 'Kunnallistalous'.

27.12.2016

 • Aluetaloustaulukot 'Aluetalouden indikaattorit vuosina 2000-2014' sekä  'BTV-indikaattori ajanjaksolla 2000-2014' on viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2014 alueluokituksilla' aihealueelle 'Aluetalous'. Taulukot esitetään vain 2014 -alueluokituksilla.
 • Aluetaloustaulukot 'Taloustoimet ja työllisyys vuosina 2000-2014, arvot ja määrät, muutosindeksi ja prosenttiosuudet' on viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2014 alueluokituksilla' aihealueelle 'Aluetalous'. Taulukot esitetään vain 2014 -alueluokituksilla.
 • Tilinpito perustuu Euroopan Unionin kansantalouden tilinpitojärjestelmään EKT 2010.

22.12.2016

 • Taulukko 'Ennakkotiedot: Taloudellinen huoltosuhde' on  päivitetty vuoden 2015 ennakkotiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2016 alueluokituksilla' aihealueille 'Tulot ja huoltosuhteet' sekä 'Väestö'.
 • Taulukko 'Ennakkotiedot: 18-64 -v. työllisten osuus väestöstä (18-64 -v.) ja 18-64 -v. työttömien osuus työvoimasta (18-64 v.)' on päivitetty vuoden 2015 ennakkotiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2016 alueluokituksilla', aihealueelle 'Työmarkkinat'.

08.12.2016

 • Taulukko 'Opiskelijat ' on päivitetty vuoden 2015 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2016 alueluokituksilla', aihealueelle 'Koulutus'.

29.11.2016

 • Taulukot 'Valmistuneiden asuntojen määrät' ja 'Myönnetyt toimitilojen rakennusluvat sekä aloitetut ja valmistuneet toimitilat' on päivitetty uudelleen vuoden 2015 tiedoilla palvelun kansioon 'Indikaattorit 2016 alueluokituksilla', aihealueelle 'Rakentaminen'.  
 • Taulukkojen tiedot ovat kaikilta tilastovuosilta uuden järjestelmän mukaisia, ks.tarkemmin Taulukkoseloste.

04.11.2016

 • Taulukko 'Tutkinnon suorittaneet koulutusasteen mukaan sekä väestön koulutustaso' on päivitetty vuoden 2015 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2016 alueluokituksilla', aihealueelle 'Koulutus'.

24.10.2016

 • Taulukko 'Taajama-aste 2005-2015' vuoden 2015 tiedoilla kansiossa 'Indikaattorit 2016 alueluokituksilla', aihealueella 'Väestö', on tuotettu uusimmalla vuoden 2015 taajamarajauksella.
 • Taulukko 'Vuokra-, omistus- sekä asumisoikeusasunnoissa asuvien asuntokuntien osuus' on päivitetty vuoden 2015 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2016 alueluokituksilla', aihealueelle 'Asuminen'.

 

28.09.2016

 • Taulukko 'Työssäkäynti kaikkiin kuntiin asuinkunnan mukaan' on päivitetty vuoden 2014 lopullisilla työssäkäyntitiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2016 alueluokituksilla', aihealueelle 'Työmarkkinat'.

 

 • Taulukot 'Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan sekä alueella työssäkäyvät',
  'Alueella asuva työllinen työvoima (18+v) sekä alueella työssäkäyvät (18+v) sekä työpaikkaomavaraisuus (TOL 2008)'
   ja 'Informaatiosektorin (TOL 2008) työpaikat (18+v)'
  on päivitetty vuoden 2014 lopullisilla työssäkäyntitiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2016 alueluokituksilla' , aihealueelle 'Työmarkkinat'.

 

31.05.2016

Vuoden 2015 päivitys palvelun kansioon ’Indikaattorit 2016 alueluokituksilla’:

 • Taulukko  ’Perheet perhetyypin mukaan’ aihealueelle  ’Väestö’.

26.05.2016

 • Taulukot  'Rakennusten, asuinrakennusten ja kesämökkien lukumäärä', 'Rakennusten kerrosala käyttötarkoituksen mukaan', 'Asuntokanta huoneluvun mukaan' ja 'Asuntokanta rakennusvuoden mukaan' on päivitetty vuoden 2015 tiedoilla palvelun kansioon 'Indikaattorit 2016 alueluokituksilla', aihealueelle 'Rakentaminen'.

24.05.2016

Vuoden 2015 päivityksiä palvelun kansioon ’Indikaattorit 2016 alueluokituksilla’:

 • Taulukot  ’Asuntojen käytössäolo ja asukkaat’,
  ’Asuntokunnat asunnon pinta-alan ja henkilömäärän mukaan’,
  ’Ahtaasti asuvien osuus vähintään kahden hengen asuntokunnista’,
  ’Asuntojen varustetaso’  
  aihealueelle  ’Asuminen’.
   
 • Taulukko  
  ’Asuntokunnat koon mukaan’  
  aihealueelle  ’Väestö’.

17.05.2016

 • Taulukko ’Tulo- ja lähtömuutto iän mukaan’ on päivitetty vuoden 2015 tiedoilla ja viety palvelun kansioon ’Indikaattorit 2016 alueluokituksilla’, aihealueelle ’Väestö’. Koko aikasarja on tuotettu uudelleen vuoden 2016 kuntaluokituksen mukaisesti, poisrajaten kunnan sisäisen muuton.

20.04.2016

 • Taulukko 'Asunnottomat 1000 asukasta kohti'  on päivitetty vuoden 2015 tiedoilla ja viety kansioon 'Indikaattorit 2016 alueluokituksilla', aihealueelle 'Asuminen'.

14.04.2016

 • Taulukko 'Syntyneet ja kuolleet'  on päivitetty vuoden 2015 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2016 alueluokituksilla', aihealueelle 'Väestö'.

1.04.2016

Päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2016 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Koko väestö sekä ruotsinkielinen väestö sukupuolen ja iän mukaan' on päivitetty vuoden 2015 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Väestö'.
 • Taulukko 'Väestö kansalaisuuden, iän ja sukupuolen mukaan' on päivitetty vuoden 2015 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Väestö'.
 • Taulukko 'Taloudellinen ja demografinen huoltosuhde' on päivitetty vuosien 2014/2015 tiedoilla ja viety aihealueille 'Tulot ja huoltosuhteet' ja 'Väestö'.
 • Taulukko 'Taajama-aste 2005-2015' on päivitetty vuoden 2015 tiedolla aihealueelle 'Väestö'. Taulukko on tuotettu vuoden 2014 taajamarajauksen mukaisesti. Vuoden 2015 tiedot tuoreimmalla 2015 taajamarajauksella saadaan syksyllä 2016.
 • Taulukko 'Väestöntiheys' on päivitetty vuoden 2015 tiedoilla aihealueelle 'Väestö'.
 •  

24.03.2016

Päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2016 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Autojen lukumäärät ja ensirekisteröinnit'  on päivitetty vuoden 2015 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Liikenne'.

23.03.2016

Päivitys palvelun kansioon 'Indikaattorit 2016 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Työttömyys, työllistetyt ja työvoimakoulutus'  on päivitetty vuoden 2015 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Työmarkkinat'.

22.03.2016

Päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2016 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Poliisin tietoon tulleet rikokset' on päivitetty vuoden 2015 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Rikollisuus'.

22.02.2016

Päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2016 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Taloudellinen ja demografinen huoltosuhde' on päivitetty vuosien 2014/2014 tiedoilla ja viety aihealueille 'Tulot ja huoltosuhteet' ja 'Väestö'.
 • Taulukko '18-64-vuotiaiden työllisyys- ja työttömyysasteet' on päivitetty vuoden 2014 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Työmarkkinat'.

12.02.2016

 • Taulukko 'Oppilaitosten määrät oppilaitostyypin mukaan' on  päivitetty vuoden 2015 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2016 alueluokituksilla', aihealueelle 'Koulutus'.

02.02.2016

Päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2016 alueluokituksilla':

 • Taulukot 'Kuntien sosiaalitoimen eräitä tietoja' sekä  'Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto' on päivitetty vuoden 2014 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto'.

26.01.2016

 • Palvelun taulukoiden aikasarjat on päivitetty vuoden 2016 alueluokitusten mukaisiksi.
  Muutoksia kuntarajoissa. Kuntien lukumäärä on 313. Vaalan kunta siirtyy Oulunkaaren seutukuntaan.
 • Uusia tietoja päivitetään palveluun jatkossa pääasiassa vuoden 2016 alueluokituksilla.
 • Taulukko 'Tulonsaajat ja tulot' on päivitetty vuoden 2014 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2016 alueluokituksilla', aihealueelle 'Tulot ja huoltosuhteet'.

30.12.2015

 • Taulukot  'Rakennusten, asuinrakennusten ja kesämökkien lukumäärä', 'Rakennusten kerrosala käyttötarkoituksen mukaan', 'Asuntokanta huoneluvun mukaan' ja 'Asuntokanta rakennusvuoden mukaan' on päivitetty uudelleen vuoden 2014 tiedoilla palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla', aihealueelle 'Rakentaminen'.

22.12.2015

 • Taulukot 'Valmistuneiden asuntojen määrät' ja 'Myönnetyt toimitilojen rakennusluvat sekä aloitetut ja valmistuneet toimitilat' on päivitetty uudelleen vuoden 2014 tiedoilla palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla', aihealueelle 'Rakentaminen'.  
 • Taulukkojen tiedot ovat kaikilta tilastovuosilta uuden järjestelmän mukaisia, ks.tarkemmin Taulukkoseloste.

17.12.2015

 • Taulukkoon 'Autojen määrät, ensirekisteröinnit ja tieliikenneonnettomuudet' on päivitetty vuoden 2014 tieliikenneonnettomuustiedot ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla', aihealueelle 'Liikenne'.

16.12.2015

 • Taulukko 'Opiskelijat ' on päivitetty vuoden 2014 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla', aihealueelle 'Koulutus'. Taulukon päivitystä on aikaistettu.

14.12.2015

 • Aluetaloustaulukot 'Aluetalouden indikaattorit vuosina 2000-2013' sekä  'BTV-indikaattori ajanjaksolla 2000-2013' on viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2013 alueluokituksilla' aihealueelle 'Aluetalous'. Taulukot esitetään vain 2013 -alueluokituksilla.
 • Aluetaloustaulukot 'Taloustoimet ja työllisyys vuosina 2000-2013, arvot ja määrät, muutosindeksi ja prosenttiosuudet' on viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2013 alueluokituksilla' aihealueelle 'Aluetalous'. Taulukot esitetään vain 2013 -alueluokituksilla.
 • Tilinpito perustuu Euroopan Unionin kansantalouden tilinpitojärjestelmään EKT 2010.

11.12.2015

 • Taulukko 'Ennakkotiedot: Taloudellinen huoltosuhde' on  päivitetty vuoden 2014 ennakkotiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla'
  aihealueille 'Tulot ja huoltosuhteet' sekä 'Väestö'.
 • Taulukko 'Ennakkotiedot: 18-64 -v. työllisten osuus väestöstä (18-64 -v.) ja 18-64 -v. työttömien osuus työvoimasta (18-64 v.)' on päivitetty vuoden 2014 ennakkotiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla', aihealueelle 'Työmarkkinat'.

20.11.2015

 • Taulukko 'Kuntien taloustietoja 1993-2014' on päivitetty vuoden 2014 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla',
  aihealueelle 'Kunnallistalous'.

05.11.2015

 • Taulukko 'Tutkinnon suorittaneet koulutusasteen mukaan sekä väestön koulutustaso' on päivitetty vuoden 2014 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla', aihealueelle 'Koulutus'.

30.10.2015

 • Uusi väestöennuste 'Väestöennuste iän ja sukupuolen mukaan 2015-2040' on viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla', aihealueelle 'Väestö'.

15.10.2015

 • Taulukko 'Vuokra-, omistus- sekä asumisoikeusasunnoissa asuvien asuntokuntien osuus' on päivitetty vuoden 2014 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla', aihealueelle 'Asuminen'.

14.10.2015

 • Uusi taulukko 'Työssäkäynti kaikkiin kuntiin asuinkunnan mukaan' sisältää työssäkäynnin aikasarjan vuosilta 2005-2013. Taulukko on viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla', aihealueelle 'Työmarkkinat'. Taulukosta saadaan kunnan sisäinen työssäkäynti ja pendelöinti kaikkiin muihin kuntiin. Työssäkäyntialueen laajuuden voi valita Alueluokitus -muuttujasta. Taulukon työmatkaliikenteen tulosuuntaa voi käyttää luonnollisesti myös tarkasteluun, mistä kaikista asuinkunnista eri alueille työmatkaliikennettä on tapahtunut. 

09.10.2015

 • Taulukkoa ’Ahtaasti asuvien osuus vähintään kahden hengen asuntokunnista’ on täydennetty asumisväljyyttä kuvaavilla muuttujilla palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla', aihealueelle 'Asuminen'.

02.10.2015

 • Taulukot 'Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan sekä alueella työssäkäyvät',
  'Alueella asuva työllinen työvoima (18+v) sekä alueella työssäkäyvät (18+v) sekä työpaikkaomavaraisuus (TOL 2008)'
   ja 'Informaatiosektorin (TOL 2008) työpaikat (18+v)'
  on päivitetty vuoden 2013 lopullisilla työssäkäyntitiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla' , aihealueelle 'Työmarkkinat'.

01.10.2015

 • Taulukko 'Taajama-aste 2005-2014' vuoden 2014 tiedoilla kansiossa 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla', aihealueella 'Väestö', on tuotettu uusimmalla vuoden 2014 taajamarajauksella.

21.8.2015

 • Taulukot 'Valmistuneiden asuntojen määrät' ja 'Myönnetyt toimitilojen rakennusluvat sekä aloitetut ja valmistuneet toimitilat' on päivitetty vuoden 2014 tiedoilla palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla', aihealueelle 'Rakentaminen'.  Järjestelmämuutoksia, ks. Taulukkoseloste.

04.06.2015

 • Taulukko ’Tulo- ja lähtömuutto iän mukaan’ on päivitetty vuoden 2014 tiedoilla ja viety palvelun kansioon ’Indikaattorit 2015 alueluokituksilla’, aihealueelle ’Väestö’. Koko aikasarja on tuotettu uudelleen vuoden 2015 kuntaluokituksen mukaisesti, poisrajaten kunnan sisäisen muuton. Taulukkoon laskettu uusia muuttujia.

29.05.2015

Vuoden 2014 päivityksiä palvelun kansioon ’Indikaattorit 2015 alueluokituksilla’:

 • Taulukot  ’Asuntojen käytössäolo ja asukkaat’,
  ’Asuntokunnat asunnon pinta-alan ja henkilömäärän mukaan’,
  ’Ahtaasti asuvien osuus vähintään kahden hengen asuntokunnista’,
  ’Asuntojen varustetaso’  
  aihealueelle  ’Asuminen’.
   
 • Taulukot  ’Perheet perhetyypin mukaan’,
  ’Asuntokunnat koon mukaan’  
  aihealueelle  ’Väestö’.

06.05.2015

 • Taulukko 'Eduskuntavaalit' on päivitetty vuoden 2015 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla', aihealueelle 'Vaalit'.

22.04.2015

 • Taulukko 'Syntyneet ja kuolleet'  on päivitetty vuoden 2014 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla', aihealueelle 'Väestö'.

14.04.2015

 • Taulukko 'Kirjastot, lainat ja lainaajat' on päivitetty vuoden 2014 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla', aihealueelle 'Kulttuuri ja vapaa-aika'.
 • Taulukko 'Asunnottomat 1000 asukasta kohti'  on päivitetty vuoden 2014 tiedoilla ja viety kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla', aihealueelle 'Asuminen'.

10.04.2015

Päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla':

 • Taulukot 'Koko väestö sekä ruotsinkielinen väestö sukupuolen ja iän mukaan' ja 'Väestö kansalaisuuden, iän ja sukupuolen mukaan' on päivitetty vuoden 2014 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Väestö'.

31.03.2015

Päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Autojen lukumäärät ja ensirekisteröinnit'  on päivitetty vuoden 2014 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Liikenne'.
 • Taulukko 'Poliisin tietoon tulleet rikokset' on päivitetty vuoden 2014 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Rikollisuus'.
 • Taulukko 'Taajama-aste 2005-2014' on päivitetty vuoden 2014 tiedolla aihealueelle 'Väestö'. Taulukko on tuotettu vuoden 2013 taajamarajauksen mukaisesti. Vuoden 2014 tiedot tuoreimmalla 2014 taajamarajauksella saadaan syksyllä 2015.
 • Taulukko 'Väestöntiheys' on päivitetty vuoden 2014 tiedoilla aihealueelle 'Väestö'.
 • Taulukko 'Taloudellinen ja demografinen huoltosuhde' on päivitetty vuosien 2013/2014 tiedoilla ja viety aihealueille 'Tulot ja huoltosuhteet' ja 'Väestö'.

13.03.2015

Päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Taloudellinen ja demografinen huoltosuhde' on päivitetty vuosien 2013/2013 tiedoilla ja viety aihealueille 'Tulot ja huoltosuhteet' ja 'Väestö'.
 • Taulukko '18-64-vuotiaiden työllisyys- ja työttömyysasteet' on päivitetty vuoden 2013 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Työmarkkinat'.

02.03.2015

Päivitys palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Työttömyys, työllistetyt ja työvoimakoulutus'  on päivitetty vuoden 2014 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Työmarkkinat'.

19.02.2015

Päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla':

 • Taulukot 'Kuntien sosiaalitoimen eräitä tietoja' sekä  'Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto' on päivitetty vuoden 2013 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto'.

17.02.2015

 • Taulukko 'Opiskelijat ' on päivitetty vuoden 2013 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla', aihealueelle 'Koulutus'.

12.02.2015

 • Taulukko 'Oppilaitosten määrät oppilaitostyypin mukaan' on  päivitetty vuoden 2014 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla', aihealueelle 'Koulutus'.

28.01.2015

 • Taulukko 'Tulonsaajat ja tulot' on päivitetty vuoden 2013 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2015 alueluokituksilla', aihealueelle 'Tulot ja huoltosuhteet'.

26.01.2015

 • Palvelun taulukoiden aikasarjat on päivitetty vuoden 2015 alueluokitusten mukaisiksi.
  Muutoksia kunta- ja seutukuntarajoissa.
  Uusia tietoja päivitetään palveluun jatkossa pääasiassa vuoden 2015 alueluokituksilla.

16.01.2015

 • Aluetaloustaulukot 'Aluetalouden indikaattorit vuosina 2000-2012' sekä  'BTV-indikaattori ajanjaksolla 2000-2012' on viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2012 alueluokituksilla' aihealueelle 'Aluetalous'. Taulukot esitetään vain 2012 -alueluokituksilla.
 • Aluetaloustaulukot 'Taloustoimet ja työllisyys vuosina 2000-2012, arvot ja määrät, muutosindeksi ja prosenttiosuudet' on viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2012 alueluokituksilla' aihealueelle 'Aluetalous'. Taulukot esitetään vain 2012 -alueluokituksilla.
 • Huom. Käytössä on Euroopan Unionin uusi kansantalouden tilinpitojärjestelmä EKT 2010. Aiemmat aikasarjat eivät ole vertailukelpoisia uusien kanssa. Ks. Alaviite ja Taulukkoseloste.

17.12.2014

 • Taulukko 'Ennakkotiedot: Taloudellinen huoltosuhde' on  päivitetty vuoden 2013 ennakkotiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2014 alueluokituksilla'
  aihealueille 'Tulot ja huoltosuhteet' sekä 'Väestö'.
 • Taulukko 'Ennakkotiedot: 18-64 -v. työllisten osuus väestöstä (18-64 -v.) ja 18-64 -v. työttömien osuus työvoimasta (18-64 v.)' on päivitetty vuoden 2013 ennakkotiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2014 alueluokituksilla', aihealueelle 'Työmarkkinat'.

13.11.2014

 • Taulukko 'Tutkinnon suorittaneet koulutusasteen mukaan sekä väestön koulutustaso' on päivitetty vuoden 2013 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2014 alueluokituksilla', aihealueelle 'Koulutus'.

10.11.2014

 • Taulukko 'Kuntien taloustietoja 1993-2013' on päivitetty vuoden 2013 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2014 alueluokituksilla',
  aihealueelle 'Kunnallistalous'.

17.10.2014

 • Taulukko 'Vuokra-, omistus- sekä asumisoikeusasunnoissa asuvien asuntokuntien osuus' on päivitetty vuoden 2013 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2014 alueluokituksilla', aihealueelle 'Asuminen'.

10.10.2014

 • Taulukot 'Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan sekä alueella työssäkäyvät',
  'Alueella asuva työllinen työvoima (18+v) sekä alueella työssäkäyvät (18+v) sekä työpaikkaomavaraisuus (TOL 2008)',
  ja
  'Informaatiosektorin (TOL 2008) työpaikat (18+v)'
  on päivitetty vuoden 2012 lopullisilla työssäkäyntitiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2014 alueluokituksilla' , aihealueelle 'Työmarkkinat'.

02.10.2014

 • Taulukko 'Taajama-aste 2005-2013' vuoden 2013 tiedoilla kansiossa 'Indikaattorit 2014 alueluokituksilla', aihealueella 'Väestö', on tuotettu uusimmalla vuoden 2013 taajamarajauksella.

26.06.2014

 • Taulukkoon 'Autojen määrät, ensirekisteröinnit ja tieliikenneonnettomuudet' on päivitetty vuoden 2013 tieliikenneonnettomuustiedot ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2014 alueluokituksilla', aihealueelle 'Liikenne'.

12.06.2014

 • Taulukko 'Europarlamenttivaalit' on päivitetty vuoden 2014 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2014 alueluokituksilla', aihealueelle 'Vaalit'.

10.06.2014

 • Taulukot 'Valmistuneiden asuntojen määrät' ja 'Myönnetyt toimitilojen rakennusluvat sekä aloitetut ja valmistuneet toimitilat' on päivitetty vuoden 2013 tiedoilla palvelun kansioon 'Indikaattorit 2014 alueluokituksilla', aihealueelle 'Rakentaminen'.

26.05.2014

Vuoden 2013 päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2014 alueluokituksilla':

 • Taulukot  'Asuntojen käytössäolo ja asukkaat',
  'Asuntokunnat asunnon pinta-alan ja henkilömäärän mukaan',
  'Ahtaasti asuvien osuus vähintään kahden hengen asuntokunnista',
  'Asuntojen varustetaso'
  aihealueelle 'Asuminen'.
 • Taulukot  'Rakennusten, asuinrakennusten ja kesämökkien lukumäärä',
  'Rakennusten kerrosala käyttötarkoituksen mukaan',
  'Asuntokanta huoneluvun mukaan',
  'Asuntokanta rakennusvuoden mukaan'
  aihealueelle 'Rakentaminen'.
 • Taulukot  'Perheet perhetyypin mukaan',
  'Asuntokunnat koon mukaan'
  aihealueelle 'Väestö'.

05.05.2014

 • Taulukko 'Tulo- ja lähtömuutto iän mukaan' on päivitetty vuoden 2013 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2014 alueluokituksilla', aihealueelle 'Väestö'. Koko aikasarja on tuotettu uudelleen vuoden 2014 kuntaluokituksen mukaisesti, poisrajaten kunnan sisäisen muuton.

14.04.2014

 • Taulukko 'Kirjastot, lainat ja lainaajat' on päivitetty vuoden 2013 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2014 alueluokituksilla', aihealueelle 'Kulttuuri ja vapaa-aika'.

08.04.2014

 • Taulukko 'Syntyneet ja kuolleet'  on päivitetty vuoden 2013 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2014 alueluokituksilla', aihealueelle 'Väestö'.

07.04.2014

Päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2014 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Asunnottomat 1000 asukasta kohti'  on päivitetty vuoden 2013 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Asuminen'.
 • Taulukko 'Poliisin tietoon tulleet rikokset' on päivitetty vuoden 2013 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Rikollisuus'.
 • Taulukko 'Taajama-aste 2005-2013' on päivitetty vuoden 2013 tiedolla aihealueelle 'Väestö'. Taulukko on tuotettu vuoden 2012 taajamarajauksen mukaisesti. Vuoden 2013 tiedot tuoreimmalla 2013 taajamarajauksella saadaan syksyllä 2014.

04.04.2014

Päivitys palvelun kansioon 'Indikaattorit 2014 alueluokituksilla':

 • Taulukkoon 'Taloudellinen ja demografinen huoltosuhde' on päivitetty vuoden 2012 lopulliset tiedot taloudellisesta huoltosuhteesta ja viety aihealueille 'Väestö' sekä 'Tulot ja huoltosuhteet'.

24.03.2014

Päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2014 alueluokituksilla':

 • Taulukot 'Koko väestö sekä ruotsinkielinen väestö sukupuolen ja iän mukaan' , 'Väestö kansalaisuuden, iän ja sukupuolen mukaan' ja 'Väestöntiheys', on päivitetty vuoden 2013 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Väestö'.
 • Taulukko 'Taloudellinen ja demografinen huoltosuhde' on päivitetty vuosien 2011/2013 tiedoilla ja viety aihealueille 'Tulot ja huoltosuhteet' ja 'Väestö'.
 • Taulukko '18-64-vuotiaiden työllisyys- ja työttömyysasteet' on päivitetty vuoden 2012 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Työmarkkinat'.
 • Taulukko 'Autojen lukumäärät ja ensirekisteröinnit' on päivitetty vuoden 2013 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Liikenne'. Tieliikenneonnettomuustiedot 2013 päivitetään taulukkoon kesäkuussa 2014.

19.03.2014

 • Taulukkoa 'Kunnallisvaalit' on korjattu 19.03.2014. Kunnallisvaaleista 2012 tehtiin useita valituksia hallinto-oikeuksiin ja vaalien tuloksia on muutettu hallinto-oikeuksien päätöksillä (lisäksi on korjattu lähtöaineistossa olleita virheitä). Korjaukset on viety palvelussa kansioihin 'Indikaattorit 2012 alueluokituksilla', 'Indikaattorit 2013 alueluokituksilla' ja 'Indikaattorit 2014 alueluokituksilla' aihealueelle 'Vaalit'.

12.03.2014

Päivityksiä palvelun kansioon 'Indikaattorit 2014 alueluokituksilla':

 • Taulukko 'Työttömyys, työllistetyt ja työvoimakoulutus'  on päivitetty vuoden 2013 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Työmarkkinat'. Lakimuutos ks. tarkemmin Taulukkoseloste.
 • Taulukot 'Kuntien sosiaalitoimen eräitä tietoja' sekä  'Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto' on päivitetty vuoden 2012 tiedoilla ja viety aihealueelle 'Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto'.

14.02.2014

 • Taulukko 'Oppilaitosten määrät oppilaitostyypin mukaan' on  päivitetty vuoden 2013 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2014 alueluokituksilla', aihealueelle 'Koulutus'.

06.02.2014

 • Taulukko 'Tulonsaajat ja tulot' on päivitetty vuoden 2012 tiedoilla ja viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2014 alueluokituksilla', aihealueelle 'Tulot ja huoltosuhteet'.

06.02.2014

 • Palvelun taulukoiden aikasarjat on päivitetty vuoden 2014 alueluokitusten mukaisiksi.
  Kunta-, seutukunta-, maakuntarajoissa ei muutoksia vuonna 2014.
  Uusia tietoja päivitetään palveluun jatkossa pääasiassa vuoden 2014 alueluokituksilla.

13.01.2014

 • Aluetaloustaulukot 'Aluetalouden indikaattorit vuosina 2000-2011' sekä  'BTV-indikaattori ajanjaksolla 2000-2011' on viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2011 alueluokituksilla' aihealueelle 'Aluetalous'. Taulukot esitetään vain 2011 -alueluokituksilla.
 • Aluetaloustaulukot 'Taloustoimet ja työllisyys vuosina 2000-2011, arvot ja määrät, muutosindeksi ja prosenttiosuudet' on viety palvelun kansioon 'Indikaattorit 2011 alueluokituksilla' aihealueelle 'Aluetalous'. Taulukot esitetään vain 2011 -alueluokituksilla.

Päivitetty 4.12.2019