Kotimaisia tilastotietokantoja aiheittain

Yleistilastot

Tilastokeskus
StatFin-tilastotietokanta
Tilastokeskuksen veloitukseton tilastotietokanta kattaa tilastot 25 aihealueelta asumisesta yrityksiin. Veloituksettomat tietokannat sisältävät runsaasti keskeistä perustietoa. Vapaasti verkossa
Tilastokeskus
Maksulliset tilastotietokannat
Maksulliset tietokannat sisältävät pidempiä yhtenäisiä aikasarjoja, analyyttisiä indikaattoripalveluita sekä yksittäisten aihealueiden yksityiskohtaisimmista tiedoista toimitettuja syventäviä. Tietokannat käytössä Tilastokirjastossa
Helsingin kaupungin tietokeskus
Helsingin seudun aluesarjat
Helsingin seudun aluesarjat sisältää Helsinki-tilastoja peruspiireittäin ja osa-alueittain, seudun 12 kuntaa käsittävän Seututilasto-osan sekä Pohjoismaiden suurkaupungeista ja kaupunkiseuduista koostuvan NORDSTAT -tietokannan. Vapaasti verkossa

Asuminen, sosiaaliturva, terveys,

Sisäasiainministeriö
Pelastustoimen online-tilastot
Pronto
Pelastustoimen tehtävien lukumäärät kuluvana, edeltävänä ja aikaisempina vuosina. Toimintavalmiusajat kuluvana ja edeltävänä vuonna. Vapaasti verkossa
Ympäristöministeriö
Asuntojen.hintatiedot.fi
Hinta- ja laatutietoja toteutuneista asuntokaupoista. Tietoja palveluun toimittavat Kiinteistömaailma Oy, OP-Kiinteistökeskus, Huoneistokeskus Oy ja SKV Kiinteistönvälitys Oy. Vapaasti verkossa
Kansaneläkelaitos, KELA
Tilastotietokanta Kelasto
Kelan hoitama sosiaaliturva aiheittain ja etuuksittain. Aiheita ovat: asevelvolliset, asumisen tuet, eläkeläiset, kuntoutus, lapsiperheet, opiskelijat, sairastaminen, työttömät ja vammaistuet. Vapaasti verkossa
Ympäristöministeriö
Asuntojenvuokrat.fi
Asuntojenvuokrat.fi on ympäristöministeriön ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tarjoama internethakupalvelu yksityishenkilöille. Palvelu tarjoaa hinta- ja laatutietoa Helsingin, Espoon ja Vantaan uusista vapaarahoitteisista vuokrasopimuksista. Vapaasti verkossa.
Eläketurvakeskus,
Tilastotietokanta
Eläketurvakeskuksen tilastotietokantaan on koottu tilastoaineistoa aiheista työeläkkeiden rahoitus ja kustannustenjako, eläkkeensaajat, eläkkeelle siirtyneet, eläkemeno.
Vapaasti verkossa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
SOTKAnet
SOTKAnet sisältää kattavasti tilastotietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Palveluun on lisäksi koottu keskeisiä Euroopan maiden tasolla saatavia väestö- ja terveystietoja. Vapaasti verkossa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
Sydän- ja verisuonitautirekisterin tilastotietokanta
Kuolinsyyrekisterin, sairaaloiden hoitoilmoitusrekisterin ja lääkekorvausrekisterin sydän- ja verisuonitauteja koskevista osista muodostettu yhdistelmärekisteri. Vapaasti verkossa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
Tartuntautirekisterin tilastotietokanta
THL:n tartuntatautirekisterin tietokanta sisältää yksityiskohtaisia tartuntatautien tilastoja. Sydän- ja verisuonitautien tilastotietokanta sisältää sepelvaltimotaudin ja aivohalvauksien taulukot. Vapaasti verkossa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
Terveytemme.fi
Terveytemme.fi -sivusto tarjoaa tilasto- ja seurantatietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista alueittain ja väestöryhmittäin. Saatavana mm. THL:n sairastavuusindeksi. Vapaasti verkossa

Koulutus ja kulttuuri

Opetus- ja kulttuuriministeriö
KOTA-tietokanta
Opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämä KOTA-online -palvelu tarjoaa yliopisto- ja koulutusalakohtaisia tilastotietoja vuodesta 1981-2009. Katso tiedot vuodesta 2010 alkaen => Opetushallinnon raportointijärjestelmä Vipunen Vapaasti verkossa
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus,
Vipunen - raportointipalvelu
Tilasto- ja indikaattoritietoa koulutuksen eri sektoreilta, esiopetuksesta tutkimukseen. Vipusen alkumetreillä tietoja löytyy ainoastaan korkeakoulutuksesta: tutkinto- ja opiskelijatietoa sekä julkaisutietoa yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Vapaasti verkossa
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Suomen yleisten kirjastojen tilastot
Suomen yleisten kirjastojen kokoelma- ja toimintakulutilastot. Tilastotietojen perusyksikkö on kunnan tai kuntien yhteinen kirjastolaitos. Tilastot vuodesta 1999. Vapaasti verkossa
Opetushallitus
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
Opetushallituksen rahoitusjärjestelmän kustannus-, yksikköhinta-, rahoitus- ja tilastointipäivien opiskelijamääriä koskevat raportit. Raportteja voi valita joko valmiista raporttiluetteloista tai tekemällä raporttien oman valinnan kautta oman raporttiluettelon. Vapaasti verkossa
Kansalliskirjasto
Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta
Tieteellisten kirjastojen tilastotietokantaan kerätään Suomen tieteellisten kirjastojen vuosittaiset tilastot kansanvälisen kirjastotilastostandardin ISO 2789 mukaisesti. Vapaasti verkossa
Museovirasto
Museotilasto.fi
Museoviraston kokoamia tilastotietoja ammatillisesti hoidettujen museoiden taloudesta, henkilökunnasta ja toiminnasta. Tietokannasta haetaan tilastoja aluettain (kunta, maakunta, lääni) tai museokohtaisesti. Vapaasti verkossa

Maa-, metsä- ja kalatalous

METLA
MetINFO - metsätietopalvelut
MetINFO tarjoaa mm. ajantasaista tietoa metsistä, metsien tilasta ja metsätilastoista ja tiiviitä tietopaketteja eri aihepiireistä. Metinfoon kuuluu kaikille avoimia ja maksullisia palveluita. Kaikkiin palveluihin voi tutustua ilmaiseksi.
Vapaasti verkossa / maksullinen palvelu
RKTL
Tilastotietokanta
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuottamia tilastoja. Aihealueita ovat merialueen ja sisävesien ammattikalastus, vesiviljely, kalanjalostus, tuottajahinnat, kalan ulkomaankauppa, kalan kulutus ja kalatalousyritysten tilinpäätöstilastot. Lisäksi tilastotietoa vapaa-ajankalastuksesta ja metsästyksestä. Vapaasti verkossa
Tike
Tilastolaari
Tilastolaarissa esitellään Tiken tilastotietoja taulukoina ja kuvioina. Vapaasti verkossa

Liikenne ja matkailu

Visit Finland (Finpro ry)
Tilastopalvelu Rudolf
Tilastokeskuksen julkaisemat majoitustilastot (yöpymiset ja saapuneet) sekä matkailutilinpidon tilastot: matkailijoiden menot, kulutus, kotimainen matkailutarjonta ja -kysyntä. Vapaasti verkossa
Trafi
Ajoneuvotilastot
Henkilöautojen ja ajoneuvojen ensirekisteröinnit alueittain alkaen vuodesta 2001. Liikennekäytössä olevat henkilöautot ja ajoneuvot alueittain: merkit ja käyttövoima. Vapaasti verkossa

 

Ulkomaankauppa

Tulli
ULJAS, ulkomaankaupan tilastojen internetpalvelu
ULJAS on palvelu, josta käyttäjä voi poimia maittaisia tuonti- ja vientitilastoja. Palvelussa on kolme tavaraluokitusta: CN-luokitus, SITC-luokitus ja CPA-luokitus. Ulkomaankauppatiedot ovat saatavissa palvelusta heti, kun ne ovat julkisia.
Vapaasti verkossa

 

Julkinen talous

Kuntaliitto
Tilastot ja tilastotietopankit
Tilastotietoa kunnista, seutukunnista, maakunnista ja muilta alueilta, mm. yleis- ja taloustilastoja, vertailutietopankki, kunta-alan palkat ja henkilöstö. Vapaasti verkossa
Suomen Pankki
Suomen Pankin tilastot
Euroopan keskuspankin tilastovaatimusten mukaiset Suomea koskevat tiedot euroalueen rahalaitostilastoihin ja muihin rahoitus- ja maksutasetilastoihin sekä vastaavat kansalliset tilastot. Osa Tilastot-osion tiedoista julkaistaan käyttäjän muunneltavissa olevina kuvioina ja taulukoina. Vapaasti verkossa
Ulkoministeriö
Suomen kehitysyhteistyön tilastot
Suomen kehitysyhteistyön tilastoja Suomen julkisesta kehitysyhteistyöstä alkaen vuodesta 2006. Tilastotietokannassa on tietoja kehitysyhteistyön toteutuneista maksatuksista, myönnöistä ja suunnitelluista määrärahoista Vapaasti verkossa
Valtiokonttori
Tilastokanta
Tilastotietoa valtion varainhallinnasta: valtionvelka, lainanotto ja riskienhallinta. Px-web -sovellus. Vapaasti verkossa

 

Yritykset

Finpro
Finnish Exporters viejätietokanta
Finnish Exporters -viejätietokanta on ulkomaisille ostajille suunnattu työkalu uusien liikeyhteyksien löytämiseen Suomesta. Yrityshaku NACE- ja HS-koodien mukaan. Vapaasti verkossa
Patentti- ja rekisterihallitus
YTJ -tietopalvelu
PRH:n ja verohallinnon yhteinen yritystietojärjestelmä, jossa voi hakea tietoa yrityksistä, joilla on Y-tunnus. Vapaasti verkossa
Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM
Toimiala Online
Toimiala Online on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä tietojärjestelmä, joka tarjoaa ajantasaista tilastoaineistoa yritystoiminnan ja talouden kehityksestä. Osittain vapaasti verkossa. Käyttäjä-tunnus ja salasana saatavana aloitussivulla

 


Päivitetty 24.3.2015

Jaa