Lehdet

Aikakaus- ja sanomalehdet

Tilastokirjastoon tulee koti- ja ulkomaisia aikakauslehtiä. Lehtiä on erityisesti tilasto-, väestö-, kansantalous- ja yhteiskuntatieteiden aloilta. Ajantasaiset tiedot lehdistä löytyvät Tilastokirjaston Tilda-tietokannasta.

Elektroniset lehdet ovat luettavissa ELLI-ekirjasto -palvelun kautta. ELLI-palvelua voi käyttää Tilastokeskuksen työasemilla ja Tilastokirjaston asiakaspäätteillä. Tilastokirjastossa (Tilastokeskuksessa) on käytössä myös PressDisplay - ja ePress -sanomalehtipalvelut.

Painettuna tulevien aikakauslehtien uusimmat vuosikerrat löytyvät kirjaston lehtihyllyiltä, vanhemmat vuosikerrat säilytetään varastossa, josta ne haetaan pyydettäessä. Sanomalehdistä painettuna tulevat Helsingin Sanomat, Kauppalehti ja Keski-Suomalainen. Painettuja lehtiä ei lainata kirjaston ulkopuolelle, mutta niitä voi lukea ja kopioida kirjaston tiloissa.

Artikkelit

Tilda-tietokantaan on tallennettu viitetiedot Tilastokeskuksen julkaisemien aikakauslehtien artikkeleista vuodesta 1990 alkaen. Osa artikkeleista on vapaasti saatavilla myös elektronisessa muodossa. Artikkelit on asiasanoitettu Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) mukaan.

Artikkelit viitetietokannoissa

  • Arto, kotimaisten artikkeleiden viitetietokanta, johon rekisteröidään artikkelit kattavasti n. 700 jatkuvasti ilmestyvästä aikakauslehdestä, myös Tilastokeskuksen aikakauslehtien ja kokoomajulkaisujen artikkelit.

 


Päivitetty 28.6.2012

Jaa