Tidskrifter

Tidskrifter

Statistikbiblioteket får inhemska och utländska tidskrifter. Det finns tidskrifter speciellt inom statistikvetenskaper, demografi, nationalekonomi och samhällsekonomi. Aktuella uppgifter om de tryckta tidskrifterna finns i Statistikbibliotekets databas Tilda.

Nättidskrifter prenumererats genom tjänsten ELLI (användargränssnitt på finska), PressDisplay och ePress -elektroniska tidningstjänster finns tillgänlig i biblioteket och i Statistikcentralens lokanät.

De senaste årgångarna för tidskrifterna finns på bibliotekets tidningshyllor, de äldre årgångarna finns på lager och de hämtas på begäran. Tidskrifter kan inte föras utanför biblioteket, men man kan läsa och kopiera dem på biblioteket.

 

Artiklar

I databasen Tilda har man fr.o.m. år 1980 sparat artiklar i de tidskrifter som Statistikcentralen publicerat

Referensorden för artiklar finns enligt Allmän tesaurus på svenska (Allärs).


Senast uppdaterad 28.6.2012

Dela