Bibliotekets tjänster

Statistikbiblioteket är ett centrum för statistisk information och öppet för alla. I bibliotekets lokaliteter står samlingarna till kundernas förfogande, i både tryckt och elektronisk form. Det är också möjligt att bekanta sig med arkivmaterialet i bibliotekets läsesal.

Bibliotekets mångsidiga tjänster, låne-, fjärrlåne-, kopierings-, rådgivnings- och informationstjänster är tillgängliga för alla kunder. Kunden förbinder sig att följa bibliotekets låneregler.

Informationstjänst
Statistikbibliotekets sakkunniga ger råd om sökning och användning av material i Statistikbiblioteket och i servicestället för statistik (Kajsahuset). Informationstjänsten kan kontaktas per e-post, telefon eller fax. Vi besvarar förfrågningar genast eller senast inom två dygn.
Lånetjänster
Lånetjänsterna är tillgängliga för alla. För hemlån behövs Statistikcentralens eget lånekort. Uppslagsverk, tidskrifter, elektroniskt material och arkivmaterial kan användas på biblioteket.
Fjärrlån
Fjärrlånetjänsten förmedlar publikationer och kopior ur bibliotekets egna samlingar till andra bibliotek samt beställer material från andra biblioteket åt sina kunder.
Avgiftsbelagd informationstjänst
Bibliotekets informationstjänst gör uppdrag mot avgift gällande Finlands, olika länders och internationella organisationers (FN, OECD) material. Avgiftsbelagda uppdrag avtalas med informatikern. Avgiften tas ut enligt prislistan.
Undervisning i användning av biblioteket och i informationssökning
Vi ger undervisning i informationssökning vid användning av statistikkällor och presenterar biblioteket och tjänsterna för besökande grupper.


Senast uppdaterad 22.1.2014

Dela