Maksullinen tietopalvelu

Kirjaston informaatikot tekevät tilauksesta tiedonhakuja kaikista kirjaston käytössä olevista aineistoista ja tietokannoista. Toimeksiannot voivat koskea Suomen, eri maiden, Eurostatin tai kansainvälisten järjestöjen tuottamaa tietoa. Jos tilastotietoa ei ole Tilastokirjastossa saatavana, yritämme selvittää tiedon saatavuutta muualta.

Toimeksiannot voivat olla joko kertaluonteisia tai jatkuvia toimeksiantoja. Hinnoittelun perusteena on toimeksiantoon käytetty työaika sekä tietokantojen käytöstä tai aineistojen hankinnasta aiheutuneet kustannukset. Sovimme etukäteen toimitustavasta sekä toimeksiannon kustannuksista palveluhinnaston perusteella.

Maksulliset toimeksiannot liittyvät tilastotietojen hakuun eri lähteistä ja tietokannoista tai pitkiin aikasarjatietoihin. Tilastojen tuottajat julkaisevat runsaasti tietoja maksutta Internetissä, mutta luotettavan ja ajantasaisen tiedon löytäminen nopeasti vaatii kuitenkin usein informaatioalan ammattilaisen taitoja ja kokemusta tiedonlähteistä.

Maksullinen toimeksianto voi myös olla jatkuva. Tällöin seurataan asiakkaan tarvitsemien tilastojen julkaisemista jollakin aikavälillä. Tiedot toimitetaan asiakkaalle sovitussa muodossa heti niiden ilmestyttyä, esimerkiksi kuukausittain. Tämä on tehokas ja vaivaton tapa seurata omaa toimialaa tai kustannuskehitystä esimerkiksi Suomessa tai EU-maissa.

Tietopalvelutoimeksiannon voi tehdä Kysy tilastoista -lomakkeella, sähköpostitse info@tilastokeskus.fi, puhelimitse 029 551 2220 tai kirjastossa käydessä. Informaatikko sopii asiakkaan kanssa toimeksiannon yksityiskohdista ennen toimeksiannon aloittamista. Toimeksiannot ovat sitovia.


Päivitetty 10.6.2014

Jaa