Kulutuksen 30 vuoden trendit ja oletuksia tulevista trendeistä –kurssi

Aika:      Torstai 1.11.2018 klo 8.45 – 16.00
Paikka:  Tilastokeskus, Työpajankatu 13, Helsinki

Miten kulutuksen rakenteet ovat muuttuneet ja millaisia eroja on nähtävissä eri sosio-ekonomisissa ryhmissä? Entä miten jakamistalous on muuttanut kulutusta?

Tilastokeskus tekee lähes viiden vuoden välein perusteellisen, koko Suomen kattavan tutkimuksen kulutuksen rakenteista. Tuoreimman vuotta 2016 koskevan kulutustutkimuksen keskeisiä tuloksia julkaistiin tämän vuoden alkupuolella. Sen avulla saatiin uutta tietoa siitä, millaisia alueellisia ja kotitalouksien välisiä eroja kulutusrakenteissa esiintyy.

Kurssilla luodaan katsaus kulutusrakenteiden muuttumiseen Suomessa vuodesta 1985 lähtien. Erityisen tarkastelun kohteena ovat 2000-luvun aikana tapahtuneet kulutusrakenteiden muutokset. Kurssilla esitellään kotitalouksien julkisista palveluista saatu rahallinen hyöty ja sille laskentatapa. Lisäksi esitellään lyhyesti kulutukseen läheisesti liittyviä aineistoja kotiin ostettujen elintarvikkeiden määristä, palvelujen etäisyyksistä ja kulutuksen aiheuttamista päästöistä.

Kenelle?

Kurssista hyötyvät kaikki, jotka ovat kiinnostuneita kulutuksesta yhteiskunnallisena ilmiönä ja inhimillisen toiminnan muotona. Kurssi sopii erinomaisesti esimerkiksi kulutus- ja kulttuurirakenteiden tutkijoille, kulutusmarkkinoinnin suunnittelutehtävissä sekä edunvalvontatehtävissä toimiville, ammatillisten järjestöjen edustajille, yhteiskunnan taloudellisten rakenteiden muutoksia seuraaville sekä kaikille kestävästä kehityksestä ja tasa-arvo-kysymyksistä kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen

 • Ilmoittautumislomakkeelle
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 25.10.2018

Kurssin ohjelma

 • Mitä tuorein kulutusta koskeva tilastotieto kuvaa?
 • Kulutustutkimuksen kulmakivet 30 vuoden perspektiivissä
 • Mikä on säällisen kulutuksen viitebudjetti?
 • Yhteiskunnallinen palvelujen arvon määritys ja niiden laskenta osana Tilastokeskuksen kulutustutkimusta
 • Ruokakulttuurin trendit ja uusiutuminen
 • Mitä haluaisit tietää kulutuksen menneisyydestä ja tulevaisuudesta?
 • Kuluttajabarometri talouden muutosten heijastajana
 • Miten jakamistalous muuttaa kulutusta?
 • Suomen kulutustutkimuksen vertailut muihin maihin Eurostatin tietojen avulla

Tutustu kurssin yksityiskohtaiseen ohjelmaan täällä

Kouluttajat

Kurssin kouluttajat ovat Tilastokeskuksen asiantuntijoita sekä Helsingin yliopiston tutkijoita.

 

Sosiologian dosentti Juha Nurmela on vetänyt kulutustutkimusta vuodesta 2005 alkaen. Tutkimuskokemusta myös kotitalouksien energiankulutuksesta sekä tieto- ja viestintätekniikan käytöstä.

Katriina Tiainen työskentelee Tilastokeskuksen tietopalvelussa, jossa hän opastaa asiakkaita löytämään tarvitsemaansa tilastotietoa.

Tarja Hatakka työskentelee tilastopäällikkönä Tilastokeskuksen Tulot ja elinolot -vastuualueella. Hän on osallistunut vuosien 2012 ja 2016 kulutustukimuksiin.

Pertti Kangassalo tekee kuluttajabarometria Tilastokeskuksessa.

Tuomas Parikka työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen Tulot ja elinolot -vastuualueella.

Vierailevat kouluttajat

Kristiina Aalto on projektisuunnittelijana Kuluttajatutkimuskeskuksessa, Helsingin yliopistossa. Tutkimuskohteita ovat mm. kuluttajien talous kohtuullisen minimin viitebudjettien näkökulmasta sekä palkaton kotityö.

Johanna Mäkelä on ruokakulttuurin professori Helsingin yliopistossa. Hän on ruoka- ja kulutustutkimukseen erikoistunut sosiologi, joka on tutkinut mm. aterioita, syömisen tyylejä, ruokakulttuurin muutoksia ja kestävää ruokavaliota.

Pasi Mäenpää on kaupunkisosiologian dosentti Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimusaiheitaan ovat julkinen tila, kaupunkikulttuuri, -suunnittelu ja -politiikka sekä urbaani kulutus.

Hinta ja peruutusehdot

 • Hinta 350 € (+ alv 24 %) sisältää kurssimateriaalin, lounaan ja kahvit
 • Peruutusehdot

 

 

 

Päivitetty 31.10.2018