Mångsidigt om statistik för kommuner

Datum: FLYTTAS TILL HÖSTEN  7.5.2020 kl. 9.30-16.30
Ort: Statistikcentralen, Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Anmälan till kursen: Anmälningsblankett

Utnyttjar din kommun statistik i sin planering och beslutsfattning? 

En kurs, som mångsidigt beskriver den kommunvisa statistik som finns tillgänglig och hur den kan användas. På kursen får du också veta mera om Statistikcentralens öppna data och småområdesstatistik. Våra statistikexperter belyser dagens läge i kommunerna bl.a. gällande ekonomi, löner och befolkningsprognos.

För vem?

Kursen lämpar sig för dig som jobbar med kommunvis statistik, vill utnyttja statistiken effektivt och eventuellt hitta nya källor och/eller vinklar.

Kursprogram

 • Statistikcentralens produkter och tjänster
 • Statfin och Statistikcentralens databaser
 • Småområdesstatistik för kommuner
 • Introduktion om forskartjänster
 • Kommunernas ekonomi
 • Lönerna i kommunerna
 • Befolkningsprognosen
 • Vägtrafiksolyckor och öppen geodata

Bekanta dig med det detaljerade programmet här

Pris och annuleringsvillkor

 • I priset 350 € (+ moms 24 %) ingår kursmaterial, lunch och kaffe
 • Anmälning senast 30.4.2020
 • Anmälning till utbildningen är bindande
   
Annuleringsvillkor

Anmälning till utbildningen är bindande. Om du blir tvungen att annullera ditt deltagande, ska annulleringen ske 7 dygn innan kursen inleds. För senare annullering debiterar vi 50 procent av priset på kursen. Om annulleringen sker 1 dygn innan kursen inleds eller ingen annullering görs, debiterar vi hela kursavgiften. Om någon annan person i din organisation deltar i ditt ställe, informera oss om detta på förhand.

Undantag är insjuknande som kan påvisas med läkarintyg och för dem gäller inte annulleringsvillkoren.

Annulleringarna ska göras skriftligt per e-post till adressen koulutuspalvelut@stat.fi

Statistikcentralen förbehåller sig rätten till ändringar i kursinnehållet, -tidpunkten, -platsen och priset på kursen samt annullering av kursen.

Experter

Statistikcentralens experter ansvarar för utbildningen.