Johdatus tilastomenetelmiin - päivä data scientistina

Aika:     SIIRTYY SYKSYYN  12.5.2020 klo 8.45 – 16.00, Tilastokeskus Työpajankatu 13, Helsinki

Paikka: Tilastokeskus, Työpajankatu 13, Helsinki

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumislomakkeelle

Miten saan tarvitsemani tiedon irti kerätystä aineistosta? Millaisia menetelmiä voin hyödyntää?

Kurssi on käytännönläheinen johdatus nykyaikaisen data-analyytikon tehtäviin. Keskeiset kysymykset liittyvät siihen, kuinka data-analyytikko hankkii, käsittelee ja analysoi dataa. Kurssipäivän aikana valotetaan esimerkkiaineiston avulla sitä, miten aineiston pohjalta rakennetaan hypoteeseja, mallinnetaan niitä ja lopulta testataan ja tulkitaan lopputuloksia. Lisäksi kurssilla on käytännönläheisiä esimerkkejä ja harjoituksia, joiden avulla pääsee itse kokeilemaan aineistonkäsittelyä opituilla menetelmillä.

Kenelle?

Kurssi soveltuu kaikille työssään tilastotietoja käsitteleville, joiden tehtävänä on tuottaa uutta tietoa olemassa olevasta datasta. Kurssista hyötyvät kaikki tilastoaineistojen parissa työskentelevät, jotka haluavat vahvistaa ymmärrystään tilastomenetelmien käytöstä ja hyödyntämisestä.

Kurssin ohjelma

  • Miten käsittelen dataa?
  • Analyysiin valmistautuminen ja aineistoon perehtyminen
  • Hypoteesin määrittäminen, mallintaminen ja testaaminen
  • Harjoituksia esimerkkiaineistolla
  • CASE-esimerkkejä Tilastokeskuksesta: Koneoppiminen ja tekstianalytiikka

Hinta ja peruutusehdot

  • Hinta 350 € (+ alv 24 %) sisältää kurssimateriaalin, lounaan ja kahvit
  • Viimeinen ilmoittautumispäivä 5.5.2020
  • Peruutusehdot

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Tilastokeskuksen menetelmäasiantuntijat.