Föglö

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Föglö Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013135 303 891
Taajama-aste, % 1.1.2012,  84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.2013572 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,0 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201313,3 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,1 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201327,6 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201385,7 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.201315,9 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-10 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-4 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013150 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201127 337 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013271 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201318,1 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201391,1 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013602 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201350,8 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201315,9 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012213 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201266,1 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20124,6 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012271 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201164,2 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20128,9 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.20125,2 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201284,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,4 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,13 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201227,9 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 201257 352 299