Ii

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Ii Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 553 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201278,3 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20139 610 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,4 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201324,0 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,8 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201317,2 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,5 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-16 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201354 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 579 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201123 178 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20133 908 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201315,9 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201396,3 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20132 043 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201367,5 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201321,1 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 332 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201255,6 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201215,8 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20123 411 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201147,5 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20127,6 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201224,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201266,1 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,8 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,81 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201223,6 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012463 352 299