Jyväskylä

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Jyväskylä Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 171 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201294,3 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.2013134 658 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,9 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,2 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201367,8 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,0 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,8 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013192 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013638 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.201335 598 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201125 042 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201366 786 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201339,9 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201339,6 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20134 005 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201376,4 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201334,3 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.201261 522 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201257,6 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201214,4 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201256 923 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201185,0 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,8 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201218,7 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201279,2 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,3 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,34 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201220,3 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20126 832 352 299