Karkkila - Högfors

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Karkkila - Högfors Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013242 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201284,7 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20139 074 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,5 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201317,3 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201361,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201321,1 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,8 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20134,4 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-58 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-9 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 523 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201125 361 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20134 283 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201322,0 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201368,2 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013954 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201360,9 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201319,7 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20123 358 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201261,5 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20129,3 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20123 937 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201157,5 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,7 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201242,7 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201253,1 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,4 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,32 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201226,5 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012623 352 299