Kauniainen - Grankulla

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Kauniainen - Grankulla Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20136 303 891
Taajama-aste, % 1.1.2012100,0 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20139 101 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20132,1 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201318,3 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201360,9 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201320,7 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201335,9 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20134,0 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013166 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-6 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 508 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201156 604 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20133 669 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201329,6 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201352,8 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20130 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201380,9 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201357,0 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 282 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201262,7 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20124,7 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20123 781 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201120,4 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,3 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.20125,9 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201290,7 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20123,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,36 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201222,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012479 352 299