Kerava - Kervo

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Kerava - Kervo Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.201331 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201299,8 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201334 913 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20131,2 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,9 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201367,0 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,2 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20135,5 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201399 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013155 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20139 705 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201130 111 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201316 598 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201333,3 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201338,1 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.201324 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201369,0 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201330,8 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.201212 511 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201265,7 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20127,0 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201216 797 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201132,4 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,2 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201223,5 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201275,0 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,05 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201220,2 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 706 352 299