Kinnula

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Kinnula Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013460 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201250,1 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20131 769 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,3 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201317,0 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201356,9 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201326,1 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,1 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 20138 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-3 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013456 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201119 384 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013726 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201316,5 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201396,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013450 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201353,7 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201314,2 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012517 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201248,2 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201218,3 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012573 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201179,0 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201223,6 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.20129,1 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201265,0 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,3 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20122,08 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201234,9 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012172 352 299