Kirkkonummi - Kyrkslätt

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Kirkkonummi - Kyrkslätt Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013366 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201287,5 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201337 899 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,9 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201322,3 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201364,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201313,1 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201317,6 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20134,4 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-97 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013270 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.201310 655 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201134 580 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201315 274 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201321,5 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201371,6 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20132 433 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201371,2 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201338,8 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.201211 152 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201269,3 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20126,5 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201218 004 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201133,6 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,3 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201218,2 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201278,7 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,8 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,09 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201215,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20122 020 352 299