Kolari

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Kolari Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20132 559 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201249,3 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20133 885 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,8 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201313,2 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201363,7 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201323,2 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,7 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,5 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201315 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 20133 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 068 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201121 994 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 790 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201320,6 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201392,2 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20132 292 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201367,6 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201319,4 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 433 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201253,8 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201214,9 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 557 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201178,3 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20125,3 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201210,6 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201280,4 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20123,7 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,47 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201229,7 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012379 352 299