Konnevesi

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Konnevesi Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013513 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201238,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20132 846 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-2,0 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201313,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201357,7 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201328,8 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,0 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,7 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-17 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-45 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013780 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201121 934 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 341 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201319,2 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201392,1 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 199 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201360,9 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201317,2 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012840 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201254,2 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201213,6 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 084 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201159,2 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201220,0 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201211,7 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201266,4 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,9 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,68 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201234,9 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012229 352 299