Kuhmoinen

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Kuhmoinen Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013661 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201257,4 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20132 409 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,2 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.20139,6 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201351,4 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201339,0 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,3 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 20134 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-38 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013637 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201121 255 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 298 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201320,6 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201380,8 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20133 040 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201357,7 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201318,1 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012682 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201245,8 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201215,2 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012775 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201167,5 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201215,4 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201221,7 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201259,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20123,4 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20122,15 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201245,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012233 352 299