Kuusamo

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Kuusamo Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20134 978 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201262,1 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201315 952 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,3 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201315,7 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201362,4 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201321,9 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,0 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-213 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-12 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20134 489 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201122 192 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20137 318 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201323,3 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201374,9 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20136 579 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201367,7 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201319,6 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20126 279 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201254,1 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201212,6 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20126 162 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201191,7 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20127,6 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201217,9 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201273,3 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,1 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,62 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201229,3 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 137 352 299